Ledelse i kriser og skandaler

Ledere bliver i stigende grad stillet overfor at skulle håndtere pludseligt opståede kriser og negative hændelser, der forstyrrer den daglige drift og udvikling i organisationen.

Som leder bør du derfor være forberedt

Disse hændelser kan komme udefra, som vi så det med COVID-19-pandemien, men de kan også komme indefra organisationen i form af skandaler, krænkelsesager eller lignende. Når organisatoriske kriser som disse opstår, er lederens håndtering afgørende for, hvordan organisationen klarer sig igennem krisen. Håndteringen har samtidig ofte stor betydning for lederens arbejdsliv, videre karriere og ledelsesmæssige udvikling. Som leder bør du derfor være forberedt på at kunne håndtere den svære tid, når en krise rammer – både for din egen skyld og for din organisations resultater og overlevelse.

Hvad er en organisatorisk skandale?

En særlig form for krise, der involverer offentlig eksponering af hændelser eller handlinger, som vækker forargelse eller ubehagelig og pinlig opsigt; det vil sige noget, som strider mod almen etik, moral- eller retsopfattelse.

Hvad er en organisatorisk krise?

En specifik og uventet begivenhed, eller række af begivenheder, der skaber et højt niveau af usikkerhed og truer organisationens mål.

Hvordan arbejder vi med kriseledelse i LEAD?

Hos LEAD arbejder vi primært med de dynamikker, der udspiller sig på indersiden af organisationer, og vi har særligt fokus på de psykologiske, ledelsesmæssige og organisatoriske aspekter af kriseledelse. Eftersom ingen kriser er ens, skræddersyr vi altid vores ydelser, så de passer til den enkelte organisations kontekst og behov. Eksempler på ydelser, som vi ofte leverer inden for kriseledelse, er:

Strategisk rådgivning

Vi tilbyder strategisk rådgivning til ledere i kriser og skandaler – hvordan håndteres psykologiske behov i forskellige krisefaser, og hvordan kommer organisationen styrket ud af den aktuelle krise?

Krisepsykologisk coaching

Vi tilbyder individuelle samtaler med vores erhvervspsykologer, der hjælper ledere og medarbejdere med håndtering af egne og medarbejdernes psykologiske reaktioner på kriser og skandaler.

Psykologisk debriefing

Vi tilbyder strategisk rådgivning til ledere i kriser og skandaler – hvordan håndteres psykologiske behov i forskellige krisefaser, og hvordan kommer organisationen styrket ud af den aktuelle krise?

Kulturanalyse og kulturudvikling

Vi hjælper jer med at analysere de usunde kulturtræk, som skabte grobund for skandalen, og udvikle en forebyggende kultur og ledelsespraksis.

(Gen)opbygning af psykologisk tryghed

Vi hjælper jer med (gen)opbygning af en psykologisk tryg arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere tør sige deres mening og fejle uden frygt for hån, ydmygelse, eller negative konsekvenser. 

Afsæt i forskningsbaseret viden

Vi laver foredrag og undervisning med afsæt i forskningsbaseret viden og praktiske erfaring med de psykologiske aspekter af ledelse i kriser og skandaler. Vi tilpasser altid foredrag og undervisning til organisationen og målgruppen.

 

 

 

Chefkonsulent Johanne Grant fortæller her, hvorfor og – ikke mindst – hvad du får ud af at arbejde med ledelse i kriser og skandaler.

I LEAD producerer vi løbende ny viden og litteratur inden for kriseledelse, skandaleledelse og håndtering af krænkende handlinger i organisationer – følg med på vores hjemmesides vidensunivers.

Som en start kan du her se vores fem gode råd til, hvordan du håndterer en skandale på din arbejdsplads:

Hvad forstår vi ved en krise?

En organisatorisk krise kan defineres som en specifik og uventet begivenhed, eller række af begivenheder, der skaber et højt niveau af usikkerhed og truer organisationens mål. Kriser kan desuden deles op i, om de kommer udefra eller indefra i organisationen. De to kategorier kan ses skitseret her med forskellige eksempler inden for hver:

Kriser udefra

Udefrakommende kriser skyldes vilkår og omstændigheder, som den enkelte organisation sjældent har indflydelse på. Eksempler kan være nye politiske tiltag, finanskriser, markedsændringer eller helt aktuelt den verdensomspændende COVID-19-pandemi. Kendetegnet her er, at organisationen må tilpasse sig og reagere på pludseligt opståede eksterne kræfter for at sikre sin eksistens og overlevelse.

Kriser indefra

Andre kriser kommer indefra. Dette gælder f.eks. skandalesager i forbindelse med sexisme, magtmisbrug, mobning, inkompetence eller direkte svindel. Skandalen er en særlig form for organisatorisk krise, som involverer negativ offentlig opmærksomhed, og den er udløst af hændelser på indersiden af organisationen. Disse hændelser bliver som regel eksponeret på ydersiden som ulovlige, uetiske eller som tegn på inkompetence. Vi har i de seneste år set flere og flere af denne slags sager i forbindelse med mobning, sexchikane og andre former for respektløs adfærd.

Hvorfor bør man som leder og organisation have fokus på kriser?

Der er mange gode grunde til, at man som leder og organisation bør arbejde aktivt med kriseledelse – særligt de kriser der kommer indefra, da det er her, der er den største mulighed for forebyggelse og håndtering. Herunder kan du se et par af dem.

Der er ikke nødvendigvis flere organisatoriske skandaler i dag end tidligere, selvom det kan opleves sådan. Men skandalerne bliver i dag langt oftere til omfattende sager, blandt andet på grund af den store eksponering vi ser i medierne. Den tiltagende mediebevågenhed skyldes til dels, at digitale spor og sociale platforme gør det langt lettere af afsløre magtmisbrug, bedrag, ulovlige handlinger og grænseoverskridende adfærd. I takt med at den teknologiske udvikling og anvendelsen af sociale medier vokser, er der ingen grund til at tro, at der vil komme færre af denne slags sager i fremtiden.

Det er først i nyere tid, at man er begyndt at fokusere mere på indersiden af organisationer under kriser. Tidligere, når en skandale eller organisatorisk krise ramte, har fokus primært været udadtil: Hvordan holder vi styr på pressen? Hvordan udtaler vi os, så vi ikke gør ondt værre? Og hvordan bevarer vi vores navn, brand og image over for kunder og klienter? Selvom alle disse spørgsmål stadig er meget relevante, er man i dag blevet mere opmærksom på forhold indadtil og de konsekvenser, som kriser kan have for organisationens ansatte. Dette gælder essentielle organisatoriske elementer som motivation, engagement, loyalitet, identitet og tillid til ledelsen. Selvom det er vigtigt at have fokus på f.eks. salg og kundetilfredshed for at sikre omsætning, må man ikke underkende de store økonomiske og menneskelige konsekvenser, det kan have, hvis krisen samtidig resulterer i tabt medarbejderproduktivitet, flere stresssygemeldinger og medarbejderflugt til andre organisationer.

 

Før eller siden vil din organisation med stor sandsynlighed stå med en sag, der har potentiale til at blive en offentlig skandale. Hvis dette sker, vil du prise dig lykkelig for, at du tog risikoen alvorligt ved at arbejde proaktivt med udvikling af en forebyggende kultur og ledelsespraksis. En seriøs forebyggelsesindsats kan afværge mange af de episoder, som i sidste ende kan true organisationens resultater og overlevelse.

Når krisen rammer, er det vigtigt at handle hurtigt, så krisen gør så lidt skade på organisationen og medarbejderne som muligt. Dette indebærer, at man som leder tager fat om roden af problemet og igangsætter de processer, som er nødvendige for at få afdækket og stoppet de potentielle negative konsekvenser hurtigst muligt. Mange af initiativerne kan man som leder selv drive og få succes med, men ofte vil det være en god idé at hente hjælp fra eksterne rådgivere, der har erfaring med kriseledelse og organisatoriske skandaler. Som en del af processen med at stoppe krisen inden den løber løbsk, kan man f.eks. tage udgangspunkt i 5-fase-modellen, som ses nedenfor.

Kriseledelse som en mulighed for læring og udvikling

At håndtere en skandale drejer sig ikke kun om at slukke ildebrande og holde journalister i kort snor. Det handler også om at udøve ledelse i ukendt terræn og lære af erfaringerne – selvom de kan være smertefulde undervejs. Dette gælder dels organisatorisk læring, hvor organisationen, gennem den rette indsats, kan komme mere robuste og resiliente ud på den anden side af krisen. Men kriser kan også ses som en omvæltende menneskelig og ledelsesmæssig proces, hvor du som leder kan lære dig selv og dit lederskab bedre at kende. Lyset der tændes, viser ikke altid smukke ting, men det er vigtigt at se, hvad du rent faktisk står i. Det giver muligheden for at arbejde med den organisatoriske og ledelsesmæssige adfærd hos dig selv og andre – og komme styrket igennem som leder på sigt.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Emil Herskind

Partner og områdedirektør | Læs mere her

Johanne Grant

Chefkonsulent | Læs mere her