fbpx

Psykologisk debriefing

Hvad er psykologisk debriefing?

Psykologisk debriefing er en anerkendt metode, der bruges til at håndtere og diskutere traumatisk oplevelser i en gruppeindstilling. Formålet er at reducere de skadelige virkninger af disse oplevelser på de involverede individer.

I organisatoriske sammenhænge er det almindeligt, at organisationer vælger at samarbejde med eksterne erhvervs- eller krisepsykologer for at lette psykologisk debriefing-sessioner. Dette sikrer en professionel tilgang og hjælper med at skabe en tryg og konstruktiv atmosfære, hvor medlemmer af organisationen kan dele deres oplevelser og reaktioner på en støttende måde.

Psykologisk debriefing i ledelsesperspektiv kan yderligere styrke organisationens kapacitet til at håndtere kritiske situationer og fremme medarbejdernes trivsel. Det giver en platform for ledelsen til at evaluere og forbedre organisationens reaktion på stressende begivenheder og identificere områder, der kræver yderligere opmærksomhed eller støtte.

Samlet set er psykologisk debriefing en vigtig proces, der hjælper organisationer med at tackle og lære af udfordrende situationer og styrker samtidig medarbejdernes mentale sundhed og organisationens modstandsdygtighed.

Derfor kan du have gavn af psykologisk debriefing

Psykologisk debriefing er en værdifuld praksis inden for organisationsledelse. Den tilbyder en struktureret måde at håndtere belastende arbejdspladssituationer på. For det første fremmer det den mentale sundhed hos de berørte medarbejdere eller ledere. Dette hjælper med at forebygge stress, angst og andre negative følelsesmæssige reaktioner efter en traumatisk begivenhed.

Derudover styrker psykologisk debriefing arbejdspladsrelationer og samarbejde ved at fremme åben kommunikation og gensidig forståelse. Fra et organisatorisk perspektiv hjælper det med at forbedre kriseresponser ved at identificere områder til forbedring og implementere dem. Det viser også organisationens engagement i medarbejdernes trivsel og bidrager til en sund arbejdskultur.

Samlet set er psykologisk debriefing en vigtig praksis, der støtter både individets mentale sundhed og organisationens håndtering af belastende begivenheder.

LEADs tilgang til psykologisk debriefing

Når vi hjælper jer med psykologisk debriefing, foregår det som gruppesamtaler på et roligt sted, hvor medarbejdere og ledere kan tale om deres oplevelser. Indledningsvis fastlægger vi formålet og spillereglerne. Deltagerne deler deres oplevelser, tanker og følelser, og vi diskuterer forventede menneskelige reaktioner og næste skridt.

Det vigtigste i debriefingen er, at vi sammen etablerer en positiv tone og stemning, hvor alle oplevelser accepteres som legitime. Vi fremmer lytning uden afbrydelser og respekterer individuelle valg om at dele eller ej.

Psykologisk debriefing er relevant ved akutte kriser eller når det er svært at vende tilbage til normaltilstanden. Denne samtale styrker samhørighed, bearbejder svære oplevelser og inddæmmer negative konsekvenser, hvilket hjælper med at genfokusere på kerneopgaven.

Hvis I oplever en organisatorisk krise, er vi klar til at hjælpe med den psykologiske debriefing.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om psykologisk debriefing samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om om psykologisk debriefing for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu