Offentlig digital transformation

Danmark er midt i en digital transformation, hvor det digitale flytter helt ind den offentlige kerneopgave – på tværs af alle områder. Det digitale handler ikke kun om IT. Det handler om mennesker – for den digitale transformation forandrer, hvad velfærd er, og hvordan vi leverer velfærd. Samtidig forandres vores samfund. Borgerne og det offentlige møder hinanden på nye måder med nye forventninger. Deltagelse i det lokale demokrati og fællesskab finder nye former. På godt og ondt.
Din organisation kan starte rejsen der, hvor I er i dag, sammen med os. Vi opbygger sammen med jer den organisatoriske og ledelsesmæssige kapabilitet til, at I kan navigere i den digitale transformation frem mod jeres mål og få det digitale til at arbejde for bedre kvalitet og effektivitet i jeres organisation.
I arbejdet med digital transformation trækker vi på den nyeste forskning i offentlig ledelse og massiv praksiserfaring. Dertil har vi et nært samarbejde om at udvikle ny viden inden for feltet med førende forsker inden for digital transformation,  Vi samarbejder bl.a. med Accenture, hvilket giver os adgang til et globalt netværk af eksperter og viden indenfor teknologier som blandt andet kunstig intelligens og machine learning.

Det kan vi hjælpe jer med:

 • Keynotes om ledelse i digital transformation

  Vores fokus er især på, hvad digitaliseringen betyder for velfærden og den måde, vi leder og organiserer kerneopgaven. 

 • Digitale ”learning labs”

  Dette er en agil metode til organisationsudvikling. Vi arbejder i 6-ugers sprints med direkte afsæt i jeres organisations vigtigste strategiske udfordringer. Sammen eksperimenterer vi og lærer, hvordan det digitale arbejdes ind i kerneopgaven hos jer. I lærer også, hvordan I som offentlig organisation kan arbejde nyskabende med demokrati, fællesskab, velfærd og den måde, I leverer velfærd på. Undervejs i forløbet udvikler og tilpasser vi metoden, så den passer perfekt til jeres organisation, og vi sikrer at viden og redskaber bliver overført, og at der bliver opbygget lokal kompetence.

 • Digital at scale: For hele ledelseskæden

  I dette forløb opbygger vi relevante digitale ledelseskompetencer, metoder og organiseringsformer på alle niveauer i organisationen. God ledelse af digital transformation er nemlig ikke det samme for alle ledere. God digital ledelse defineres ud fra og afhænger af, hvilket organisatorisk niveau du befinder dig på. Vi arbejder igennem hele ledelseskæden med mini-sprints, eksperimenterer, lærer undervejs og hjælper ledelseskæden til at arbejde med metoderne.

I arbejdet med digital tranformation trækker vi på den nyeste forskning i offentlig ledelse, massiv praksiserfaring og konkrete erfaringer – læs mere i de to udvalgte cases herunder.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Forretningsdirektør, Stifter

Referencer

Sammen med KL har vi haft 34 direktioner fra kommuner i hele landet igennem et forløb bestående af en intens 24 timers workshop, hvor vi har klædt topledelsen på til at lede den digitale transformation. I en tid, hvor digital udvikling fundamentalt forandrer samfundet, havde forløbet til formål at forberede og ruste de kommunale direktioner, deres kommunalbestyrelse og deres organisation til at agere.

Vi har udviklet og gennemført et udviklingsforløb om ledelse i digital transformation for lederne i Erhvervsministeriets Departement. Lederne blev trænet i at bruge nye agile metoder, samt at styrke deres kompetencer inden for digital transformation og nye digitale muligheder og teknologier.

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

 • Helhedsmodellen
 • Den nytænkende arbejdsplads
 • Indsatsområder
 • Best practice-eksempler