Nyt ledelsesgrundlag: Kommuneqarfik Sermersooq i Grønland

I Kommuneqarfik Sermersooq i Grønland oplevede de – ligesom i mange andre offentlige og private organisationer – til tider udfordringer med at få implementeret deres gode udviklingsprojekter. Helt konkret blev der efterspurgt større klarhed omkring roller, ansvar og opgaver i kommunen. Derfor kontaktede de LEAD, og i et tæt samarbejde har vi fået udviklet og implementeret et nyt ledelsesgrundlag, der har skabt klarhed og engagement blandt alle ledere og medarbejdere.

Ledelsesgrundlag for implementeringsuddannelsen​

Sammenhæng mellem talent- og lederudvikling​

Overfor illustreres sammenhængen mellem implementeringsuddannelsen, talent- og lederudviklingsforløbet i Kommuneqarfik Semersooq. Hensigten er at sikre, at der skabes en strategisk retning med udviklingen af både konsulenter, ledere og ledertalenter, som trækker organisationen i samme retning. De tre udviklingsforløb er tænkt ind som et supplerende forløb, der tilsammen sikrer strategisk udvikling af den samlede kapacitet i organisationen. 

Et eksemplarisk samarbejde​

Samarbejdet mellem LEAD og Kommuneqarfik Sermersooq har været langt, og vi har samarbejdet om mange processer og opgaver.

”Samarbejdet har på mange måder været eksemplarisk for et internt/eksternt konsulentsamarbejde, hvor vi har suppleret hinanden på bedste vis”, siger Kim Martin Nielsen fra LEAD

Helene fortsætter ”LEAD har hjulpet med mange ting, og det har været meget værdifuldt med en ekspertpartner i baghånden, der har kunne hjælpe med at få designet processerne, med at kvalitetssikre, og som har givet legitimitet og troværdighed til de processer, vi har kørt bl.a. med topledelsen”.

Involvering og forankring i toppen

Det nye ledelsesgrundlag blev udviklet med input fra hele organisationen, og der går adskillige workshops og opstartsseminarer forud for den implementering, der lige nu er i gang.

“Den inddragede proces og dét, at processen har været forankret i toppen har virkelig båret frugt. Der har været godt følgeskab og ejerskab, og de to øverste ledelseslag står samlet omkring ledelsesgrundlaget”

– Helene Horsbrugh, udviklingschef i Kommuneqarfik Sermersooq indtil udgangen af marts 2019.

Vi har blandt andet uddannet facilitatorkorps undervejs, der har samlet input til ledelsesgrundlaget.

”Vi kan mærke et helt andet engagement i organisationen, end vi plejer. Flere har forventninger til det og spørger ind til det. Og det er selvfølgelig forpligtende for direktionen” 

– Else Momme udviklingskonsulent.

Relationsopbygning og erfaringsudveksling

Vi har løbende tilpasset hvert eneste procestrin efter den lokale kontekst og har været rigtig glade for samarbejdet med LEAD, der har været både lærerigt og behageligt, afslutter Helene.

”Vi fik ikke en hyldevare fra LEAD, og alt blev tilpasset forholdene her i Grønland. Det har været godt og nødvendigt med et tæt samarbejde, for her hos os, er der ligesom mange andre steder  skepsis omkring ”bedrevidende konsulenter”. Det har givet troværdighed, at det også har været interne konsulenter, de har mødt”.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Kim Martin Nielsen,

Partner

Tlf: +45 31 37 74 62

Mail: knm@lead.eu

Læs en af vores mange cases og referencer

Du kan læse mere om vores cases og referencer her, hvor vi præsenterer hvordan LEAD arbejder med ledelse- og organisationsudvikling.