Tværfaglige teams sætter borgeren i centrum

Af Rasmus Engelbrecht og Johan Horsten

Faste tværfaglige borgerteams kan både skabe større stabilitet og kontinuitet for de ældre og øge arbejdsglæden og fagligheden for medarbejderne i ældreplejen, viser erfaringer fra Sønderborg Kommune.

Et stigende antal ældre i befolkningen sætter pres på både økonomi og den service, hjemmeplejen og sygeplejen skal levere både i dag og i fremtiden. Desuden er der mangel på arbejdskraft i hjemmeplejen mange steder. Det kalder på nye måder at organisere fremtidens ældrevelfærd. Et af værktøjerne er at bevæge sig væk fra monofaglige enheder og en hierarkisk organisationsstruktur og hen mod små, faste og tværfaglige borgerteams, der har ansvaret for en gruppe af borgere, og som internt koordinerer det daglige arbejde.

Inspirationen kommer blandt andet fra Holland, hvor mange vil kende begrebet ”Buurtzorg-modellen”, hvis kerne netop er, at medarbejderne er organiseret i tværfaglige teams omkring en mindre gruppe af borgere.

Baggrund

Første trin handler om at få lagt grundfundamentet for et fælles ledelsessprog. For at kunne udvikle et stærkt, fælles ledelsesgrundlag er det afgørende at tage afsæt i jeres strategier. Reflekter over spørgsmålet: Hvilke ting skal vi lykkes med for at realisere vores visioner og strategier? Hvis ikke de overordnede strategier er på plads, bliver det en vanskelig opgave at sætte ord på, hvad det kræver af ledelse at realisere disse. Det er altså jeres strategiske pejlemærke og visioner, der skal sætte rammen for, hvad god ledelse er hos jer og dermed retning for jeres fælles ledelsesgrundlag og rollebeskrivelser.

Deltag på vores kursus i implementering og forandringsledelse

Rigtig mange implementerings- og forandringstiltag lykkes ikke.

Det kan blandt andet skyldes, at mange bruger størstedelen af tiden og energien på at udvikle ideerne  – og en brøkdel på rent faktisk at implementere dem. Implementering handler om mennesker. Vores uddannelse hjælper dig med at skabe et stillads for den ønskede adfærdsændring på både individ- og organisationsniveau.

Vores kursus i forandringsledelse består af i alt 8 undervisningsdage.

Ny organisering samler forskellige fagligheder

I Sønderborg Kommune har man i hjemme- og sygeplejen i løbet af de sidste år arbejdet intenst med at finde en form på et stærkere tværfagligt samarbejde, som led i en omfattende reorganiseringsproces. Svaret blev en fusion, hvor hjemme- og sygeplejen er organiseret i fælles geografiske distrikter med fælles ledelse, en fælles planlægningsenhed og et fælles ansvar for borgerne i distrikterne.

Typisk Den nye organisering har to forankringer: Den første er personaleledelsen, hvor plejere og sygeplejersker refererer til hver deres daglige leder. Den anden er driften, som er forankret i de tværfaglige borgerteams, der i samarbejde med den fælles planlægningsenhed tilrettelægger driften omkring borgerne.

En markant forskel fra den oprindelige Buurtzorg-model er, at samarbejdsorganiseringen i Sønderborg Kommune holder fast i central visitering af ydelser, som vi kender det i de fleste kommuner i Danmark. Og at man i Sønderborg Kommune har valgt at supplere den traditionelle linjeorgainsering med en organisering af samarbejde om driften og hjælpen til borgeren. ætte et tværfagligt hold på toppen af den allerede eksisterende linjeorganisering, hvor hollænderne bygger hele organisationen op fra bunden.

Fælles vagtstart

En af de nye scener for det tværfaglige samarbejde er den fælles vagtstart. Her koordinerer og optimerer medarbejdere fra de forskellige faggrupper sammen dagens aktiviteter. Hver morgen foretager sygeplejersker, socialrådgivere og sosu-assistenter således en sortering og prioritering af borgere i grønne, gule og røde kategorier efter behovet for hjælp og behandling og følger op på borgerne fra dagen før Inden mødet begynder, har mødeplanlæggeren og den daglige leder fulgt op på nattens udvikling og talt med læger og nattevagter, så køreplaner og øvrige opgaver er programlagt, inden borgerteamet med hjemmeplejere og sygeplejersker tager over. Hver eftermiddag foretager det tværfaglige aftenteam på samme måde en fælles vagtstart.

Glæde hos borgere og medarbejdere

Mere fra samme kategori

Implementering

Implementering & Forandringsledelse

En stærk vision driver implementeringen af velfærdsteknologi – Frederikshavn Kommune

Se mere

Digital Ledelse

Implementering

Implementering & Forandringsledelse

Ledelse af digitalisering

Implementering er aldrig snorlige

Se mere

Forandringsledelse

Implementering & Forandringsledelse

Proceskonsultation

Facilitering af processer i et organisationsperspektiv

Se mere

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler