SÅDAN LYKKES DU MED AT IMPLEMENTERE PLANLAGTE FORANDRINGER

4 TILGANGE TIL AT KOMME GODT I MÅL

Torsten Conrad, Partner
Mail: tc@lead.eu

Én ting er at formulere en strategi og lægge en plan. En anden ting er at omsætte strategien og planerne til konkrete handlinger i hverdagen. Det er i den sidste del, implementeringsfasen, at det typisk går galt, når organisationer ikke lykkes med forandringer. Implementering af forandringer er nemlig langt fra en let opgave, men hvis du får valgt den rette tilgang fra start, er du godt på vej.

Vælg en tilgang, der passer til situationen

Griber du altid til samme greb i værktøjskassen, når du skal implementere forandringer? Så er du ikke alene. Mange ledere går direkte til at lave en implementeringsplan, der trækker på de metoder og greb, de kender, og som virkede ved sidste forandring. Det er dog langt fra sikkert, at den nøjagtige samme tilgang virker i lige præcis den her situation. Glem derfor ikke at lave en indledende analyse, inden du vælger tilgang, metoder og greb.

Start med at analysere og sætte mål

Som leder eller konsulent skal du kunne skabe resultater igennem implementeringen. Du skal sikre, at beslutningerne bliver omsat til adfærd og udmønter sig i konkrete handlinger blandt medarbejderne. Det kræver, at du får sat en tydelig retning og får skabt gode betingelser for forandringen i organisationen.

Start derfor med at blive helt skarp på målet, målgruppen, den kultur som forandringerne skal implementeres i, og de ønskede resultater. Det er hele forudsætningen for at lykkes med implementeringen. Derudover skal du have konverteret de overordnende mål til adfærdsmål: Hvad vil vi reelt have medarbejderne til at gøre anderledes? Og hvordan lykkes vi med det?

Når du har lavet analysen og kan svare på de spørgsmål, har du et kvalificeret afsæt for at vælge den implementeringstilgang og lave den plan, der virker og skaber de ønskede resultater i lige præcis denne her situation.

Vi har defineret fire overordnede tilgange, som du bør forholde dig til og skelne imellem, når du skal implementere en forandring.

Vælg imellem fire implementeringstilgange

De fire tilgange til implementering er grupperet efter særlige kendetegn, formål, styrker og faldgruber, der inviterer til forskellige måder at gribe implementeringen an på. Her kommer en opsummering på de forskellige tilgange:

1: ”Gør det!” – ”Just do it!”

Dette er en topstyret tilgang, hvor rammer og krav bliver fastsat centralt. Den er god, når du har behov for hurtig eksekvering og compliance, og når du har et stærkt politisk mandat. En typisk faldgrube er, at ledelsen ikke får skabt tilstrækkelig lokal opbakning, så det bør være et opmærksomhedspunkt, når du vælger denne tilgang.

2: ”Tag-selv” – ”Værsgo at hente selv!”

I denne tilgang, bliver der skabt løsninger centralt, som I fra ledelsens side stiller til rådighed for de lokale enheder. Den er effektiv, når der er behov for at skabe ejerskab og engagement, når der er metodefrihed, og når der er færre compliance krav. En typisk faldgrube ved denne tilgang er, at løsningerne kan ende med at samle støv på hylderne og ikke blive brugt, så det er vigtigt at holde fokus på at skabe motivation.

3: ”Tæt på” – ”Vi går først, når det virker!”

Denne tilgang er baseret på centralt udviklede løsninger, hvor der bliver nedsat en dedikeret projektorganisation med ansvar for at drive implementering. Tilgangen er god, når der er behov for omfattende ændringer, komplekse løsninger, og når det er noget akkurat og meget præcist, der skal implementeres. Vær opmærksom på at undgå, at det bliver for ressourcekrævende, og at det bliver svært for projektorganisationen at trække sig ud igen.

4: ”Sammen” – ”Vi gør det i fællesskab!”

Her definerer I et overordnet mål centralt, hvorefter de fagprofessionelle motiveres til sammen at udvikle vejene derhen. Det vil sige, at løsningerne bliver udviklet lokalt i tæt samarbejde mellem forskellige aktører – med central understøttelse af de lokale initiativer. Denne tilgang virker godt, når der er behov for innovation, og når mandatet kan distribueres. Vær opmærksom på, at det kan blive svært at træffe beslutninger og sikre fremdrift, især hvis der ikke bliver defineret en tydelig tovholder.

Modellen nedenfor opsummerer, hvad der kendetegner tilgangene samt, hvilke handlinger der skal til, og hvad målet med tilgangen er:

Du kan også se Torsten Conrad fortælle om de fire implementeringstilgange i videoen her:

VIL DU HAVE METODERNE TIL AT SKABE FORANDRING OG UDVIKLING MED EFFEKT?

På vores uddannelse i forandringsledelse og proceskonsultation får du metoderne til at designe, facilitere og lede strategiske udviklingsprocesser og forandringer. Vi tager udgangspunkt i den bedste viden inden for feltet og sætter vores stærkeste specialister på hvert enkelt modul. Du møder derfor et team af undervisere, der hver især er blandt landets førende specialister på området.

Læs mere her

Du er måske også interesseret i..