fbpx

Forebyggelse af kriser

Hvad er kriseforebyggelse?

Forebyggelse og håndtering af organisatoriske kriser kræver ekspertise inden for området. Dette indebærer at have en omfattende forskningsmæssig baggrund og betydelig praktisk erfaring med effektive reaktioner på krisesituationer.

Organisatoriske kriser er alsidige i deres karakter, og vi differentierer mellem de kriser, der opstår eksternt (såsom krig eller pandemier) og dem, der har deres udspring internt i organisationen. 

Det er vigtigt at forstå, at organisationer af enhver størrelse og i både offentlig og privat sektor kan risikere at stå over for forskellige typer kriser. Disse kan omfatte udfordringer som svig, kønsdiskrimination, bedrageri, chikane, dårlige arbejdsforhold, ineffektiv ledelse, uhensigtsmæssig kultur, et problematisk arbejdsmiljø og manglende medarbejderengagement. Mange af disse potentielle kriser kan dog forhindres, hvis organisationens ledelse besidder tilstrækkelig viden til at handle proaktivt og konsekvent.

Sammenfattende kan mange organisatoriske kriser, især dem af intern karakter, undgås, hvis der er tilstrækkelig forståelse og vilje til at træffe de nødvendige beslutninger i tide

Derfor er det vigtigt at arbejde med forebyggelse af kriser

Forebyggelse af kriser i en organisation er af afgørende betydning af flere grunde. Først og fremmest hjælper det med at beskytte organisationens omdømme og integritet. Når en krise opstår, kan det skade organisationens image og tillid hos interessenter som kunder, medarbejdere og investorer. Ved at forebygge kriser kan organisationen undgå eller minimere disse skadelige virkninger.

For det andet sparer forebyggelse af kriser tid og ressourcer. Håndtering af en krise kræver betydelige ressourcer, både i form af personale, tid og økonomiske midler. Ved at identificere og løse potentielle risikofaktorer på forhånd kan organisationen undgå disse omkostninger og fokusere på kerneaktiviteter.

Desuden bidrager kriseforebyggelse til forretningskontinuitet og stabilitet. En organisation, der er forberedt på kriser, har bedre mulighed for at opretholde sine aktiviteter og serviceniveauer, selv når udfordringer opstår. Dette giver en følelse af sikkerhed både internt blandt medarbejdere og eksternt blandt kunder og partnere.

Endelig fremmer kriseforebyggelse en proaktiv kultur, hvor organisationen lærer af tidligere fejl og stræber efter konstant forbedring. Dette skaber en mere robust og modstandsdygtig organisation, der er bedre rustet til at håndtere fremtidige udfordringer. Samlet set er kriseforebyggelse en investering i organisationens langsigtet bæredygtighed og succes.

Afdæk risikofaktorer i jeres kultur med LEADs analyseværktøj

Det er bestemt muligt at forebygge eller bremse de fleste interne organisatoriske kriser i tide. Men det kræver, at I kender jeres organisatoriske risikofaktorer.

Med vores culture risk assessment tool kan vi afdække risikofaktorerne i jeres kultur. Værktøjet undersøger områder som psykologisk tryghed, lærings- og fejlkultur, ledelse og samarbejde, kommunikation, moral og etik samt regler og procedurer. 

Data fra undersøgelsen kan I bruge til at opdage og genkende signalerne på en forestående eller igangværende krise. Vores culture risk assessment tool genererer en rapport, der danner grundlaget for en dialog med jer om de udviklingsbehov, der skaber en forebyggende kultur i jeres organisation. Vi supplerer altid undersøgelsen med en tilbagemelding, hvor vi rådgiver om forbedringer. 

En bred faglig tilgang til kriser

En bred faglig tilgang til krisestyring er afgørende for organisationers succes. Organisationer, der prioriterer omfattende forebyggelse, er bedre rustet til at håndtere kriser, når de opstår. Derfor anbefaler vi stærkt, at din organisation investerer tid og ressourcer i kriseforebyggelse og kriseberedskab.

Der findes forskellige tilgange til at forebygge kriser, og en af dem er brugen af værktøjer som LEAD’s Culture Risk Assessment Tool. Andre tilgange kan omfatte:

  • Kulturanalyse: Evaluering af organisationens kultur for at identificere potentielle risikofaktorer.
  • Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø: Undersøgelse af medarbejdernes trivsel og mentale sundhed.
  • Medarbejdertilfredshed: Måling af medarbejdernes tilfredshed og engagement i organisationen.
  • Kvalitative interviews: Dybdegående samtaler med medarbejdere og interessenter for at afdække potentielle risici.
  • Analyse og forbedring af compliance og kontrolmiljø: Gennemgang af organisationens overholdelse af regler og procedurer.
  • Ledelsesrådgivning: Rådgivning og træning af ledelsen i effektiv krisehåndtering og forebyggelse.
 

Desuden er en vurdering af risici i forhold til deres væsentlighed afgørende. Dette indebærer at identificere de mest betydningsfulde risikofaktorer og fokusere på at forebygge og håndtere dem. Jo større risikoen er, og jo alvorligere dens konsekvenser kan være, desto mere kritisk er det at tage forebyggende skridt. En sådan analyse hjælper med at målrette ressourcerne mod de mest afgørende områder for at minimere risikoen for kriser.

LEADs tilgang til kriseforebyggelse

I LEAD er vores tilgang til krisestyring baseret på en bred faglig ekspertise, der spænder over discipliner som psykologi, økonomi, ledelse, antropologi og sociologi. Dette giver os en unik mulighed for at forstå og tackle kriser fra forskellige perspektiver og udvikle skræddersyede løsninger til vores klienter.

Vores team inkluderer også konsulenter med praktisk erfaring som ledere eller rådgivere i kendte krisesituationer. Denne hands-on erfaring fra virkelige krisesager giver os værdifulde indsigter, der kan hjælpe jer med at navigere sikkert gennem lignende udfordringer.

Uanset om I ønsker hjælp til forebyggelse, krisehåndtering eller at håndtere konsekvenserne af en krise, er I altid velkomne til at kontakte os. Vi er klar til at dele vores ekspertise og hjælpe jer med at forberede jer på, reagere på, og lære af kriser for at styrke jeres organisations stabilitet og fremtidige succes.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om kriseforebyggelse samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om kriseforebyggelse for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu