af Claus Elmholdt, direktør i LEAD og Signe Enemark Kildesgaard, chefkonsulent i LEAD

 

Der er skrevet et utal af bøger om ”agile arbejdsmetoder” og det forretningsmæssige behov for øget agilitet som respons på ændrede markedsvilkår men relativt lidt om, hvad det betyder i et ledelsesperspektiv. Hvad vil det sige at udøve agil ledelse? Hvad skal man som leder gøre anderledes, og hvordan hjælper man bedst sit team og sin organisation med at arbejde mere agilt.

Det præsenterer vi et perspektiv på i dette kort indlæg, hvor du også får 5 gode råd til at arbejde i retning af mere agil ledelse.

Agil ledelse handler bl.a. om at skabe rammerne for kontinuerlig databaseret forbedringsarbejde, udvikling og læring.

Vi skal lære og fejle hurtigt ved løbende at evaluere på vores arbejde og give hinanden feedback. Helt centralt i agil ledelse er således evnen til at opbygge en feedback- og læringskultur. Dette kræver en høj grad af tillid mellem ledere og medarbejdere og gensidig ansvarlighed i opgaveløsningen.

At praktisere agil ledelse er også at vælge den rette organiseringsform til opgaven. Selvorganiserende teams og teamkultur kalder på en høj grad af decentrale beslutninger og dermed lederens evne til at reelt at facilitere teamarbejde, distribuere ledelse til teams og sikre empowerment af den enkelte medarbejder i arbejdet.

Hvis du vil arbejde i retning af mere agil ledelse, så kan du med fordel starte med at rokke båden på følgende fem fronter:

  1. Styrk ledelsesidentiteten og helhedsperspektivet i hele organisationen – i den agile organisation er ledelse et fælles ansvar..
  2. Skab mere kollektive ledelsesmodeller og mere fleksible organisationsformer der følger opgaven – one-size-does-not-fit-all..
  3. Understøt udviklingen af en vi-kultur, hvor ‘samarbejdsrum’ på kryds og tværs i ledelseskæden er normen ikke undtagelsen..
  4. Skru op for dialoger og meningsskabende ledelseskommunikation, og skru ned for bureaukratiske regler, kontrol og styring – fokus på empowerment og kapacitet for decentral beslutningstagning..
  5. Skab en kultur og praksis for systematisk og kontinuerlig databaseret forbedringsarbejde og læring i hele organisationen.

Vil du vide mere om agil ledelse, så læs med i dette indlæg, der sætter fokus på hvad agil ledelse betyder, og hvorfor det er vigtigt.


Du er måske også interesseret i…

At læse mere om, hvad det kræver at bedrive agil ledelse i indlægget “Har du modet til agil ledelse”.

Mere viden om at lede i en ”vuca verden” præget af omskiftelighed og kompleksitet.

Hvis du vil høre mere om agil ledelse eller om, hvordan vi arbejder med agil ledelse her i LEAD, er du også altid velkommen til at kontakte Claus Elmholdt.

 

.