Leadership Pipeline i Aleris

Af: Kristian Dahl, Thor Molly-Søholm, Rasmus T. Grøn og Kim Martin Nielsen.
Aleris har i samarbejdet med LEAD, forstået vigtigheden af implementeringen af organisationens nye fælles ledelsesgrundlag. LEAD fik til opgave, at tegne et samlet ledelsessystem der gør det lettere for virksomheden at identificere, hvilke kompetencer der er nødvendige for at kunne komme i mål med deres vision og strategi.

Aleris har forstået vigtigheden af implementeringen af organisationens nye fælles ledelsesgrundlag

Aleris er blevet en af Danmarks største private sundhedsvirksomheder, men for at kunne fortsætte vækstrejsen har de besluttet sig for at stille skarpt på et nyt ledelsesgrundlag. Et nyt ledelsesgrundlag har været nødvendigt for virksomheden, da en kompleks virksomhed med flere medarbejdere og flere forretningsområder har medført, at Aleris må stille endnu skarpere på ledelsesrollen.

Effekter af arbejde med Leadership Pipeline

Arbejdet med Leadership Pipeline styrker samarbejdet i ledelseskæden både horisontalt og vertikalt gennem tydelige ledelsesroller, der forbedrer forretningen og resultatskabelsen. Derudover skaber et Leadership Pipeline-baseret ledelsesgrundlag en mere strategiske ledelseskæde med bedre evne til strategi-implementering til glæde for organisation, medarbejdere og kunder.
Et Leadership Pipeline-baseret ledelsesgrundlag skaber en tydelige ramme for ledelse, der styrker rekruttering og onboarding af nye ledere samt lederes succes i transitioner fra et ledelsesniveau til et nyt, hvilket forbedrer succesraten, præstationer og trivsel. Endelig kan et Leadership Pipeline-baseret ledelsesgrundlag bruges til at skabe rød tråd i alt det, der påvirker og understøtte ledelse.

Bedre resultatskabelse gennem styrket ledelse​

Aleris har benyttet ledelsesgrundlaget til at blive mere tydlig i ledelsesopgaven, som b.la. har haft betydning for følgende faktorer:

  • Et fælles sprog om ledelse og en afstemt ledelseskæde, der hænger sammen fra top til front.
  • Rette ledelse på rette niveau gennem tydelige beskrivelser af og forventninger til de forskellige ledelsesniveauers centrale kompetencer, opgave-og resultatansvar.
  • En ledelsesorganisation med stærk implementerings-og udviklingskapacitet, der koordineret kan reagere hurtigt på forandringer.
  • En værdikæde for ledelse, der sikrer en rød tråd i alle aktiviteter, som understøtter og udvikler organisationens ledere.
  • Styrket rekruttering, onboarding og leder-og talentudvikling gennem systematisk arbejde med disse baseret på organisationens LeadershipPipeline ledelsesgrund.

Arbejdsmetode: Gennemført af tre faser

Først blev grundstenene for den kommende Leadership Pipeline i Aleris skabt. Dette indebar aktiviteter, der skulle sikre udviklingen af en Leadership Pipeline, der tog afsæt i Aleris’ vigtigste strategiske pejlemærker samt kundeløftet, og som samtidig sikrede systematisk involvering af topledelsen, som er nødvendig for en succesfuld efterfølgende implementering og forankring af Aleris Leadership Pipeline.

Heraf blev der sikret en systematisk implementering og forankring af Aleris Leadership Pipeline i lederne og medarbejdernes hverdag. Arbejdet i denne fase sikrede, at beskrivelserne og forventningerne fra Leadership Pipelinen bliver oversat til konkrete handlinger i hverdag.

Efter udvikling og implementering af Aleris Leadership Pipeline, var det oplagt at arbejde med at synkronisere redskaber, systemer og processer, der påvirkes af den nye Leadership Pipeline.

De 3 faser i Aleris Leadership Pipeline

Fase 1: Udvikling af Aleris Leadership Pipeline

Formålet med dette procestrin var at skabe en tydelig strategisk ramme for projektet og i fællesskab at designe det samlede forløb med udvikling og implementering af Leadership Pipeline i Aleris. Som opstart af projektet tydeliggøres de strategiske pejlemærker for projektet, og hvilke områder der særligt skal være fokus på for, at Aleris styrker sine ledere og ledelseskæde på forretningscentrale områder. 

Processen er tilrettelagt med fokus på at designe et forløb, hvor den strategiske ramme bliver tydelig, og hvor der sikres involvering og ejerskab til projektet, så det kommer til at leve i hele ledelseskæden efterfølgende.

Fase 2: Implementering af Aleris Leadership Pipeline

Her var formålet at sikre systematisk implementering og forankring af Aleris Leadership Pipeline i lederne og medarbejdernes hverdag. Arbejdet i denne fase skal sikre, at beskrivelserne og forventningerne fra Leadership Pipelinen bliver oversat til konkrete handlinger i hverdagen.Der blev allerede taget hul på implementeringsprocessen i fase 2 med udviklingen af Aleris-Hamlets Leadership Pipeline, hvor lederne blev involveret, og der blev skabt ejerskab og engagement for den senere forankring af den nye fælles Leadership Pipeline. Arbejdet i fase 3 bygger derfor videre på det arbejde, der blev igangsat i fase 2. 

For at gøre dette foreslås en implementeringsproces bestående af både en centralt styret proces og en lokal decentral proces. Den centralt styrede del af processen skal give et tydeligt signal om forventet commitmenttil implementeringsprocessen samt klæde lederne på til selv at drive den lokale implementeringsproces.

Fase 3: Effektsikring og synkronisering af HR-redskaber

Efter udvikling og implementering af Aleris-Hamlets Leadership Pipeline, er det oplagt at arbejde med at synkronisere redskaber, systemer og processer, der påvirkes af den nye Leadership Pipeline. Jo flere områder, der synkroniseres med den nye Leadership Pipeline, jo større effekt har det. Det kan eksempelvis være følgende områder: 

  • Leadership Pipeline-konsulentuddannelse for interne konsulenter hvor de interne konsulenter klædes på til og trænes i at understøtte arbejdet med den nye Leadership Pipeline, herunder særligt de lokale implementeringsprocesser og ledernes arbejde hermed. 
  • Ledelsesevaluering således lederne evalueres op af de konkrete forventninger og rollebeskrivelser, der fremgår af den nye Leadership Pipeline.
  • Rekruttering og onboarding således den nye Leadership Pipeline anvendes som fundament for de kompetencer og profiler, der er behov for at rekruttere til organisationen.
  • Talentudvikling således der arbejdes strategisk med talentudvikling, hvor den nye Leadership Pipeline definerer, hvilke kompetencer der er brug for at videreudvikle internt i Aleris-Hamlet, og så organisationen får en talentpulje af medarbejdere/ledere, der trænes ud de konkrete rollebeskrivelser i Leadership Pipelinen.

Om Aleris Danmark

Aleris Danmark er en del af Aleris-koncernen, som er en af Skandinaviens førende, private sundhedsvirksomheder. Med mere end 26.000 operationer og 100.000 behandlingsforløb om året er Aleris Danmarks største private sundhedsvirksomhed med nogle af landets mest erfarne specialister, speciallæger og sygeplejersker.

Aleris Danmark er en del af Aleris-koncernen, som er en af Skandinaviens førende, private sundhedsvirksomheder. Aleris-koncernen tilbyder sundhedsydelser og diagnostiske tjenester i Sverige, Norge og Danmark. På Nordisk plan har Aleris ca. 5.400 medarbejdere på sine godt 130 lokationer og har en årlig en omsætning på SEK 7,5 mia. 

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt,

Faglig direktør og stifter

Tlf: +45 26 14 51 57

Mail: ce@lead.eu

Læs en af vores mange cases og referencer

Du kan læse mere om vores cases og referencer her, hvor vi præsenterer hvordan LEAD arbejder med ledelse- og organisationsudvikling.