Skab forandring med læringsrejser

Thor Molly-Søholm, direktør, LEAD
Grundlæggende proceskonsulentuddannelse

Få et værktøj til at sikre både strategisk forandring og adfærdsændring

Det er ikke altid nemt at nå i mål med en forandring. Uforudsete ting sker, der opstår ændringer i markedet, nye konkurrenter tænger sig på, eller borgerne får nye behov. For både strategisk forankring af forandringen og reel udvikling i adfærden. På kollektivt og individuelt niveau, så forandringen også bliver implementeret helt ned i den daglige opgave løsning.

I denne artikel får du et konkret værktøj til dette formål, ligesom du kan hente to skabeloner, der hjælper dig med at definere og opnå målene med dit forandringsprojekt. Vil du have metoder til at sikre, at I får langt større effekt af jeres udviklingstiltag og dyb implementering i hverdagsadfærden? Så er vores uddannelse i forandringsledelse og proceskonsultation måske noget for dig.

Første step: Bliv afklaret omkring den konkrete forandring

For at kunne lede en vellykket forandringsproces skal du først være afklaret omkring præcis hvilken forandring, I ønsker i jeres organisation. Hvilken adfærd skal I have, i hvilke situationer, og hvilke forbedringer skal I samlet set have skabt? Derudover skal du have analyseret behovet og implementeringskapaciteten og have valgt den rette implementeringstilgang. Quality Implementation Framework og Conrads fire implementeringstilgange giver dig en stærk ramme og konkrete værktøjer til dette arbejde.

Næste step: Sæt kollektive og individuelle mål for adfærdsudviklingen

Er I skarpe på, hvad den enkelte medarbejder skal lykkes med at gøre anderledes?

For at sikre, at forandringen bliver både strategisk forankret og skaber den ønskede adfærdsudvikling, er det vigtigt, at der ikke kun bliver sat mål på det overordnede kollektive niveau. Der skal også sættes individuelle mål for den enkelte medarbejder.

Til dette formål vil vi introducere ”Brinkerhoff´s High Performance Learning Journey”, der giver dig to rigtig gode og effektfulde værktøjer:

  • ”Projektets Læringsrejse”
  • ”Deltagerens læringsrejse”

Få langt større effekt af din udviklingsindsats

”Projektets læringsrejse” og ”Deltagerens læringsrejse” er en del af 4. generationslæring, hvor læringen er flyttet ud af klasselokalet og ind i den konkrete hverdag og opgaveløsning. Og den tilgang virker.

Ifølge internationale undersøgelser går fem ud af seks deltagere hjem fra læringsforløb, der trækker på de metoder, og får omsat deres nye viden til værdiskabende adfærd og resultater. På normale kompetenceudviklingsforløb er det kun en ud af seks.

Quality Implementation Framework og Conrads fire implementeringstilgange giver dig en stærk ramme og konkrete værktøjer til dette arbejde.

Projektets læringsrejse

I arbejdet med læringsrejser starter du typisk på det kollektive niveau med at definere og sætte mål for ”projektets læringsrejse”.

Her beskriver du essensen af den ønskede strategiske ændring i den kollektive adfærd. Centrale spørgsmål at få defineret i denne proces er:

  • Hvorfor vil I gennemføre forandringen?
  • Hvilke overordnende strategiske mål er der?
  • Hvad betyder det for adfærden i organisationen?
  • I hvilke nøglesituationer, skal I agere anderledes?

Hent en skabelon til at udfylde læringsrejsen for dit projekt her.

Når du har udfyldt ovenstående skabelon, flytter du dit fokus til den enkelte deltager og på, hvad han eller hun skal gøre anderledes, for at I får skabt den ønskede forandring.

Deltagernes læringsrejse

Det skal nu defineres, hvilken adfærd den enkelte medarbejder skal arbejde mod at forandre og hvilke nye metoder, han eller hun skal bruge.

  • Hvilke nøglesituationer skal medarbejderen kunne håndtere og hvordan?
  • Hvilke konkrete mål skal han eller hun opnå?
  • Følg op på, om medarbejderen får implementeret den nye viden i den daglige opgaveløsning

Medarbejderen vil typiske blive involveret i og bidrage til at definere sin egen læringsrejse. I den proces støtter projektlederen, konsulenterne eller den leder, der er ansvarlig for udviklingsindsatsen.

Feedback er centralt i processen. Både fra ledelse til medarbejder, men det skaber også god commitment og effekt, at medarbejderen selv henter feedback fra kunder, kolleger, borgere eller andre relevante stakeholdere på, om de rent faktisk lykkes med at skabe nye og bedre resultater.

Hent en skabelon til at udfylde læringsrejsen for den enkelte medarbejder her.

Forandringsledelse kræver benhårdt arbejde

At skabe forandring er benhårdt arbejde. Det kræver både vedholdenhed, mod og en insisteren på, at tingene kan gøres bedre. Men så kan det også lykkes.

Start med en grundig afklaringsfase, hvor du får defineret mål, analyseret behovet og implementeringskapaciteten og får valgt den rigtige tilgang. Quality Implementation Framework giver en stærk ramme og konkrete værktøjer til denne fase i arbejdet.

Dernæst er det vigtigt at få defineret projektets og den enkelte deltagers læringsrejse, så du sikrer både strategisk forankring og adfærdsudvikling.

Når du har styr på de to steps, er du rigtig godt på vej til en vellykket forandringsproces, hvor I som organisation når de mål, der er sat for forandringen.

Læs mere om vores uddannelse

Vil du klædes endnu bedre på til at lede processer?

På proceskonsulentuddannelsen giver vi dig metoderne til at designe, facilitere og lede strategiske udviklingsprocessor og forandringer for at skabe den effekt, i har brug for.

Dette er en uddannelse for dig, der arbejder med udvikling, processer og ledelse af forandringer.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst