Foredrag om digital afmagt og mægtiggørelse

Lad LEAD hjælpe med, at få ditalisering og digital transformation på dagsordenen.

Hvad er digital afmagt og mægtiggørelse?

Afmagt i digitaliseringen refererer til følelsen af magtesløshed eller frustration, som medarbejdere og ledere kan opleve i forhold til den hastige digitalisering og digitale transformation i organisationer. Det kan opstå, når man ønsker at deltage i eller forstå formålet og fordelene ved digitalisering, men mangler de nødvendige færdigheder eller ressourcer til at kontrollere udfaldet eller påvirke processen.

På den anden side handler digital mægtiggørelse om at give individer og teams styrke og kompetencer til at håndtere digitaliseringen effektivt og produktivt. Det indebærer at tilbyde værktøjer, træning og støtte til at navigere i den digitale transformation og opnå positive resultater.

Hvad kan vi tilbyde

Dette foredrag fokuserer på at identificere og tackle digital afmagt og fremme digital mægtiggørelse i organisationer, især for ledere på alle niveauer. Ved at tilbyde indsigt, sprog og redskaber hjælper det med at reducere følelsen af afmagt og styrke organisationens evne til at håndtere digitaliseringen på individ-, team- og koncern niveau.

Foredraget belyser den statslige og kommunale dagsorden af digitalisering og digital transformation.

De fleste initiativer skabes af fælles offentlige/-kommunale organer, og andre fra centralt hold. Der er i forvejen et stort antal digitale systemer, og det kræver både kompetencer inden for forandringsledelse, kommunikation, teknik, datasikkerhed og leverandørstyring hvis man skal lykkes.

Især personalelederne og medarbejderne føler sig udsatte, og oplevelsen af afmagt over for denne maskine af digitalisering er udbredt. De er værst når man faktisk gerne vil, kan se meningen med digitalisering, men ikke har midlerne til at kontrollere udfaldet.

Vi tilbyder to former for foredrag: 

  • 1-2 timers foredrag
  • 3-timers workshop


Dette foredrag leveres både som webinarer, såvel som med fysisk optræden efter jeres ønske og behov, og opføres gerne på både dansk og engelsk.

Foredraget rammer

Målgruppe 

Foredraget er for ledelser på koncern niveau, og/eller længere ned i organisationen.

Udbytte af foredraget

Opnå dels en spejling af og et sprog på den udfordring som I muligvis står med, der reducerer afmagt og mægtiggør jer på individniveau, teamniveau og koncernniveau ift. digitalisering.

Få en række mulige indsatser og redskaber, der reducerer afmagt og mægtiggør jer på individniveau, teamniveau og koncernniveau ift. digitalisering.

Mangler du viden om digital ledelse?

I samarbejde med Ledelsesugen i 2023, satte hele den offentlige sektor særligt fokus på offentlig ledelse. Her afholdte vores konsulent Kaare Pedersen et webinar om digital afmagt og mægtiggørelse. 
Bag Ledelsesugen står regeringen, KL og Danske Regioner.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu