Agil ledelse handler om at tilpasse din ledelse og organisering til den aktuelle opgave.

En helt afgørende kompetence for at lykkes i rollen som leder i dag – og i fremtiden.

Agil ledelse handler grundlæggende om at kunne vurdere og tilpasse sin ledelsesstil, organisering og arbejdsmetoder til den aktuelle opgave på en hurtig og smidig måde – En helt afgørende kompetence for at lykkes som leder i dag og i fremtiden, hvor kriser, stigende kompleksitet og forandringshastighed har sendt agile ledelseskompetencer i høj kurs.

 

På kurset bliver du klædt på til at lede agilt. Vi arbejder med tre niveauer:

 

1

Agil struktur og kultur – hvad karakteriserer organisering, arbejdsformer og ledelseskultur i agile organisationer?

2

Det agile team – hvordan sammensættes, drives og udvikles et effektivt agilt team?

3

Agil ledelse – hvordan kan du tilpasse din ledelsesstil ud fra den konkrete ledelsesopgave?

Du får viden og træning i en række essentielle værktøjer, der styrker din daglige ledelse. Desuden lærer du, hvordan du skaber en agil og lærende kultur. Du bliver ikke certificeret i en specifik agil værktøjskasse som f.eks. Safe eller Scrum. Til gengæld får du styrket din bagvedliggende selvindsigt og handlekompetence til at kunne lede din organisation og dit team ud fra opgaven – uafhængigt af personlige fordomme og præferencer.

SÆT FOKUS PÅ DEN AGILE ORGANISATION OG DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

Kurset

Varighed: 2 dages sammenhængende kursus

På dette intensive kursus bliver du klædt på til at lede agilt.

Vi arbejder med, hvordan du kan bruge agilitet i din ledelse, med afsæt i din konkrete ledelsesopgave.

Du får trænet en række essentielle ledelsesværktøjer til at styrke din daglige ledelse og lærer, hvordan du skaber en agil og lærende kultur.

Deltagerprofil

Kurset er både for ledere og medarbejdere, der ønsker indsigt i og praksisarbejde med agil ledelse. Den er relevant for dig, der arbejder med opgaver, som kræver proces- og målforståelse, værktøjer og metoder til at lede implementeringsprocesser.

Målgruppen er udviklings- og specialkonsulenter, HR-medarbejdere, koordinatorer, konsulenter, projektledere, mellemledere og teamledere.

Næste opstart

Aarhus: 20. og 21. september 2022

København: 22. og 23. november 2022

RESERVER DIT KURSUS HER

Det får du ud af kurset

DIT PERSONLIGE LEDERSKAB
For at kunne lede ud fra agile principper skal du arbejde med dit personlige lederskab. På kurset arbejder vi derfor med værktøjer, som du kan bruge til at styrke:

 • Det agile mindset
 • Agil ledelsesadfærd
 • Modet til agil ledelse


AGIL TEAMLEDELSE
Her beskæftiger vi os med, hvordan du sætter, driver, udvikler og skaber agilitet i teamet. Vi fokuserer bl.a. på:

 • Ledelse af selvorganiserende teams
 • Facilitering af agilt teamsamarbejde
 • Rammesætning af fælles kurs, retning og commitment i teamarbejde
 • Feedback og læring i det agile teamsamarbejde


AGILE ORGANISATIONER

Her arbejder vi med, hvordan du kan benytte forskellige organisationsstrukturer afhængig af opgaven.

 • Agil ledelse i ikke-agile organisationer: Strukturelle udfordringer i praksis
 • Grænsekrydsende agil ledelse og tværgående samarbejde
 • Organisationsdesign i praksis
 • Den lærende kultur

TÆT KOBLING MELLEM TEORI OG DIN KONKRETE HVERDAG

Kurset består af en intensiv vekselvirkning mellem korte oplæg, sprintinspireret casearbejde i mindre teams og refleksionsøvelser.

Du vil løbende få mulighed for at reflektere over din egen ledelsesstil i praksis, samt hvordan du som leder kan arbejde med agile teams, kulturer og organisationer.

Vær opmærksom på, at vi ikke arbejder med agile projektledermetoder på kurset i agil ledelse.

Hvad er udbyttet for dig og din organisation

På kurset får du

 • Indsigt i dine personlige styrker og udviklingsområder, der er med til at udvikle din lederidentitet og modet til at tage styring på agil ledelse.
 • Redskaber til at understøtte udviklingen af agile arbejdsmetoder, mindset og kultur.
 • Værktøjer til at arbejde med kollektive ledelsesmodeller og teambaserede organisationsformer.
 • Redskaber til at lede tværfaglige og selvorganiserede teams.

Din organisations udbytte

EFTER KURSET HAR DIN ORGANISATION EN LEDER, DER:

 • Forstår, hvordan agile organisationer fungerer i praksis.
 • Har indsigt i de mest anvendte agile arbejdsformer og metoder.
 • Har redskaber til at lede agile processer, projekter og kulturer
 • Har evnen til både at agere på forandringer og skabe forandringer

Undervisningsmateriale

Du får udleveret alt undervisningsmateriale i form af artikler, redskaber og skabeloner som løbende vil blive uddelt til kursisterne.

  • 2 undervisningsdage struktureret som 2 moduler
  • Undervisningsmaterialer, redskaber, skabeloner

Pris

Artikel

Kursusindhold

Kurset består af 2 moduler, som strækker sig over 2 dage. Hvert modul indeholder forskellige fokusområder. 

Her sætter vi fokus på:

 • Hvad agil ledelse er, og hvorfor du skal være en agil leder
 • Agile principper
 • Den agile kultur
 • Den agile organisation
 • Det personlige lederskab

Her træner vi blandt andet:

 • Hvad disse agile principper betyder for din måde at lede et agilt team
 • Hvilke agile metoder det kalder på i forhold til teamledelse
 • Hvilke principper vi skal pejle efter, når vi vil fra en nulfejls- eller performancekultur til læringskultur
 • Redskaber til at bygge en lærende kultur: Fejl og lær hurtigt
Modul 1

Her sætter vi fokus på:

 • Hvad agil ledelse er, og hvorfor du skal være en agil leder
 • Agile principper
 • Den agile kultur
 • Den agile organisation
 • Det personlige lederskab
Modul 2

Her træner vi blandt andet:

 • Hvad disse agile principper betyder for din måde at lede et agilt team
 • Hvilke agile metoder det kalder på i forhold til teamledelse
 • Hvilke principper vi skal pejle efter, når vi vil fra en nulfejls- eller performancekultur til læringskultur
 • Redskaber til at bygge en lærende kultur: Fejl og lær hurtigt

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE PÅ KURSUS AGIL LEDELSE?

I videoen kan du høre mere om, hvordan vores kursus hjælper dig og din organisation med at sætte fokus på den agile organisation og dit personlige lederskab.

ANDREAS FRICKE MØLLER

Chefkonsulent
Cand.Merc.Int with Disruptive Innovation.

Andreas arbejder med engagement, strategisk agilitet, datainformeret ledelse og digital udvikling. Han har erfaring med brugen af nyeste digitale værktøjer til at skabe mere engagerende arbejdsmiljøer med fokus på indre motivation og empowerment, ligesom han har stærke kompetencer inden for virtuel facilitering. Andreas bruger derudover sin erfaring som produktudvikler i Silicon Valley til at undervise organisationer i strategisk og agil forretningsudvikling samt hvordan man udvikler et agilt mindset på organisatorisk, ledelse og team niveau.

Andreas har studeret sin kandidat i International Management og Disruptive Innovation i San Francisco, hvor han samtidigt har arbejdet som produktudvikler hos Beaconforce. På hans studie i Disruptive Innovation har han opbygget stærke kompetencer inden for forandringsledelse og brugen af business anthropology til at drive forretningsudvikling.

CLAUS ELMHOLDT

Direktør
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Claus har gennem 15 år arbejdet med forskning og udvikling inden for ledelses- og organisationspsykologi, dels som universitetsansat forsker og dels som selvstændig erhvervspsykolog, stifter og partner i LEAD – enter next level.
Claus forsker, underviser og konsulterer private og offentlige ledere og organisationer inden for emner som ledelse, ledergrupper, forandringsledelse, præstationsledelse, læring og organisationsudvikling.
Han er en populær foredragsholder og forfatter til en lang række forskningsartikler og bøger, bl.a.
”Følelser i ledelse” (2011),
”Ledelsespsykologi” (2013),
 ”Magt i organisationer” (2014) og ”Effektive ledergrupper” (2015).
Claus er også faglig direktør i Lead Learning Games, hvor han arbejder med spilbaseret ledelsesudvikling.

Er der noget du er i tvivl om, ringer jeg dig op med personlig vejledning

Andreas Fricke Møller
Chefkonsulent

Mail: afm@lead.eu
Tlf. nr.: +45 27 57 73 84