OFFENTLIG LEDELSE

Vi hjælper offentlige organisationer med at skabe øget værdi for borgerne og for samfundet ved at styrke deres ledelse. Vi samarbejder med blandt andet KL og Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse om videns- og metodeudvikling. Igennem de senere år har vi været leverandør på størstedelen af de tværgående lederuddannelser i staten og har været betroet rådgiver ved flere af de store strategiske ledelsesudfordringer i kommunerne og regionerne.

Få skræddersyet et forløb der løser jeres udfordringer

Vi hjælper offentlige organisationer med at skabe øget værdi for borgerne og for samfundet ved at styrke deres ledelse. Vi samarbejder med blandt andet KL og Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse om videns- og metodeudvikling. Igennem de senere år har vi været leverandør på størstedelen af de tværgående lederuddannelser i staten og har været betroet rådgiver ved flere af de store strategiske ledelsesudfordringer i kommunerne og regionerne. Vi designer og gennemfører skræddersyede ledelsesudviklingsforløb, der løser de specifikke udfordringer, som I står overfor nu – og i fremtiden.

Vi kan hjælpe jer med

Ledelse af digital transformation

Når teknologien møder virkeligheden, forandrer det ikke kun hverdagen, men hele den kommunale sektor, velfærdssamfundet og det lokale folkestyre. Vi hjælper jer med at flytte digitaliseringen helt ind i jeres kerneopgave og hverdagsadfærden.

Stærkere lederorganisationer med offentlig leadership pipeline

Vi har hjulpet rigtig mange organisationer med at skabe bedre resultater ved at sikre den rette ledelse på det rette niveau og styrke deres lederorganisations samarbejds- og implementeringskraft. Vi trækker på erfaringer fra +5000 ledere i +80 danske organisationer.

Agil ledelse og organisering

Vi understøtter jer i at skabe agile processer og organiseringsformer og udvikler ledelsesmæssige kompetencer, der gør jer i stand til at håndtere det uforudsete, fleksibelt og hurtigt lukrere på nye muligheder og implementere nye strategiske beslutninger.

Talentudvikling

Strategisk talentudvikling er afgørende for at kunne skabe bedre resultater og håndtere fremtidens udfordringer. Vi hjælper med at udvikle og fastholde jeres talenter – fra topledertalenter til ledertalenter og specialister.

Tværgående ledelse

En effektiv ledergruppe skaber bedre resultater og er nøglen til styrket sammenhængskraft på tværs.

Effektive ledergrupper

En effektiv ledergruppe skaber bedre resultater og er nøglen til styrket sammenhængskraft på tværs.

Relevante cases

I Kommuneqarfik Sermersooq i Grønland oplevede de – ligesom i mange andre offentlige og private organisationer – til tider udfordringer med at få implementeret deres gode udviklingsprojekter. Helt konkret blev der efterspurgt større klarhed omkring roller, ansvar og opgaver i kommunen.

Derfor kontaktede de LEAD, og i et tæt samarbejde har vi fået udviklet og implementeret et nyt ledelsesgrundlag, der har skabt klarhed og engagement blandt alle ledere og medarbejdere.

For at imødekomme stigende krav omkring ledelsesskift og ledelsesopgaver, har LEAD samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen om udviklingsforløb for medarbejdere, der har potentiale til at blive ledere af medarbejdere.

LEAD har rådgivet og undervist ca. 500 offentlige direktører, chefer og ledere på KL’s årlige ledertræf 2016 i, hvordan man kan arbejde i krydsfeltet mellem strategiudvikling, implementering og ledelsesudvikling gennem Den Nye Syntese.

LEAD er ski-leverandør

Som leverandør på delaftale 5 af SKI-rammeaftale 17.11, kan du købe ydelser og uddannelse direkte hos os uden først at skulle have opgaven i udbud.

Bliv ringet op og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

CLAUS ELMHOLDT,

Faglig direktør og stifter

Tlf: +45 26 14 51 57

Mail: ce@lead.eu