Coronatræthed?

Katrine Bastian Meiner, Chefkonsulent, LEAD

Coronatræthed? – Vigtige opmærksomhedspunkter og gode råd til at sikre trivslen

Flere restriktioner, forlængelse og frustration. Coronavirussen har ændret vores hverdag og arbejdsliv fundamentalt. I både privatlivet og på arbejdspladserne er coronatrætheden efterhånden udbredt.

Hvor nogle studier tyder på, at der i foråret 2020 på arbejdspladserne var mindre stress og højere engagement på grund af den helt særlige situation der opstod med nedlukningen d. 11. marts, ser man nu et andet billede, der peger på at trivslen påvirkes negativt. Pandemien og dens mange konsekvenser har nu bevæget sig til at blive en længerevarende og indgribende forandringsproces, der netop påvirker både trivsel og opgaveløsning hos ledere og medarbejdere.

I denne artikel får du indblik i, hvad du skal være opmærksom på hos dine medarbejdere og gode råd til at støtte dem og styrke trivslen i denne tid.

Plejer blev suspenderet

I den nuværende situation spiller du som leder eller arbejdsmiljørepræsentant en central rolle for at sikre den mentale trivsel og det psykiske arbejdsmiljø i jeres organisation.

Fælles for begge kollegafællesskaber er, at vi med pandemien som katalysator skal finde en ny måde at gå på arbejde – både på den forhåbentligt kortere bane, men formentlig også på den lange bane, hvor vi kommer til at opleve en mere blended hverdag med mere distancesamarbejde og restriktioner i kontakten til hinanden.

Indtil vi når til at denne hverdag bliver ”det nye normal”, skærper det behovet for at både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter lige nu sikrer sig, at de har fornemmelse for, hvad den enkelte medarbejder og kollegafællesskabet har brug for, for at kunne både trives og performe.

Mange medarbejdere spørger sig selv ”er det godt nok, det jeg gør”, ”når de andre mere end mig?” eller ”lever jeg op til forventningerne?”. Dermed risikerer de at ende med et ”dobbelt arbejde”, dvs. at de ud over at skulle udføre deres egentlige arbejdsopgaver, også skal bruge energi på at finde ud af, om de gør det godt nok, og i værste fald holder facaden og lader som om de er med, alt imens de indeni kan være usikre, frustrerede eller forvirrede.

Du står som leder eller arbejdsmiljørepræsentant et udsat sted, idet du skal modsvare medarbejdernes angst, frustrationer eller bekymringer. Den situation stiller krav til dig. Her får du fire fokuspunkter til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Risici ved kollegafællesskaber, der møder på arbejde:

 • Smittefrygt og forebyggelsesadfærd kan skabe splittelse
 • Negative handlinger mod og stigmatisering af smittede kollegaer
 • Udmattelse, stress og ligegyldighed på grund af langvarig ændring og uforudsigelighed i arbejdsgangene
 • At ”drukne” i drift og akutte opgaver
 • Coronatræthed: At blive mindre motiveret for at følge retningslinjerne

Risici ved kollegafælleskaber, der er hjemsendt:

 • Det digitale distancearbejde, hvor man er afhængig af at samarbejde med kollegaer via telefon, mail og via diverse digitale tjenester på distancen, kan være mere følelsesmæssigt udmattende end tilsvarende ansigt-til-ansigt samarbejde.
 • Uforudsete udfordringer i opgaveløsningen over længere perioder kan føre til følelsesmæssig udmattelse
 • Tab af følelsen af at høre til, af sammenhængskraft samt at være en del af et team
 • Øget grænseløshed mellem privat- og arbejdsliv

Balancer din ledelse

Vi reagerer alle forskelligt og har forskellige behov. Både i forhold til hvordan vi trives med situationen, om vi formår at holde motivationen og engagementet, oplever at have en tilpas forventningsafstemning eller har tilpas kontakt med vores kolleger.

Forskning fra foråret 2020 (Kaiser (2020) Ledelse I en global krise: Den forhøjede betydning af Versatilitet), peger på at ledere, der formår at have øje for at justere sin ledelse (at lede versatilt) efter, hvad den nuværende situation kalder på, klarede krisen bedre, end ledere der benytter en mere ensidig ledelsesstil.

 • Hav derfor fokus på ”både og” i din adfærd og tænkning: Nogle medarbejdere har brug for styring, mens andre har brug for mere støtte.
 • Lige nu skal du måske skrue op/ned for noget, der ellers normalt virker: I perioder kalder situationen på, at du tænker operationelt og går ned i driften, mens der i andre situationer er behov for at du sætter retning og tydeliggør strategi og vision.

Empati og forståelse

Erfaringerne fra forårets lock-down peger på, at evnen til at udvise empati og tydelighed gør det lettere at følge de beslutninger, der træffes (Sergent, K. & Stajkovic, A (2020). Netop fordi du som leder eller arbejdsmiljørepræsentant ofte vil skulle stå i situationer, hvor du eller dine medarbejdere og kolleger har brug for at snakke om deres trivsel og opgaveløsning, må du sørge for at stoppe op og reflektere, før du går ind i dialogerne. Tag dig tid og overvej:

 • Er jeg åben for at se tingene fra flere perspektiver?
 • Er jeg balanceret i forhold til handlepres og refleksion?
 • Er jeg oprigtig nysgerrig?
 • Har jeg tid og tålmodighed til at løse opgaven ordentligt?

Hav derudover fokus på din positive og negative formåen:

Det, du gør:

 • At sætte mål, træffe beslutninger, handle, motivere, observere, kontrollere, forandre og implementere

og det, du ikke gør:

 • Evnen til at udholde og forblive i tvivl eller ikke at vide, hvad der er det rigtige at gøre

DELTAG PÅ VORES KURSUS

Skab trivsel og tillid på trods af distancen

På kurset “Ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber” får du de essentielle værktøjer til at øge produktivitet og trivsel gennem distance ledelse.  

Dette er et kursus for dig, som arbejder med ledelse og ønsker at vide, hvordan man som individ eller organisation når de strategiske målsætninger gennem det virtuelle samarbejde.

Styrk kollegafællesskabet og distribuer beslutningerne

Det er en beskyttende faktor at være en del af et kollegafælleskab omkring en opgave. At føle sig som en del af et team eller et fællesskab er direkte med til at forebygge mental mistrivsel, og derfor er det afgørende i øjeblikket at I har fokus på at styrke fællesskabet. Men både de, der møder på arbejde og de, der er hjemsendt, møder udfordringer foranlediget af COVID-19 restriktionerne. Der er dog nogle gode råd til at styrke kollegafælleskabet.

Jer, der møder ind:

 • Skru op for rummeligheden og gør plads til at reagere forskelligt
 • Vær opmærksom på hinanden og spørg: ”Hvordan har du det?”
 • Beslut jer for at overholde jeres interne retningslinjer uden at udfordre eller diskutere dem. Drøft og respekter hinandens grænser

Jer, der er hjemsendt:

 • Styrk den sociale støtte: Drøft trivsel og spørg, hvordan det går. Skab strukturer for faglig sparring – læg fx møder mellem mindre grupper kolleger, som kan give hinanden sparring på opgaver (og drikke en virtuel kop kaffe samtidig) i kalenderen
 • Styrk relationerne: Folk har forskellige sociale behov, men gruppen har behov for, at det prioriteres – fx fælles sociale møder virtuelt, gåture med telefonsamtaler
 • Anerkend arbejdsindsatsen: Også selvom opgaverne løses anderledes end tidligere – del kreative løsninger med hinanden og hold fast i jeres psykologiske sikkerhed ved at lære af ”fejl og bøvl”.
 • Tal ærligt med hinanden og øv jer i at have dialog om trivsel – så I ikke skal på dobbelt arbejde og ”lade som om” I har styr på det hele alene… det er der ikke ret mange der har.

Mere fra samme kategori

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst