Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu

Claus har gennem 15 år arbejdet med forskning og udvikling inden for ledelses- og organisationspsykologi, dels som universitetsansat forsker og dels som selvstændig erhvervspsykolog, stifter og partner i LEAD – enter next level. 
Claus forsker, underviser og konsulterer private og offentlige ledere og organisationer inden for emner som ledelse, ledergrupper, forandringsledelse, præstationsledelse, læring og organisationsudvikling. Han er en populær foredragsholder og forfatter til en lang række forskningsartikler og bøger, bl.a. ”Følelser i ledelse” (2011), ”Ledelsespsykologi” (2013), ”Magt i organisationer” (2014) og ”Effektive ledergrupper” (2015).
Claus er også faglig direktør i Lead Learning Games, hvor han arbejder med spilbaseret ledelsesudvikling.

Specialer

Effektive Ledergrupper

Lederteamudvikling

Leadership Pipeline

Forandringsledelse og organisatorisk læring

Grænsekrydsende ledelse og relationel koordinering

Motivation og selvledelse

Transition coaching

Innovationspsykologi

Følelser og autentisk ledelse

Udvikling af personlig lederskab

Referencer

Læs mere

Et samarbejde mellem LEAD Learning Games og Nykredit har betydet, at 400 ledere i forskellige omgange er blevet udsat for simulationsbaseret ledelsestræning. Træning, hvor man virtuelt leder medarbejdere og samarbejder på tværs i organisationer, og hvor målet er at øge både omsætning og medarbejdermotivation.

 

Berlingske Business var også med ude og opleve Nykredit Ledelsesakademi, hvor LEAD Learning Games fik lov til at demonstrere simulationsbaseret ledelsestræning. Læs meget mere her

Erhvervserfaring

Partner LEAD, 2013-

Selvstændig erhvervspsykolog, 2013

Lektor, ledelsespsykologi, Aalborg Universitet, 2012-

Professor MSO, Aalborg Universitet, marts 2010-2012

Chefkonsulent, Partner Udviklingskonsulenterne A/S, 2007-2012

Leder af Udviklingskonsulenternes forskningsenhed A/S, 2009-2012

Autoriseret psykolog, psykolognævnet, 2009

Beskikket Censor, censorkorpset i psykologi, 2006-

Adjunkt, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 2004-2007

Ph.d. stipendiat, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 2000-2004

Cand. Psych. Aarhus Universitet, 2000

Visiting Professor, University of Technology, Sydney, 2001-2002

Certificering, People Tools personprofil, 2008; NEO-PI-R certificering, 2012

Dynamisk executive coaching uddannelse v/ Patricia Coughlin Delle Selva, 2009-2010

Udvalgte publikationer

“Om kunsten at være ekspert og novice på samme tid”2020, Erhvervspsykologi

Agil Transformation – en ny ledelsesmodel til en ny organisationsform, 2020, Børsen Uddannelse

Derfor fejler agile transformationer – og sådan undgår du de største faldgruber, 2020, Børsen Uddannelse

Femfaktorconsulting“, 2018, Erhvervspsykologi

Effektiv ledergruppe. Ja tak – Men hvordan?, 2015, Offentlig ledelse

“Effektive ledergrupper – disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper”, 2015, Børsen

Leder, brug din magt!, 2014, Lederne, nr. 5, maj/juni 2014

“Ledelsespsykologi”, 2013, Forlaget Samfundslitteratur

Leadership Pipeline – Forbigående ledelsesmode eller solid viden?”, 2013, Akademisk Kvarter

Grænsekrydsende ledelse”, 2013, Lederne, nr. 4, april 2013

“Grænsekrydsende innovationsfællesskab – et organisationspsykologisk blik på offentlig innovation”, 2012, I: M. Bendixen & N.C. Nickelsen, “Innovationspsykologi”, Dansk Psykologisk Forlag

Fleksibel ledelse – på kryds og tværs, 2012, Lederne, nr. 9, oktober 2012

“Leadership Pipeline – mere end blot et nyt modeord?”, 2012, Børsens Ledelseshåndbøger

Følelser i ledelse”, 2011, Forlaget Klim

Autentisk ledelse i den emotionelle organisation”, 2011, I:  C. Elmholdt & L. Tanggaard (red.), “Følelser i ledelse”, Forlaget Klim

Viden skal styres men ikke overstyres”, 2009,  I: Ledelseshåndbogen Knowledge Management”, Børsens ledelseshåndbøger

Praktisk handleviden og behovet for kontrol i videnarbejde”, 2008, Tidsskrift for Arbejdsliv, 10(1)

Værdsættende anerkendende udforskning – en ny form for blød disciplinering”, 2006, Erhvervspsykologi, vol. 4 nr. 3, s. 22-35

“Innovative learning is not enough”, 2006, I: Antonacopolou, E., Jarvis, P., Andersen, V., Elkjaer, B., Høyrup Pedersen, S. (red.), “Learning, Working and Living: Mapping the Terrain of Working Life Learning”, 978-14-039-4767-3 udg., Palgrave Macmillan, London, s. 93-116

“Discursive practices at work”, 2006, I: Boud, D., Cressey, P., Docherty, P. (red.), “Productive reflection at work”, 1. udg., Routledge, London, s. 170-180

“Knowledge management and the practice of knowledge sharing and learning at work: A case study”, 2004, Studies in Continuing Education, vol. 26 nr. 2, s. 327-339

Podcasts

Ledergrupper: del 1/3

Hvad er en effektiv ledergruppe og hvorfor er det essentielt at have et klart formål for gruppen?

.

Ledergrupper: del 2/3

Hvordan er teorierne bag en effektiv ledergruppe skruet sammen?
.

Hør også “effektive ledergrupper afsnit 3/3 her”

Tværgående ledelse i teori og praksis: del 1/2

Hvad går tværgående ledelse ud på, og hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på?

.

Tværgående ledelse i teori og praksis: del 2/2

Hvordan arbejder man med tværgående ledelse i praksis?
.

Lyt til alle vores podcasts her