fbpx

Håndtering af kriser

Hvad er krisehåndtering?

I dagens medielandskab er krisesager, især dem, der udspringer internt i organisationer, blevet hyppige og intensivt dækket. Disse kriser kan tage mange former, fra snyd og svindel til sexisme, dårlig ledelse og dårlige arbejdsvilkår. Mediernes interesse i disse sager er ofte stærk, da de udgør fængende historier, der kan fange offentlighedens opmærksomhed i lang tid.

Men bag mediernes overskrifter og sensationelle rapporter ligger en dybere historie. For de mennesker, der er direkte involveret i krisen, er det en personlig og ofte smertefuld oplevelse. Medarbejdere og ledere kan opleve angst, frygt og personlige nedture som følge af en krise i organisationen. Dette understreger behovet for effektiv krisehåndtering, der ikke kun tager højde for organisationens omdømme, men også for menneskelige faktorer og trivsel.

Derfor er det vigtigt at have en plan for krisehåndtering

Håndtering af kriser er af afgørende betydning af flere grunde. For det første hjælper det med at beskytte organisationens omdømme og troværdighed. En dårligt håndteret krise kan skade organisationens image og tillid hos kunder, medarbejdere og interessenter.

Derudover kan effektiv krisehåndtering minimere skader og tab. Kriser kan føre til økonomiske tab, tab af kunder og produktionsafbrydelser. Ved at håndtere krisen proaktivt kan organisationen minimere disse negative konsekvenser.

Endelig fremmer krisehåndtering en organisation, der er i stand til at lære af sine fejl og blive mere modstandsdygtig over for fremtidige udfordringer. Det skaber en kultur af proaktivitet og forbedring.

Samlet set er håndtering af kriser afgørende for organisationers overlevelse og succes på lang sigt. Det hjælper med at beskytte omdømmet, reducere skader, opretholde forretningskontinuitet og fremme en proaktiv kultur.

Færre automatreaktioner

I en krisesituation er det en naturlig reaktion at forsøge at fastlægge ansvar og udpege de involverede. Medierne og offentligheden søger ofte efter helte og skurke i historien, mens politikere og ledere ønsker at identificere de ansvarlige. Dette kan føre til uvildige advokatundersøgelser, suspenderinger og fyringer som en umiddelbar løsning på krisen. Efter krisen kan der desuden blive indført ekstra regler, kontrolmekanismer og bureaukrati for at forhindre gentagelse af lignende situationer. Desværre kan disse foranstaltninger ofte have en negativ indvirkning på medarbejderne, der føler sig mistænkeliggjort og oplever, at de bruger tid væk fra deres primære opgaver.

Det er vores opfattelse, at denne automatiske reaktion på kriser kan have negative konsekvenser. Den kan skabe frygt både under og efter krisen, hvilket kan resultere i medarbejdere og ledere, der undlader at deltage aktivt eller rapportere problemer af frygt for at blive draget til ansvar. Vi tror på, at der skal findes mere konstruktive tilgange til krisehåndtering, der ikke kun fokuserer på skyld, men også på at lære af situationen og arbejde sammen for at forhindre gentagelse.

LEADs tilgang til krisehåndtering

Når krisen buldrer og brager, kan det være særdeles vanskeligt at holde overblik og agere rationelt. Det kan ekstern assistance hjælpe med. Vi kommer med det rationelle overblik og sikrer jer, at vi sammen sætter de rette undersøgelser i gang, og at designet for at håndtere krisen tegnes korrekt og strategisk klogt op. 

Vi hjælper jer med at holde hovedet koldt og holde fast i jer selv som ledelse og organisation, så I kan komme godt ud på den anden side. Vi hjælper desuden medarbejderne med at bearbejde deres oplevelser og reaktioner, så de kan vende tilbage til at fokusere på kerneopgaven i stedet for alt det forstyrrende fra krisen, der har fyldt rundt om dem. 

Vi kan blandt andet assistere med: 

  • Coaching 
  • Krisepsykologisk debriefing 
  • Kriseledelse 
  • Ledelsesrådgivning 
  • Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 
  • Analyse og forbedring af compliance og kontrolmiljø.  
 
Ønsker I vores hjælp med at forebygge, håndtere eller rydde op efter en krise, er I meget velkomne til at kontakte os.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om krisehåndtering samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om om krisehåndtering for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu