5 råd: Fasthold omstillingsparatheden efter corona

Af Claus Elmholdt, Faglig direktør, LEAD og Andreas Fricke Møller, Ledelseskonsulent, LEAD

COVID-19 har vendt op og ned på alle hjørner og kanter af Danmark. I organisationerne har den nye virkelighed sat alle på prøve, og kravene til at agere handlekraftigt og omstillingsparat har været enorme i en tid fuld af usikkerhed og omskiftelighed.

Rigtig mange steder er det lykkedes over al forventning. Faktisk er det piblet frem med gode historier om, hvordan krisen har styrket tværgående organisatorisk samarbejde, udviklingen af digitale løsninger har taget kvantespring og tidskrævende innovationsprocesser er reduceret fra kvartaler til uger.

Når så̊ mange organisationer har kunne udvise det, man kan kalde for ’resiliente modsvar’ på krisen, bliver det nu relevant som organisation at spørge sig selv om én ting. Kan vi bibeholde denne nyfundne tilpasningsdygtighed – som vi også kan kalde agilitet – når støvet har lagt sig? Eller vil organisationen, som sivet i vinden, svaje tilbage til sit udgangspunkt?

Ydermere må vi spørge os selv: hvordan kan vi arbejde på, at erfaringerne fra det seneste års resiliente modsvar COVID-19 kan blive til organisatorisk læring? Dette vil du nu få nogle helt konkrete bud på.

Hvad betyder agilitet og resiliens?

Før vi kan snakke om, hvordan den resiliente respons under COVID-19-krisen kan blive til agilitet i ’en ny normal’, definerer vi først de to begreber:

  1. Resiliens – Evnen til at tilpasse sig som mosdvar på pres, kriser og modgang. Resiliens i denne definition handler ikke om robusthed men om tilpasningsdygtighed. Her beskrives altså en reaktiv kompetence, hvor man som organisation i det gældende øjeblik formår at respondere kompetent på et udefrakommende pres.
  2. Agilitet – Evnen og modet til at læse og handle på skiftende omstændigheder med et bredt repertoire. Agilitet i denne definition beskriver en proaktiv kompetence, hvor man som organisation er i stand til at læse og handle rettidigt og kompetent i en given situation.

Ved første øjekast kan de to begreber virke relativt ens, men den vigtige forskel ligger i resiliens som en reaktiv kompetence og agilitet som en proaktiv kompetence (Pulakos, 2019).
Det vil sige, at hvor resiliens er en reaktion på pres og modstand som eksempelvis COVID-19, så er der i den agile organisation ikke krav om tilstedeværelsen af aktiv modstand eller udefrakommende pres for at være tilpasningsdygtig.

”Den agile organisation er i udgangspunktet lærende og innovativ – kontinuerligt i færd med at læse sin situationen og smidigt tilpasse sig skiftende omstændigheder” (Pulakos, 2019; Snabe & Trolle, 2018).

 

Kan vi lære noget særligt af COVID-19?

Det er interessant at anskue COVID-19 ud fra netop disse to begreber, da både private og offentlige organisationer nationalt og internationalt i årevis har bøvlet med at blive mere agile bl.a. grundet rigide silostrukturer og tunge styringsmekanismer.
Under COVID-19 beretter mange organisationer dog om, at de i høj grad har formået at udvise en resiliens og omstillingsparathed, som førhen virkede utænkelig.

På præmissen om at agilitet allerede før COVID-19 har været en central organisatorisk kompetence at mestre, kan der ikke herske meget tvivl om, at vi i en konstant mere omskiftelig verden har brug for at udvikle stærkere organisatoriske kompetencer med fokus på proaktiv agilitet, læring og innovation.

DELTAG PÅ VORES KURSUS
Skab trivsel og tillid på trods af distancen

På kurset “Ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber” får du de essentielle værktøjer til at øge produktivitet og trivsel gennem distance ledelse.  

Dette er et kursus for dig, som arbejder med ledelse og ønsker at vide, hvordan man som individ eller organisation når de strategiske målsætninger gennem det virtuelle samarbejde.

Hvordan kan vi cementere denne læring?

Der er dog en udfordring. Det faktum, at en organisation momentalt udviser evnen til resiliente responser under presset fra COVID-19, ikke er nogen garanti for, at denne erfaring kan omsættes til oprigtigt transformativ organisatorisk læring. Det kræver langt mere at omsætte enkelte resiliente responser til langsigtet og strategisk agilitet for en organisation.
Risikoen for at vi, som sivet i vinden, svajer tilbage til vores udgangspunkt i fastlåste mønstre og tunge styringsmekanismer, er overvejende stor, og al forskning inden for adfærdspsykologi peger på, at vi har en tilbøjelighed til at vende tilbage til gamle vanemønstre, når faren driver over.

På den baggrund kan vi konkludere følgende pointer:

  1. COVID-19 krisen har givet mange organisationer positive erfaringer med resiliente responser på uforudsete udfordringer under presset fra en pandemisk krise.
  2. Disse erfaringer skaber et åbent vindue for transformativ organisatorisk læring – fundamentale ændringer af praksis for ledelse, organisering og samarbejde.
  3. Men, det kræver stor ledelsesmæssig opmærksomhed at omsætte disse erfaringer til strategisk agilitet som en blivende organisatorisk kompetence.

Så når vi lige nu står på tærsklen til at løfte de sidste COVID-restriktioner i vores samfund, bliver det tydeligt nødvendigt for ledelsen af vores organisationer at stille sig i front og forankre læringen fra krisen, så̊ man er bedst muligt klædt på til en ny normal, hvor de, der omsætter deres resiliente responser til langvarig strategisk agilitet kommer bedst muligt fra start.

Hvad kan du som leder overveje med henblik på at skabe en mere agil organisation?

  • Strategi: Har vi som organisation et stærkt formål (purpose), og er der overensstemmelse imellem vores purpose og den værdi, vi skaber for vores kunder?
  • Struktur: Er vi rigidt struktureret, eller kan vi reorganisere os, hvis/når vores kunders behov ændre sig?
  • Processer: Arbejder vi efter få, klart formulerede prioriteter, eller jagter vi for mange mål?
  • Ledere & medarbejdere: Har vi en kultur, der vægter psykologisk sikkerhed, samarbejde og læring, eller har vi en nulfejlskultur, der kun værdsætter individuelle præstationer?
  • Teknologi: Har vi de rigtige teknologier til rådighed, der gør os i stand til at samarbejde mest muligt effektivt, og så vi kan tiltrække de bedste talenter?

Mere fra samme kategori

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.