Undgå at træffe dårlige ledelsesmæssige beslutninger

Af Christian Nyvang Qvick, Chefkonsulent, LEAD

De seneste år har disciplinen adfærdsdesign fået medvind. Viden om system 1, system 2 og forskellige bias bliver efterhånden anvendt vidt og bredt i forskellige former for ledelses- og organisationsudvikling. Men hvad er system 1 og system 2 helt præcist? Og hvad er en bias egentlig udtryk for? Det ser vi på i denne artikel.

Psykologerne Daniel Kahneman og Amos Tversky har i adskillige år forsket i, hvordan mennesker foretager vurderinger, træffer beslutninger og bearbejder information. Når man koger deres omfattende arbejde ind til en kondenseret bouillonterning, finder vi fortællingen om to mentale systemer: Det hurtige, automatiske system 1 og det langsomme, bevidste system 2.

Ifølge denne tosystemteori bearbejder de to systemer information på forskellig vis. Reelt eksisterer de to systemer ikke i hjernen, men de udgør en nyttig analogi, når vi skal forstå, hvordan vi mennesker grundlæggende bearbejder information på to forskellige måder.

System 1: Tommelfingerregler, erfaringer og vaner

Når du bruger system 1, er din tænkning kendetegnet ved at være ubevidst, ikke-anstrengende, intuitiv og emotionel. Systemets formål er at generere hurtige indtryk og effektiv adfærd. Det betyder, at du fx benytter dig af system 1 ved nemme og rutineprægede opgaver, hvor tommelfingerregler, mønstergenkendelse, mentale genveje, vaner, erfaringer og fordomme hjælper dig med at løse den enkelte opgave.

Det er system 1, du benytter dig af, når du fx skal danne dig et førstehåndsindtryk af en anden person på baggrund af udseende eller handlemåde. Du har sikkert prøvet at køre bagved en person, der konsekvent kører 80 km/t på motorvejen i inderste spor. Antog du måske, at det var en ældre person? Så har dine fordomme, mønstergenkendelse og tommelfingerregler spillet ind. Ligesom at dine vaner hjælper dig med at børste tænder eller skifte gear i bilen uden nogen form for tankeaktivitet.

System 1 hjælper dig altså med at danne indtryk af dine omgivelser og med at handle på baggrund heraf på en måde, der som oftest er hensigtsmæssig.

System 2: Analytiske evner, rationel logik og viljestyrke

Når du bruger system 2, er din tænkning derimod kendetegnet ved at være bevidst, anstrengende, analytisk og reflekteret. Systemets formål er at overvåge indtryk, udøve selvkontrol og generere optimal adfærd.

Det betyder, at du benytter dig af system 2 ved komplicerede og krævende opgaver, hvor din viljestyrke, analytiske evner, eftertænksomhed og refleksion hjælper dig, når du skal løse den enkelte opgave.

Hvis du skal lære et nyt sprog, sætte dig ind i jeres nye IT-system, forberede en svær præsentation, løse et kompliceret regnestykke eller formulere den nye strategi for din organisation, er det system 2, der er på spil. Eller sagt på godt dansk: Du benytter system 2, når du mærker, at du må aktivere ’de små grå’ for at løse en opgave.

LÆS MERE OM VORES UDDANNELSE LEAD
tilbyder certificering i udvikling af agil ledelse med udviklingsredskabet Lederens Versatilitetsindeks (LVI)

Med en certificering bliver du klædt på til at bruge LVI i udviklingsforløb i din organisation både på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

At være biased: Når du ikke ser virkeligheden, som den er

System 1 og system 2 rummer hver især fordele og ulemper. System 1’s fordel er, at det kun kræver et meget lavt energiforbrug at gøre brug af denne form for tænkning. Systemets ulempe er omvendt, at det ’kører på’ tommelfingerregler, mønstergenkendelse, mentale genveje, vaner, erfaringer og fordomme – der som oftest er hjælpsomme for os, men som af og til vildleder os og fører os til systematiske fejlslutninger (også kendt som ”bias”).

Det vil fx ikke være alle ældre personer, der tøffer med 80 kilometer i timen på motorvejen. Men hvis vi har den overbevisning, så er vi ’biased’. Grundlæggende indebærer det at være ’biased’, at vi ikke ser virkeligheden, som den er, og at vi ikke følger ’det rationelle’ eller vores sunde fornuft. Det er her, at vi kan risikere at blive ramt af et eller flere af de mere end 200 forskellige bias, der findes. Og hvilke bias kunne det så fx være i relation til ledelsesopgaven?

Tror du heller ikke, at skaldede militærmænd kan være bløde og empatiske HR-chefer?

Forestil dig, at du skal ansætte en ny HR-chef. I stillingsopslaget har du lagt stor vægt på, at den nye HR-chef skal besidde gode relationelle evner og stor empati. Du ser på den første ansøger i bunken. På CV-billedet kan du se, at han er muskuløs, skaldet og har et markant kæbeparti. Yderligere kan du se, at han først er uddannet i militæret og sidenhen uddannet økonom og nederst i hans CV står, at han fortrinsvis bruger sin fritid på at køre på motorcykel og gå på jagt. Du smider hans ansøgning i ”nej-bunken”. Men hvorfor egentlig?

Ovenstående fortæller dig i bund og grund intet om hans relationelle evner eller hans empati. Men dit førstehåndsindtryk af ham, lader du være bestemmende for den samlede bedømmelse. Med andre ord: Fordi hans udseende, uddannelsesbaggrund og fritidsinteresser giver dig associationer til en ’hård type’ udleder du, at han sikkert heller ikke besidder særlig gode relationelle evner eller synderlig stor empati.

Aner du det i bund og grund? Nej. Her er du ramt af en bias ved navn ’høtyvs-effekten’ (horns effect), som er udtryk for vores forudsigelige tendens til at lade førstehåndsindtrykket af en person være bestemmende for den samlede bedømmelse i en negativ retning.

System 2 hjælper dig med at træffe bedre beslutninger

Det er her, at system 2 kommer ind i billedet. Dets helt store fordel er, at den bevidste, velovervejede, analytiske og reflekterede tænkning hjælper dig med at håndtere de forskellige bias. I ovenstående eksempel vil system 2 fortælle dig, at ansøgerens udseende, uddannelsesbaggrund og fritidsinteresser ikke udelukker, at han kan være et relationelt og empatisk menneske.

Tænk bare på jægersoldaten og jægeren B.S. Christiansen, der i mange år har arbejdet med coaching og menneskelig udvikling. Eller på den skaldede og muskuløse økonom og motorcykelentusiast, Jens Romundstad, der også er kendt som ’Biker-Jens’, som har været mangeårig HR-direktør i COOP Danmark.

Debiasing: Når du lykkes med at håndtere dine bias

Når du lykkes med at underminere en bias, taler vi om, at du er lykkedes med ’debiasing’. Men det er enormt energikrævende – og her når vi frem til ulempen ved system 2.

Prisen for at gøre brug af system 2 er et stort forbrug af energi, fordi vi trækker veksler på vores kognitive kapacitet, viljestyrke og andre begrænsede ressourcer. Det kan også spores fysiologisk.

Når du bruger system 2 frem for system 1, så forbrænder du flere kalorier, dine pupiller udvider sig og din puls stiger. Det er kort sagt enormt energikrævende at bruge system 2 – og Kahneman peger også på, at vi kun er i stand til at benytte system 2 i cirka 10 procent af vores vågne tid, mens vi i de resterende 90 procent af tiden bearbejder information ved hjælp af det mindre energikrævende system 1.

Vi mennesker er med andre ord i stand til at bruge system 2, men samtidig foretrækker vi grundlæggende ikke at bruge det, fordi det trækker veksler på vores energiniveau. Det understreger Kahneman også i en komisk analogi, hvor han pointerer, at “thinking is to humans as swimming is to cats; they can do it, but they would prefer not to”.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst