Katrine Bastian

Chefkonsulent
Cand.Psych.Aut

Mobil: +45 53 83 83 62
E-mail: kbm@lead.eu

Katrine har stærke kompetencer inden for ledelses- og organisationsudvikling, proceskonsultation og coaching. Hun har 10 års erfaring med at udvikle og gennemføre forandringer. Både blandt ledere, ledelsesteams, afdelinger og organisationer – og altid med udgangspunkt i den enkelte leders, teamets og organisationens styrker og potentialer.

Som chefkonsulent trækker Katrine på massiv erfaring fra mange felter af erhvervspsykologien. Det inkluderer blandt andet:

  • Individuelle ledercoachingforløb med fokus på det personlige lederskab og ledelsesudvikling
  • Utallige forløb for lederteams, der ønsker at udnytte deres indbyrdes synergi og skabe bedre resultater gennem større intern sammenhæng
  • Forløb for organisationer, hvor Katrine har fokus på at styrke både arbejdsmiljø og samarbejde gennem udviklingen af organisationens læringskultur.

Katrine er kendt for at skabe tillidsfulde relationer til hendes kunder og samarbejdspartnere – og hun er optaget af at inddrage sin praktiske erfaring og sin interesse for at formidle teoretisk viden, så det kan kobles til organisationens strategiske behov og konkrete praksis. Derigennem sikrer hun, at hun og kunden sammen kan skræddersy de bedste forløb, som bringer den ønskede refleksion, udvikling og ændrede adfærd med sig.

Katrine inddrager ofte 360-graders profil- og assessment-værktøjer i lederudviklingsforløb, samt teamprofiler som effect-profilen og 5B – Five Behaviours of a Cohesive Team, i arbejdet med ledergruppeudvikling. På den måde får både den enkelte leder og teamet et konkret udgangspunkt der sikrer, at udviklingsforløbets indsatsområder er funderet i behovene fra de mest centrale medspillere og samarbejdspartnere i organisationen.

Bliv kontaktet af Katrine

Specialer

Individuel ledelsesudvikling

Katrine sikrer med sin erfaring som coach på alle ledelsesniveauer forløb, der giver den enkelte leder muligheden for at sætte skub i udviklingen af det personlige lederskab i forhold til lige præcis deres ledelsesmæssige position. Forløbene giver den enkelte leder: – – Større bevidsthed om de paradokser og dilemmaer de skal balancere i – Større bevidsthed om egne styrker og skyggesider – Syn for egne blinde pletter og ”immunity to change” – En styrket oplevelse af autenticitet og fodfæste i lederskabet. Katrine inddrager ofte 360-graders profil- og assessment-værktøjer i sine lederudviklingsforløb. På den måde får den enkelte leder et konkret udgangspunkt, der sikrer at udviklingsforløbets indsatsområder er funderet i behovene fra de mest centrale medspillere og samarbejdspartnere i organisationen.

Ledergruppeudvikling

Effektive ledergrupper er afgørende for organisationens evne til at føre beslutninger ud i hverdagen. Derfor er det afgørende, at ledergrupper kontinuerligt lærer og udvikler sig. Ledergruppeudviklingsforløb har som målsætning at styrke gruppens effektivitet og interne sammenhæng – både ift. løsningen af kerneopgaven og ift. det internt samarbejde og sammenhæng på tværs af gruppens medlemmer.

Katrine inddrager ofte 360-graders profil- og assessment-værktøjer, samt teamprofiler som effect-profilen og 5B – Five Behaviours of a Cohesive Team i ledergruppeudviklingsforløb. På den måde får ledergruppen et konkret udgangspunkt, der sikrer at udviklingsforløbets indsatsområder er funderet i behovene fra de mest centrale medspillere og samarbejdspartnere, samt er strategisk forankret i organisationen.

Arbejdsmiljøudvikling

Katrine har gennem flere år arbejdet med udvikling af organisationers arbejdsmiljø bl.a. med fokus på at forebygge stress, og nedsætte sygefravær og medarbejderomsætning. Katrines fokus er altid på organisationens kultur. Hun baserer sine foredrag og forløb på den nyeste forskning om bl.a. bevidste læringskulturer, mindset, gruppepsykologisk tryghed og sårbarhedsbaseret tillid. I disse forløb spiller ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling en central rolle, når der skal arbejdes på baggrund af bl.a. APV’er, MTU’er eller andre arbejdsmiljømålinger.

Erhvervserfaring

Chefkonsulent i LEAD – enter next level (2019 – )

Erhvervspsykologisk konsulent i IMPAQ (2017 – 2019)

Selvstændig konsulent i Katrine Bastian Meiner – Organisationspsykologi (2015 – 2017)

Erhvervspsykologisk konsulent i SundTrivsel A/S (2011 – 2015)

Klinisk psykolog i Milos (2009 – 2011)

Konsulent i PPR Frederikssund (2007 – 2009)

Video