Public service motivation – når medarbejderne brænder for at gøre en forskel for andre

Rasmus Thy Grøn, Partner, LEAD – enter next level

-”Jeg brænder for at gøre en forskel.”

Sådan lyder det ofte fra medarbejdere med en helt særlig drivkraft for at gøre noget for andre. Det kan medføre store positive effekter for organisationen, hvis du som leder formår at tænde denne gnist hos medarbejderne.

Public service motivation er netop denne særlige drivkraft, der stammer fra ønsket om at gøre noget godt for andre – for samfundet som helhed eller for særlige grupper af borgere.

I Danmark er vi begunstiget med en offentlig sektor, hvor mange medarbejdere har en høj grad af public service motivation. Der er dog nogle vigtige nuancer i, hvad public service motivation dækker over, samt hvad det vil sige at være drevet af den.

Fire dimensioner af public service motivation

Begrebet public service motivation dækker over fire dimensioner: samfundssind, medfølelse, tiltrækning til politik og selvopofrelse.

Samfundssind:

Indebærer, at medarbejderen er drevet af at gøre en forskel for samfundet som helhed. Det kan eksempelvis være politibetjenten, der er motiveret af at bidrage til et trygt og sikkert samfund, eller byretsdommeren, der drives af at bidrage til et retfærdigt samfund.

Medfølelse:

Beskriver, hvordan nogle offentligt ansatte er drevet af at gøre en forskel igennem direkte kontakt til afgrænsede borgergrupper. Det kan blandt andre være sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedshjælpere. Fællestrækket for disse faggrupper er, at de er motiveret af at gøre en forskel for de ”svage” grupper, der ofte har brug for hjælp.

Tiltrækning til politik:

Omfatter de medarbejdere, der drives af at forbedre kvaliteten af de offentlige ydelser. Det kan eksempelvis være en optagethed af, hvordan ressourcerne bedst muligt anvendes til glæde for borgere og samfund. Det er eksempelvis teamkoordinatoren, der skal forsøge at sikre den bedst mulige faglige kvalitet i opgaveløsningen inden for teamets budget, eller om IT-konsulenten i SKAT, der motiveres af at skabe et velfungerende IT-system, der bidrager til en let og simpel proces, når borgene skal lave deres årlige selvangivelse.

Selvopofrelse:

Denne dimension ses som grundlaget for de andre dimensioner. Selvopofrelse beskriver villigheden til at tilsidesætte egne behov for at hjælpe borgere og samfund gennem de offentlige ydelser, man leverer

Hvad bidrager public service motivation med?

Både dansk og international forskning har vist, at medarbejdere med høj public service motivation generelt præsterer bedre. En dansk undersøgelse har for eksempel vist, at elever, der er blevet undervist af en lærer med høj public service motivation, får højere karakterer.

Hvis medarbejdernes public service motivation skal konverteres til værdiskabelse, kræver det dog, at de oplever en reel mulighed for at gøre en forskel gennem deres arbejde. Det er desværre ikke altid tilfældet, og derfor er det vigtigt, at du som leder skaber rammerne for, at medarbejderne kan gøre en konkret forskel. Hvis dette ikke lykkes, kan det føre til frustration og utilfredshed blandt medarbejderne.

Samtidig er der også en risiko for, at medarbejdere drevet af public service motivation brænder ud. Denne risiko er særlig udtalt for medarbejdere, der oplever, at forskellige barrierer forhindrer dem i at gøre en så stor forskel, som de potentielt kunne.

Public service motivationen er altså et fantastisk og bæredygtigt brændstof for øget performance i organisationen. Men det udgør samtidigt en risiko for utilfredse og udbrændte medarbejdere, hvis ikke de oplever, at der er reel mulighed for at gøre en forskel i deres arbejde.

Artiklen har hentet inspiration hos:

”Ledelse i offentlige og private organisationer” (2017) af Lotte Bøgh Andersen, Anne Bøllingtoft, Heidi Houlberg Salomonsen & Allan Würtz m.fl., Hans Reitzels forlag.

”Styring og motivation i den offentlige sektor” (2014) af Lotte Bøgh Andersen; Lene Holm Pedersen, Djøf forlaget.

”3 måder at lede på, som motiverer dine medarbejdere” (2018) af Lotte Bøgh Andersen og Christian Nyvang Qvick, Offentligledelse

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.