Har du modet til agil ledelse?

Af Claus Elmholdt, Faglig direktør, LEAD
psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Hvad kræver det at bedrive agil ledelse i en verden, der skriger på fleksibilitet og forandring, men hvor kontrol og styring stadig fylder ekstremt meget? Både i vores antagelser om god ledelse og i opbygningen af vores organisationer. Læs med her, hvor jeg tematiserer en vinkel på agil ledelse, der tit overses, nemlig behovet for mod som ledelsesdyd.

Mod forstået som at sætte sig selv på spil og udfordre status quo på trods af tvivl og usikkerhed, til gavn for organisationen. Det kan opleves som risikabelt for den enkelte, men for organisationer er ’risikoaversion’ en langt større risiko, og en potentiel hæmsko for udvikling og læring.

Leder du mest med højre eller venstre hånd?

Hvis kontrol og styr på butikken er den højre hånd, er det fristende at lede organisationen kun med den hånd på roret. Det giver en dejlig psykologisk fornemmelse af tryghed og sikkerhed. Gennem århundrede har vi forfinet den hierarkiske organiseringsform, der bygger på en antagelse om, at den robuste organisation er en organisation, hvor beslutningskraften og kontrollen kan lokaliseres til topledelsen. Det billede af den robuste organisation kommer under pres i en kompleks og hurtig foranderlig verden, hvor det i stigende grad bliver til en skadelig illusion om kontrol og robusthed.

Hvis den venstre hånd repræsenterer behovet for læring og udvikling, kræver det langt mere mod at få denne hånd op af lommen. Der er en indbygget psykologisk usikkerhed og sårbarhed forbundet med at stå i en lærende position. Du er på vej mod det ukendte uden præcis at kende målet eller vide, hvilke udfordringer du vil støde på undervejs. Behovet for udvikling kræver en organisation, der kan samarbejde fleksibelt på kryds og tværs af faglige og organisatoriske grænser. Det kræver også en ledelse, der tør slippe noget af kontrollen, løbe en kalkuleret risiko og understøtte eksperimenter, læring og kreativitet.

Artiklen fortsætter under næste sektion.

Nysgerrig på mere? Hent vores e-bog om agil ledelse

I denne e-bog får du svar på, hvad der karakteriserer agil ledelse, ikke som en ensidig og forsimplet ledelseskompetence, men som evnen til at balancere sin ledelse i den kontekst, man leder i, og at denne ledelsesform ikke kun er relevant i rene agile organisationsformer, men for enhver leder, der skal navigere i en omverden med stigende kompleksitet og usikkerhed.

Agil ledelse kræver mod

Agil ledelse handler netop om evnen og modet til at læse og respondere på skiftende omstændigheder med et bredt handlerepertoire.

Det vil sige, at du som leder frit formår at bruge modsatsrettede ledelsestilgange og organiseringsformer uafhængigt af dine personlige præferencer.

At være agil betyder, at du er hurtig, let og smidig i din tilgang til ledelse og organisering.

Du skal turde være sårbar og tvivle

Vi har vidst det længe. Kollektive og faciliterende ledelsesmodeller skaber bedre resultater.

Agil ledelse kræver ikke en klassisk heroisk leder, der styrer tropperne med stram kontrol og køligt overblik. Det kræver snarere en antihelt, der tør slippe tøjlerne og kontrollen en anelse. En leder, der tør være sårbar og tvivle. En leder, der ikke kun tør at gå forrest og vise vejen.

Når du som leder tør være sårbar og tvivle, bliver der plads til, at medarbejderne også tør tvivle, stille spørgsmål, prøve nye veje af og måske snuble undervejs. Men det kræver mod. Vi vil alle sammen gerne se godt ud i andres øjne, og det kan være en personlig udfordring at stille sin tvivl og sårbarhed til skue.

Den agile leder skal naturligvis fortsat have styr på de klassiske dyder som stabil drift, økonomi og jura, men du skal sikre den del med minimal brug af bureaukratisk kontrol og styring.

Artiklen fortsætter under næste sektion. 

Tilmeld dig vores kursus i agil ledelse

2-DAGES KURSUS I AGIL LEDELSE

Agil ledelse handler om at tilpasse din ledelse og organisering til den aktuelle opgave. En helt afgørende kompetence for at lykkes i rollen som leder i dag – og i fremtiden.

Den agile leder, som er hurtig og smidig i sin tilgang og kan lede i konstante forandringer, er derfor i høj kurs.

At lede agilt betyder bl.a., at beslutningskraft og kompetence i langt højere grad skubbes nedad og udad i organisationen. Derfor skal du som leder kunne lede på tværs af organisationsformer, ligesom det er vigtigt, at du kan skabe en team- og læringskultur med samarbejdsrum på kryds og tværs af organisatoriske grænser.

På dette intensive kursus bliver du klædt på til at lede agilt. Vi arbejder med, hvordan du kan bruge agilitet i din ledelse, med afsæt i din konkrete ledelsesopgave. Du får trænet en række essentielle ledelsesværktøjer til at styrke din daglige ledelse og lærer, hvordan du skaber en agil og lærende kultur.

Den modige leder skaber modige organisationer

Modet til agil ledelse handler også om at gøre organisationen mere modig. Det kan f.eks. være ved aktivt at skabe rum til at lede opad. Det er farligt for en organisation, hvis der ikke er plads til at lede opad og topledelsen ikke får kendskab til konsekvenserne af deres beslutninger.

Som lederen spiller du en helt central rolle for at medarbejderne tør bringe informationer opad og udfordre ledelsens beslutninger. Lykkes det at skabe tryghed, kan medarbejderne i højere grad bidrage med forslag til strategi og til hvilken retning, organisationen skal gå i. Inddragelse giver medejerskab, og derved opnår I en langt større agilitet i organisationen.

Læs mere om at lede opad i denne artikel

Men ligesom det kræver mod at tvivle, kræver det også mod at lede opad. Derfor er det vigtigt, at topledere og ledere i fællesskab skaber en kultur for at lede opad. Idealet er “det gode samarbejdsrum”, hvor der er etableret en høj grad af fælles mål, delt viden og tillid mellem ledelseskæderne på kryds og tværs, og hvor man bruger dialogen til at finde gode løsninger.

Dyrk og styrk modet til agil ledelse

Agil ledelse kræver altså først og fremmest mod. Her får du en opsummering på, hvor du skal starte, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil styrke modet i din organisation:

Du kan også læse:

Ledelse i en vuca verden, og om hvordan du mestrer modsatrettede ledelsesstile i denne artikel om versatilitet 

Denne artikel om det personlige lederskab.

Se denne video om styrkebaseret ledelse og versatilitet

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.