OFFENTLIG LEDELSE

Vi hjælper offentlige organisationer med at skabe øget værdi for borgerne og for samfundet ved at styrke deres ledelse. Vi samarbejder med blandt andet KL og Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse om videns- og metodeudvikling. Igennem de senere år har vi været leverandør på størstedelen af de tværgående lederuddannelser i staten og har været betroet rådgiver ved flere af de store strategiske ledelsesudfordringer i kommunerne og regionerne.

FÅ SKRÆDDERSYET ET FORLØB DER LØSER JERES UDFORDRINGER

Vi hjælper offentlige organisationer med at skabe øget værdi for borgerne og for samfundet ved at styrke deres ledelse.

Vi samarbejder med blandt andet KL og Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse om videns- og metodeudvikling.

Igennem de senere år har vi været leverandør på størstedelen af de tværgående lederuddannelser i staten og har været betroet rådgiver ved flere af de store strategiske ledelsesudfordringer i kommunerne og regionerne.

Vi designer og gennemfører skræddersyede ledelsesudviklingsforløb, der løser de specifikke udfordringer, som I står overfor nu – og i fremtiden.

VI DESIGNER OG GENNEMFØRER SKRÆDDERSYEDE LEDELSESUDVIKLINGSFORLØB, DER LØSER DE SPECIFIKKE UDFORDRINGER, SOM I STÅR OVERFOR NU – OG I FREMTIDEN.

VI HJÆLPER BLANDT ANDET MED:

AGIL LEDELSE OG ORGANISERING

Vi understøtter jer i at skabe agile processer og organiseringsformer og udvikler ledelsesmæssige kompetencer, der gør jer i stand til at håndtere det uforudsete, fleksibelt og hurtigt lukrere på nye muligheder og implementere nye strategiske beslutninger.

Læs mere om, hvordan vi kan styrke jeres agilitet →

LEDELSE AF DIGITAL TRANSFORMATION

Når teknologien møder virkeligheden, forandrer det ikke kun hverdagen, men hele den kommunale sektor, velfærdssamfundet og det lokale folkestyre. Vi hjælper jer med at flytte digitaliseringen helt ind i jeres kerneopgave og hverdagsadfærden.

Se, hvordan vi arbejder med digital transformation →

STÆRKERE LEDERORGANISATIONER MED OFFENTLIG LEADERSHIP PIPELINE

Vi har hjulpet rigtig mange organisationer med at skabe bedre resultater ved at sikre den rette ledelse på det rette niveau og styrke deres lederorganisations samarbejds- og implementeringskraft. Vi trækker på erfaringer fra +5000 ledere i +80 danske organisationer.

Sådan kan vi styrke jeres Leadership Pipeline→

TVÆRGÅENDE LEDELSE

Vi hjælper ledere med at skabe smidige organisationer og kulturer, der åbner op for samarbejde og innovation på tværs.

Få styrket den tværgående ledelse hos jer →

EFFEKTIVE LEDERGRUPPER

En effektiv ledergruppe skaber bedre resultater og er nøglen til styrket sammenhængskraft på tværs.

Se, hvordan vi kan øge effektiviteten i jeres ledergruppe →

TALENTUDVIKLING

Strategisk talentudvikling er afgørende for at kunne skabe bedre resultater og håndtere fremtidens udfordringer. Vi hjælper med at udvikle og fastholde jeres talenter – fra topledertalenter til ledertalenter og specialister.

Læs mere om, hvordan vi sammen kan udvikle jeres talenter →

"Nogle gange får man som kunde præcis, hvad man ønsker, andre gange får man mere.
Vores to dage med LEAD hører bestemt til den sidste kategori.”

– David Schjelde, Teamkoordinator i Strategisk HR, Hørsholm Kommune

RELEVANTE CASES

moderniseringsstyrelsen
nuukkommune
KL

TALENT FOR LEDELSE

For at imødekomme stigende krav omkring ledelsesskift og ledelsesopgaver, har LEAD samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen om udviklingsforløb for medarbejdere, der har potentiale til at blive ledere af medarbejdere.

NYT LEDELSESGRUNDLAG

I Kommuneqarfik Sermersooq i Grønland oplevede de – ligesom i mange andre offentlige og private organisationer – til tider udfordringer med at få implementeret deres gode udviklingsprojekter. Helt konkret blev der efterspurgt større klarhed omkring roller, ansvar og opgaver i kommunen.

Derfor kontaktede de LEAD, og i et tæt samarbejde har vi fået udviklet og implementeret et nyt ledelsesgrundlag, der har skabt klarhed og engagement blandt alle ledere og medarbejdere.

RÅDGIVNING & UNDERVISNING AF DIREKTØRER, CHEFER & LEDERE

LEAD har rådgivet og undervist ca. 500 offentlige direktører, chefer og ledere på KL’s årlige ledertræf 2016 i, hvordan man kan arbejde i krydsfeltet mellem strategiudvikling, implementering og ledelsesudvikling gennem Den Nye Syntese.

LEAD ER SKI-LEVERANDØR

Som leverandør på delaftale 5 af SKI-rammeaftale 17.11, kan du købe ydelser og uddannelse direkte hos os uden først at skulle have opgaven i udbud.

Læs mere her

KONTAKT OS OG HØR MERE OM, HVAD VI KAN GØRE FOR JERES ORGANISATION

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

CLAUS ELMHOLDT,

Faglig direktør og stifter

Tlf: +45 26 14 51 57

Mail: ce@lead.eu