Alfa Laval i Aalborg: Øget samarbejde mellem lederne på tværs af organisationen

Ved at gentænke strukturen af forløbet, præsentere konkrete værktøjer og have fokus på at nedbryde organisatoriske siloer, er Alfa Laval i Aalborg lykkes med blandt andet at øge samarbejdet mellem lederne på tværs af organisationen.

Fokus på at nedbryde organisatoriske siloer

Kim Bjelke er til daglig Unit Manager hos Alfa Laval i Aalborg, der blandt andet udvikler og producerer kedelteknologi til industri og skibe i hele verden. I januar afsluttede han et lederforløb, der var skræddersyet af HR hos Alfa Laval i samarbejde med LEAD.  Formålet med uddannelsen var at hjælpe lederne i virksomheden med at lykkes med deres daglige ledelsesopgave.

– Set fra min stol var det at etablere et lokalt netværk, hvor vi kunne diskutere den ledelsesmæssige opgave i en hverdagskontekst helt klart den største gevinst, siger han.

Daglig ledelse med teoretisk klang

Kim Bjelke er til daglig Unit Manager hos Alfa Laval i Aalborg, der blandt andet udvikler og producerer kedelteknologi til industri og skibe i hele verden. I januar afsluttede han et lederforløb, der var skræddersyet af HR hos Alfa Laval i samarbejde med LEAD.  Formålet med uddannelsen var at hjælpe lederne i virksomheden med at lykkes med deres daglige ledelsesopgave.

– Vi havde været igennem en stor reorganisering, der gav et stort pres på lederne. Derfor var der behov for, at de fik kendskab til og afprøvet ledelsesmæssige værktøjer, der understøtter synligheden. Derudover stod vi med organisatoriske siloer, der var et levn fra den gamle organisation – og dem ville vi gerne nedbryde.

Bo Thiel Schmidt gik derfor i gang med at undersøge mulighederne og fandt frem til LEAD.

– Det var vigtigt for mig, at vi fik hjælp fra nogle, der havde teorien i orden. Vi er en virksomhed, hvor det er vigtigt, at der er en god balance mellem den teoretiske og intellektuelle forståelse og den praktiske faglighed.

Ny struktur

Alfa Laval i Aalborg sender typisk deres ledere på 2-3-dages kurser ved virksomhedens hovedkvarter i Lund. Lederforløbet fik dog en anden struktur denne gang. Her var undervisningsgangene en halv dag ad gangen lokalt i Aalborg, der samtidig gave lederne mulighed for at tage sig af de daglige opgaver, før eller efter modulet.

Uddannelsesforløbet i Aalborg består af seks moduler, samt coaching-samtaler og en buddy-ordning. Dette bidrager til, at siloerne nedbrydes og der skabes et netværk på tværs af virksomheden.

“Det er positivt at se, hvordan lederne indbyrdes gør brug af hinanden, taler godt sammen på tværs af organisationen og virkelig flytter sig som individer og i organisation. Alle bidrager og tager opgaven seriøst”  

– Bo Thiel Schmidt.

Specifik hverdagskontekst

Kim Bjelke, Unit Manager hos Alfa Laval, deltog på lederforløbet. Og selvom teorien ikke var ny for ham, gav det god mening at diskutere den lokalt med de andre ledere:

-Teorien blev et bagtæppe – forstået på den måde, at vi fik det diskuteret ind i en specifik hverdagskontekst. På den måde var det en fordel at afholde det lokalt, så man fik skabt kontaktflader internt i organisationen og fik kendskab til hinandens ledelsesmæssige hverdag.

Samarbejde gav helikopterperspektiv

At få en ekstern sparringspartner oplevede Global HR Business Partner, Bo Thiel Schmidt, som en stor gevinst.

– Jeg havde pludselig mere tid til at se det fra helikopterperspektiv, i stedet for at fokusere på den operationelle del, fordi jeg havde en konsulent, der kunne tage over og stå for undervisning og coaching.

Derudover ser han også en stor fordel i, at det er en ekstern samarbejdspartner, der dels har været med til at skræddersy uddannelsen, men samtidig har kunnet tage eksempelvis coaching-samtaler med lederne.

Også Unit Manager Kim Bjelke fandt coaching gavnligt.

– Jeg havde nogle gode samtaler. Her kom vi et niveau dybere, fordi det blev konkret i forhold til min egen ledelsesmæssige opgave. I den forbindelse var det godt med sparring fra konsulenten, der kommer med ekstern erfaring at trække på.

– Lederne tog coaching meget seriøst og gik virkelig op i at have nogle gode problemstillinger med. At de har samtalerne med konsulenten fra LEAD, der har forståelse for en stor matrix-organisation som vores og samtidig er uafhængig, gør, at lederne frit kan tale om og få sparring på komplekse problemstillinger.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Nicole Baandrup Nielsen,

Partner

Tlf: +45 20 89 39 08

Mail: nbn@lead.eu

Læs en af vores mange cases og referencer

Du kan læse mere om vores cases og referencer her, hvor vi præsenterer hvordan LEAD arbejder med ledelse- og organisationsudvikling.