Forandringsledelse – modstand mod forandringer

Lad LEAD hjælpe med, at skabe forandring trods modstand mod forandringer i din organisation.

Mange forandringer i organisationer fejler i større eller mindre grad, og forskning peger på, at modstand mod forandring er en væsentlig årsag til, at forandringerne ikke lykkes.

Det dominerende perspektiv antager, at modstand er en naturlig reaktion hos mennesker, der forsøger at beskytte deres egne interesser og oplevelsen af indre regulering.  

Men hvad er de dybereliggende forklaringer bag modstand mod forandringer? Det findes der flere forskellige bud på. Feltet er inspireret af både neurologisk forskning, managementforskning og psykologisk forskning, repræsenteret ved fx David Rocks SCARF-model, Rick Maurers tre modstandsniveauer og psykologisk forskning om forskellige bias i forandringsprocesser.  

I dette foredrag bliver du introduceret til alle tre perspektiver, der giver forskellige bud på, hvorfor modstand mod forandringer opstår, men som også lægger op til en række råd til, hvordan du kan forebygge og håndtere modstand mod forandringer.  
Vi kan tilbyde afholdelse af 1 times foredrag eller en 3-timers workshop. 
 

Hvem er målgruppen for dette foredrag?

  • Ledere

Hvilken værdi skaber fordraget for din organisation?

Værktøjer til og indblik i, hvad modstand mod forandring indebærer.

Viden om, hvilke naturlige reaktioner der kan opstå hos dine ansatte under forandringsprocesser.

Kendskab til David Rocks SCARF-model, Rick Maurers modstandsmodel og bias-forskningen bud på, hvorfor modstand opstår og hvordan du kan forebygge og håndtere modstand mod forandringer.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Faglig direktør, Stifter

Chefkonsulent

Implementeringsplan: Første skridt til succesfuld implementering af forandringer i organisationen

En implementeringsplan er en grundig og struktureret plan for, hvordan forandringer eller nye processer i en organisation skal gennemføres eller indføres. 

Planen er afgørende for at sikre en succesfuld implementering, hvor alle nøgleaktører er involveret og implementeringsprocessen overvåges og evalueres.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu