Lederudviklingsforløb i Kalundborg Kommune

Af: Af: Claus Elmholdt og Kristian Dahl (2020)
En klar meldingen fra Kalundborg Kommune: Med ønsket om et ambitiøst lederudviklingsprogram, som tog udgangspunkt i driften og samtidig styrkede den kollektive ledelseskraft i kommunen. I den forbindelse samarbejde LEAD med Absalon for at stille et stærkt hold med profiler, der er blandt Danmarks førende forskere, konsulenter og praktikere. Det resulterede i et lederudviklingsforløb, med omdrejningspunktet af at skabe et fælles sprog omkring ledelse og styring. 

Kalundborg Kommune opnåede

Viden

Stabilitet og struktur

Handling

Visionplakat: "Fælles retning"

Lederudviklingsforløbet skabte et fælles sprog omkring ledelse og styring, som tog sit afsæt i visionsplakaten ”Fælles retning” samt ledelses- og styringsgrundlaget i Kalundborg Kommune. Samtidig skabte forløbet rammerne for, at viden og erfaringer deles på tværs i organisationens og på tværs af ledelsesniveauer. Sammenhængskraften blev styrket og bidrog til forståelsen af, at alle er en del af kommunen, og at vi er gensidigt afhængige af hinanden. 

En centralisering af, at lederne besidder de rette værktøjer til at bringe kulturen og den nye tænkning fra ledelses- og styringsgrundlaget videre til medarbejderne. Det er nemlig medarbejderne og ledernes daglige drift, der udgjorde omdrejningspunktet for forløbet. Udviklingsforløbet favnede teori og praksis i en Kalundborg Kommune-kontekst og med formålet i at være praksisnært og så tæt på driften som muligt. 

Ledelse sammen og fælles med borgerne

LEAD og Absalon har i samarbejde udviklet samt gennemført et 3-årigt langt udviklingsforløb for samtlige 200 ledere i Kalundborg Kommune. Forløbet blev søsat med formålet at opbygge fremtidens ledelseskompetencer i Kalundborg Kommune, der beskrives i organisationens nye ledelses- og styringsgrundlag, som LEAD har bistået med udarbejdelsen af. Ledelses- og styringsgrundlaget indebærer fire pejlemærker for ledelse og styring, som fører til en styrket fælles retning og bedre resultater til gavn for borgerne i kommunen.

Vil du vide mere så kontakt LEAD, Partner Nicole Baandrup Nielsen:

Lederudviklingsforløb

Igennem lederudviklingsforløbet opnåede Kalundborg Kommune udvikling på tre niveauer: Individ-, team- og organisationsniveau. Det betød, at der gennem lederudviklingsforløbets aktiviteter blev arbejdet med at udvikle den enkelte leders kompetencer med udgangspunkt i ledelse og styring af driften. Samtidig blev der på teamniveau arbejdet med at løse konkrete strategiske projekter, som gik på tværs af Kalundborg Kommune. Sidst men ikke mindst bidrog udviklingsforløbet til udvikling på organisationsniveau, således at ledelsesfællesskabet og den samlede ledelseskraft i kommunen blev styrket. 

Lederudviklingsforløbets fem byggeklodser

#1 "fælles retning"

Lederudviklingsforløbet og aktiviteterne deri udspringer fra Kalundborg Kommunes visionsplakat ”Fælles retning”. I praksis betyder dette, at lederudviklingsforløbet bidrog til at klæde lederne på, således de i endnu højere grad kunne bidrage til realisering af visionen om, at Kalundborg er et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Derfor var der i lederudviklingsforløbet lagt størst vægt på det tværgående samarbejde mellem faggrupper, enheder, områder, borgere, virksomheder og frivillige. Målet var at etablere et grundlæggende kendskab og tillid på tværs, hvilket anses som en grundforudsætning for at indgå i samarbejder – både når de er ligetil, men også når de bliver udfordrende.

#2 Ledelses- og styringsgrundlaget (LSG)

Grundlaget beskrev, hvordan der skabes fælles retning og samarbejde for bedre resultater ved at tydeliggøre forventningerne om, hvordan man som leder skal balancere styring og ledelse i den daglige ledelsespraksis. Dette gav lederen en forudsætning for at arbejde balanceret med alle modellens felter og pejlemærker, samlet i en redskabskasse med værktøjer til alle fire felter, som man kan anvende alt efter situation og kontekst. 

#3 Den Nye syntese for offentlig værdiskabelse

LEAD har omfattende viden om og erfaring med anvendelsen af den Nye Syntese i en dansk kontekst og er med bogen ”Den Nye Syntese for offentlig værdiskabelse” Danmarks førende inden for forskning i den Nye Syntese samt hvordan den omsættes til praksis og ændret adfærd. Ledelses- og styringsgrundlaget i Kalundborg Kommune var bygget op på tænkningen om den Nye Syntese og i den forbindelse arbejdede lederne systematisk med alle felterne igennem lederudviklingsforløbets moduler. 

#4 Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionens anbefalinger understøttede hele forløbet og lederne arbejdede med, hvordan anbefalingerne kunne kobles til egen drift og ledelsespraksis. Ledelseskommissionens anbefalinger blev tænkt ind i forløbets læringsunderstøttende aktiviteter og bragte internationale erfaringer, såvel som erfaringer fra andre offentlige organisationer i spil .

#5 Involvering af FIKS

For at opnå et effektfyldt udviklingsforløb kombinerede vi det netværk, fora og relevante kompetencer, der allerede var i organisationen, på en meningsfuld måde. Derfor er der i udviklingsforløbets design indarbejdet FIKS som en ressource og kompetence, lederne løbende kunne trække på. Dette havde til formål at styrke ledernes kendskab til FIKS-medarbejdernes kompetencer og dermed styrke fokus på og udnyttelse af FIKS-medarbejderes kompetencer, der allerede eksisterede i organisationen.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Nicole Baandrup Nielsen,

Partner

Tlf: +45 20 89 39 08

Mail: nbn@lead.eu

Læs en af vores mange cases og referencer

Du kan læse mere om vores cases og referencer her, hvor vi præsenterer hvordan LEAD arbejder med ledelse- og organisationsudvikling.

Leadership Pipeline i Aleris

Aleris har forstået vigtigheden af implementeringen af organisationens nye fælles ledelsesgrundlag Aleris er blevet en af Danmarks største private sundhedsvirksomheder, men for at kunne fortsætte

Læs mere
magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.