Kim Martin Nielsen

Partner, København
Cand. Mag. i pædagogik og Master of Management Development

Mobil: +45 31 37 74 62
Email: kmn@lead.eu

Kim har 14 års erfaring som coach, konsulent og underviser inden for en række områder – med ledelse og professionelle samtaler som omdrejningspunkt. Kims spidskompetence er ledelsesudvikling. Det sker ofte med afsæt i Leadership Pipeline-teorien, hvor Kim arbejder med afklaring af ledelsesprofiler, transitioner ind i nye lederroller og udvikling af lederes samspil på tværs og i ledelseskæden. Executive coaching og udvikling af højtydende ledergrupper er ligeledes blandt Kims styrker.

Typiske kunder er aktører, der skal understøtte organisatorisk forandring, læring og kvalitet i opgaveløsningen – f.eks. lederteam, HR-enheder og øvrige konsulentlignende funktioner.

Kim er en del af underviserteamet på uddannelsen:
Professionel forandringsledelse og proceskonsultation

Specialer

Udvikling af ledergrupper/team

Udvikling af forandringsledelse og effektive forandringsforløb

Etablering og udvikling af teambaserede organisationer

Udvikling af interne og eksterne konsulentfunktioner

Executive coaching

Undervisning og træning af konsulenter og coaches

Referencer

Læs mere

 “Kim er et fantastisk forbillede for alle seriøse konsulenter, der tager deres kunder alvorligt, og møder dem respekt og indlevelse.”
– Katrine Vixø Lynge Madsen, Afdelingsleder, CFD Tolkebooking

Læs mere

 “Vi har benyttet LEAD til udvikling af og undervisning på Regionens ”Ledelse af Ledere” forløb. En divers og udfordrende målgruppe som LEAD mødte med den helt rette balance af autoritet og procesfornemmelse. Herudover står LEAD konsulenterne på en solid, forskningsbaseret viden om ledelsesfeltet, som understøtter deltagernes fornemmelse af at være i kompetente hænder.”
– Region Hovedstaden, Tina Fischer

 

 

Region Hovedstaden, Tina Fischer

Læs mere

 “Vores samarbejde med LEAD startede for snart fire år siden, hvor vi har fået hjælp til at etablere læringsgrupper som led i udviklingen af vores nye ledelsesgrundlag og LUS-koncept. Samarbejdet er givtigt for os – vi bliver hele tiden udfordret. Vi kan se, at både ledere og medarbejdere er begyndt at bruge hinanden mere, fordi de kender hinandens kompetencer og er åbne omkring deres styrker, men også udviklingsområder. De arbejder bedre sammen som team, og det er en af de ting, der virkelig har rykket.”
– Søren Støvlbæk Skovbølling, Pædagogisk udviklingskonsulent, Staben for skoler og dagtilbud, Lolland Kommune

 

 

Region Hovedstaden, Tina Fischer

Læs mere

”LEAD har hjulpet os med at styrke samarbejdet i ledelsen blandt andet ved at give os værdifulde modeller og redskaber samt et fælles sprog til at tale om, hvordan vi skal lede sammen. Noget af det, som vi alle sammen husker og fik rigtig meget ud af, var skyggesparringerne. Her blev vi fulgt en hel dag og fik feedback og sparring på vores egen personlige ledelsespraksis, og det var virkelig værdifuldt.”

– Julie Kock Clausen, Leder af Kompetenceudvikling, kommunikation og ressourcer, Københavns Kommune

 

 

Region Hovedstaden, Tina Fischer

Erhvervserfaring

Managing Partner 2015 –

Chefkonsulent  i LEAD (2013 – 2015)

Manager i Rambøll Attractor (2010 – 2013)

Chefkonsulent i Rambøll Attractor (2008 – 2010)

HR-konsulent på Københavns Universitet (2002 – 2008)

Udviklings- og Uddannelseskonsulent, H:S (1999 – 2002)

Udvalgte publikationer

Kan vi måle på kultur?“, 2018, HR chefen

Lederens rolle i at skabe kvalitet i refleksive samtaler, 2018, Ledelse i Morgen

Femfaktorconsulting, 2018, Erhvervspsykologi

Drop den årlige udviklingssamtale”, 2017, Dansk HR – Ledelse i Udvikling

Coaching til strategisk forankring i organisationen“, 2017

Leadership pipeline coaching, 2017

“Distribueret ledelse: Svaret på øget kompleksitet og arbejdsbelastning?“, 2017, Ledelse i Morgen, september

“Systemisk Coaching – en grundbog” (2009), Dansk Psykologisk Forlag

“Coachingens Landskaber” (2009), Hans Reitzels

“Skolelederens Strategiske Samtaler” (2010), DAFOLO

“Coaching og Organisationer” (2010), Hans Reitzels

“Systemisk Ledelse – teori og praksis” (2011), Samfundslitteratur