vej baggrund blå

Bliv en bedre og mere effektiv leder - ved at balancere forskellige ledelsesstile

Af Niels-Henrik Sørensen, partner i LEAD (2019)

I det komplekse og moderne arbejdsliv bliver der konstant stillet nye krav til ledere.

Kravene om agil organisering stiger, og du skal forholde dig til medarbejdergenerationer med forskellige behov i et arbejdsmarked med ekstrem høj beskæftigelse, hvor du – også – bliver målt på fastholdelse og medarbejdertilfredshed.

For at kunne skabe et godt arbejdsmiljø og resultater i den kontekst er det afgørende, at du mestrer forskellige ledelsesstile – og at du bruger dem fleksibelt alt afhængig af din omverdens krav og behov.

Du skal med andre ord kunne lede versatilt.

I denne korte artikel får du indblik i, hvorfor det er så vigtigt, og hvad det betyder. Du får også får 3 konkrete råd til at arbejde i retning af mere versatil ledelse.


Vær den leder, der er brug for

Versatil ledelse handler om at kunne tyde og reagere på forandringer og på den baggrund få valgt den rette ledelsesadfærd.

Det kræver, at du kan balancere komplementære ledelsesstile – og være den leder, som der er brug for, i den givne situation.


Versatile ledere er mere effektive

Der er ikke tvivl om, at versatile ledere er mere effektive ledere. Faktisk redegør en leders versatilitet for halvdelen af, hvor effektiv den respektive leder er.

Det viser en undersøgelse fra Kaiser et al. (2010).

Leder du versatilt, kan du også forvente at dine medarbejder er mere tilfredse og engagerede, og at de teams du leder udviser højere arbejdsmoral og sammenhængskræft.

 

 


Fire modsatrettede ledelsesstile du skal balancere

For at kunne lede mere versatilt, skal du balancere mellem fire modsatrettede ledelsesstile: styrende ledelse, støttende ledelse, strategisk ledelse og operationel ledelse.

Potentialet for at gøre det bedre er enormt

Vi har spurgt 11.000 over-, under- og sideordnede om, hvor effektive deres ledere er når det kommer til at balancere styrende og støttende ledelse.

Når det kommer til at udvise tillid og give folk plads til at udfolde sig, ligger vi rigtig højt på den rette dosering. Men, i skyggen af den høje tillid, kniber det gevaldigt med at give direkte, udviklende feedback og med at holde folk ansvarlige.

Styrende ledelse “på den gode måde” mangler simpelthen. Det kan muligvis hænge sammen med, at vi i Danmark har købt så massivt ind på tillid, lighed og anerkendelse som ledelsesredskaber, at vi har fået et fordrejet, negativt billede af den komplementære og dybt nødvendige styrende ledelse.

Kaldet på mere feedback, hyppigere opfølgning, mere udviklende og udfordrende opgaver og mere ansvarligholdelse for at man faktisk lykkes, kommer fra de 11.000 kolleger, som har givet deres mening til kende.

De ønsker dette for at kunne føle sig mere værdsat og mere betydningsfulde i deres arbejdsliv.

Der er med andre ord et kæmpe, uudnyttet anerkendelsespotentiale i at udvikle det rette forhold til de styrende ledelsesformer, for at forbedre det danske arbejdsmiljø og agere mere effektivt i lederrollen.

Video: 59% af danske ledere giver for lidt direkte feedback, i følge deres medarbejdere. Det viser en stor undersøgelse, vi har lavet. 


Tre gode råd til at arbejde i retningen af mere versatil ledelse:

  • Kend dig selv
    Hvad er dine ledelsesmæssige styrker og svagheder. Vær opmærksom på dine styrker – hvilke er de, og i hvilke sammenhænge er de rent faktisk en styrke?
  • Vær opmærksom på ikke at overgøre dine styrker
    Rigtig mange ledere har en tendens til at overgøre deres styrker når de kommer under pres, eller ikke ved hvordan de skal forstå omverdenen – og det går ud over relationerne og effektiviteten. Du skal kende dine styrker som leder og bruge dem. Men du skal passe på med ikke at overgøre dem i mangel på andre muligheder i dit ledelsesrepertoire.
  • Kend dine præferencer og dine antipatier
    Ledere er mennesker båret af værdier og præferencer på godt og ondt, som alle andre mennesker. Dine præferencer vil fastholde dig i ét handlemønster, understøttet af dine antipatier der vil afholde dig fra det komplementære handlemønster. Hvis du vil udvikle alsidig, agil og versatile ledelse skal du kende dine præferencer og antipatier, så du reflekteret kan anvende de ledelsesformer der ligger udenfor din komfort zone, fordi opgaven kalder på det.——————-

———————–

niels henrik sørensen

Om forfatteren

Niels-Henrik har gennem 10 år arbejdet med ledelse- og organisationer, og er en brændende engageret oplægsholder, underviser, facilitator og proceskonsulent

Tlf.: +45 23 35 45 50
E-mail: nhs@lead.eu

Du er måske også interesseret i…