Agil ledelse
Artikel

Hvad betyder agil ledelse – og hvorfor bør du lede agilt?

Af Claus Elmholdt, Faglig direktør, Lead

Du har formentlig hørt om agilitet. Særligt i projektledelse har der længe været fokus på agilitetet og gevinsten ved at bruge agile metoder. Men hvad med agil ledelse – hvad betyder det? Og hvorfor er det relevant for dig? Det korte svar er, at agil ledelse handler om at tilpasse din ledelse og organisering til den aktuelle opgave. En helt afgørende kompetence for at lykkes i rollen som leder i dag  – og i fremtiden. ”Den agile leder er hurtig, let og smidig i sin tilgang til ledelse og organisering.” Agil ledelse handler derfor om evnen og modet til at læse og respondere på skiftende omstændigheder med et bredt handlerepertoire; at frit kunne bruge modsatsrettede ledelsestilgange og organiseringsformer uafhængigt af personlige præferencer.

Det handler om smidig tilpasning

I denne brede betydning er agil ledelse altså ikke en erstatning for tidligere ledelses- og organisationsformer, men det er evnen til smidig at tilpasse sin ledelse og organisering til den aktuelle opgave der skal løses. Der er eksempelvis stadig brug for styring og klassisk uddelegering af opgaver, men den agile leder evner at bruge den ledelsesstilgang eller organiseringsform som bedst hjælper medarbejderne og organisationen med at lykkes på et givet tidspunkt.

Slip ”command and control” stilen

Lederen skal således kunne veksle mellem at bestemme ‘hvad’ og ‘hvordan’ arbejdet skal udføres og definere vejen til at nå målet og samtidig kunne understøtte samarbejde i selvorganiserende teams gennem kommunikation og feedback loops der skaber mening og synliggør konsekvenserne af handlinger.

Det kræver mod at slippe den klassiske ”command and control” ledelsesstil og i stedet at have en mere ”servant leader” tilgang til ledelse hvor magt ses som evnen til at påvirke individuelle og kollektive bestræbelser på at nå fælles mål fremfor som noget man har i kraft af sin ledelsesposition.

Læs om LEADs tilgang til agil ledelse her

I en mere snæver betydningen som agil projektledelse handler det om evnen til at anvende en række specifikke agile metoder og tilgange som ’sprints’ og ’scrum’ og ’iterationer’. Agil ledelse trækker på metoderne fra agil projektledelse, når de er passende for opgaven der skal læses, men overskrider altså også denne snævre betydning af begrebet.

Artiklen fortsætter efter billedet

DELTAG PÅ VORES KURSUS

Skab trivsel og tillid på trods af distancen

På kurset “Ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber” får du de essentielle værktøjer til at øge produktivitet og trivsel gennem distance ledelse.  

Dette er et kursus for dig, som arbejder med ledelse og ønsker at vide, hvordan man som individ eller organisation når de strategiske målsætninger gennem det virtuelle samarbejde.

 

Den agile leder er i høj kurs

Vi lever i en tid hvor smidig og hurtig tilpasning til skiftende udfordringer i stigende grad er et konkurrenceparameter. Det tidligere ideal om den klare hierarkiske linjeorganisering med afgrænsede ledelsesrum, kaskader af KPI’er og compliancekrav og en tydelig placering af ansvar, beslutningskraft og kontrol i en hierarkisk opbygget ledelseskæde er under pres, og erstattes i stigende grad af et ideal om agil organisering og ledelse der følger opgaven. Det betyder bl.a. at beslutningskraft og kompetence i langt højere grad skubbes nedad og udad i organisation, hvilket implicerer at topledelsen skal turde slippe noget af kontrollen, og mellemlederen skal kunne lede på tværs af organisationsformer som hierarki, matrix og projektorganisering, og skabe en team- og læringskultur med samarbejdsrum (i stedet for snitfalder) på kryds og tværs af organisatoriske grænser.

Læs her, hvordan Viborg Kommune skabte resultater med nye agile arbejdsmetoder

For at lykkes som leder i dag kræver det at lederen træner sin evne til at bruge modsatsrettede ledelsestilgange og organiseringsformer og får redskaber til at understøtte udviklingen af en vi-kultur, hvor ‘samarbejdsrum’ på kryds og tværs af organisationen er normen – og ikke undtagelsen.

Bliv kontaktet

Claus Elmholdt, Faglig direktør
Mail: ce@lead.eu