Ledelse af kerneopgaven i Hørsholm Kommune

Giver det overhovedet mening og effekt at arbejde med kerneopgaven? Sådan er der sikkert mange ledere og medarbejdere der spørger sig selv, når de bliver præsenteret for begrebet ”kerneopgaven”. Men stiller man spørgsmålet i Hørsholm Kommune, vil man få svaret at ”ja, det giver både mening og effekt”. Hørsholm Kommune opsamler løbende deres konkrete erfaringer […]

Sådan skabte Viborg Kommune nye resultater med agile arbejdsmetoder

Agile arbejdsmetoder til at løse komplekse velfærdsopgaver Når det drejer sig om at bruge agile arbejdsmetoder til at løse komplekse velfærdsopgaver, så er Viborg Kommune en frontløber. I samarbejde med LEAD har Viborg Kommune udviklet en ny agil arbejdsmetode kaldet ”SamLab” (forkortelse for sammenhængslaboratorium), der anvendes som en løftestang til at skabe nye resultater i […]

Sådan lykkedes Thisted Kommune med en ny erhvervsstrategi

– Der er ét ord: Service. Service over alt andet. Sådan siger Mogens Kruse Andersen, direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune, til spørgsmålet om, hvordan kommunen er lykkes med at blive højdespringer i Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse. Katalysatoren for den flotte placering er Thisted Kommunes erhvervsstrategi. For blot få år tilbage var erhvervslivet […]

Kalundborg Kommune: Løser komplekse tværgående udfordringer i fælles sprint

“Jeg er både overrasket over, hvor langt vi er nået på så kort tid og hvor mange gode ideer og løsninger, der kan skabes, når vi mødes på tværs af fagligheder og områder om en konkret problemstilling” – Leder fra Kalundborg Fokuserede sprint som effektiv metode Det er sjældent, at der er tid til at udnytte […]

Roskilde Kommune: lykkedes med at sikre en markant stigning i kvaliteten af det pædagogiske arbejde

Lykkedes at skabe forandring Specialkonsulent og tidligere deltager på vores uddannelse i forandringsledelse og proceskonsultation, Annette Breinholt fra Roskilde Kommune, er projektleder på ”Udvikling af virkningsfulde dagtilbud i udsatte boligområder”: – Vi er lykkes med at få skabt en forandring, så det pædagogiske læringsmiljø nu lever op til kravene for et kvalitetsdagtilbud. Det betyder, at forudsætningerne […]

Lederudviklingsforløb i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune opnåede Viden Stabilitet og struktur Handling Visionplakat: “Fælles retning” Lederudviklingsforløbet skabte et fælles sprog omkring ledelse og styring, som tog sit afsæt i visionsplakaten ”Fælles retning” samt ledelses- og styringsgrundlaget i Kalundborg Kommune. Samtidig skabte forløbet rammerne for, at viden og erfaringer deles på tværs i organisationens og på tværs af ledelsesniveauer. Sammenhængskraften […]