Motivation

Lad LEAD hjælpe med, at motivation i hverdagen i din organisation.

Forskning viser, at der er adskillige fordele forbundet med at have motiverede medarbejdere: De leverer bedre resultater, har lavere sygefravær og højere fastholdelse.

Når vi taler om, at en medarbejder er motiveret, betyder det, at medarbejderen er villig til at investere ekstraordinær energi i at løse sine opgaver. Men motivet for at lægge sig i selen kan være vidt forskelligt – og her bliver skellet mellem forskellige motivationsformer interessant at kende til, når man er leder.   

Nogle medarbejdere drives særligt opgaven i sig selv. Tænk fx på læreren, der med en dyb faglig interesse i sine fag, udviser en nærmest euforisk passion, når hun står og underviser. Hun nyder opgaveløsningen! Her taler vi om, at hun har en høj intrinsisk motivation. Andre medarbejdere drives af at gøre en positiv forskel for andre mennesker. Her kan vi fx tænke på socialpædagogen på bostedet, der gør sit ypperste for at give beboerne stjernestunder hver eneste dag. Her taler vi om en medarbejder med en høj prosocial motivation. Endelig er der nogle medarbejdere, der fortrinsvis motiveres af ”gulerod eller pisk”. Det er altså de medarbejdere, hvor det på ”gulerodssiden” fx er lønnen eller lederens anerkendende ord, der motiverer til handling, eller hvor det på ”pisk-siden” fx er lederens irettesættelser eller henstillinger.   

Forskning viser, at medarbejdere i varierende grad motiveres af alle tre motivationsformer – om end nogle motivationsformer måske nok fylder mere hos den enkelte end andre. Når du skal lykkes med at motivere dine medarbejdere, er det vigtigt at du har blik for, om de primært besidder en høj intrinsisk motivation, prosocial motivation eller ekstrinsisk motivation. Det er nemlig vidt forskellige redskaber du skal hive op af din ledelsesmæssige værktøjskasse, når du ønsker at fremme de tre forskellige motivationsformer hos dine medarbejdere. 

Under dette oplæg får du solidt kendskab til de forskellige motivationsformer – og får en række praksisnære bud på, hvordan du konkret kan fremme motivationen hos dine medarbejdere, uanset om de primært besidder den ene, anden eller tredje motivationsform. 
Vi kan tilbyde afholdelse af 1 times foredrag eller en 3-timers workshop. 

Hvem er målgruppen for dette foredrag?

  • ledere og medarbejdere. 

Hvilken værdi skaber fordraget for din organisation?

Værktøjer til at fremme motivationen hos medarbejdere, der henholdsvis er drevet af intrinsiske, prosociale og ekstrinsiske motiver.

Viden om forskellige motivationsformer.

Kendskab til nogle af de bagvedliggende motivationsteorier (selvbestemmelsesteorien, teorien om public service-motivation, arketypemodellen m.fl.).

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Partner

Faglig direktør, Stifter

Public service motivation – når medarbejderne brænder for at gøre en forskel for andre

”Jeg brænder for at gøre en forskel.”

Sådan lyder det ofte fra medarbejdere med en helt særlig drivkraft for at gøre noget for andre. Det kan medføre store positive effekter for organisationen, hvis du som leder formår at tænde denne gnist hos medarbejderne.

Public service motivation er netop denne særlige drivkraft, der stammer fra ønsket om at gøre noget godt for andre – for samfundet som helhed eller for særlige grupper af borgere.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.