Konference om den attraktive arbejdsplads

Forskningsbaseret konference

Der er mange myter og halve sandheder om, hvilke tiltag der betyder noget, når organisationer ønsker at tiltrække og tilknytte medarbejdere. Konferencen om den attraktive arbejdsplads tager afsæt i LEADs forskningsbaserede helhedsmodel, der sætter tiltrækning og tilknytning af medarbejdere ind i et livscyklusperspektiv. 

Modellen rummer 15 af de vigtigste faktorer, som metastudier viser, har betydning for tiltrækning og tilknytning af medarbejdere, og som den enkelte leder eller organisation selv har mulighed for at påvirke.  

Lær kunsten at tiltrække og tilknytte kvalificerede kandidater og opnå langsigtede gode løsninger. 

På denne konference får du fyldt værktøjskassen op med konkrete redskaber til at arbejde strategisk målrettet med at skabe og nytænke en attraktiv arbejdsplads.

Efter konferencen er du i stand til at: 

  • Arbejde strategisk med at skabe en attraktiv arbejdsplads med afsæt i helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads 
  • Kortlægge, hvilke indsatsområder I skal arbejde med i jeres egen organisation
  • Bruge viden om god ledelse til at skabe retning og en fælles forståelse  
  • Bruge best practice-eksempler til at nytænke, hvordan vi udvider arbejdsstyrken eller reducerer behovet for arbejdskraft.

Hvad får du på konferencen om ledelse af den attraktive offentlige arbejdsplads?

Der findes ingen lette genveje til at løse problematikken om tiltrækning og tilknytning i den offentlige sektor. Man er nødt til at se på organisationen som en helhed, hvor flere områder spiller ind. 
 

Konferencen lægger ud med et oplæg, der præsenterer helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads. Derudover begrundes det, hvorfor helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads ikke kan stå alene, men må suppleres af et fokus på ‘den nytænkende arbejdsplads’, der tilpasser organisationen til en fremtid med stigende forventninger og færre medarbejdere. Derefter går vi i dybden med udvalgte faktorer i helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads og den nytænkende arbejdsplads.

Medarbejdere fra LEAD, proceskonsulentuddannelse, Certificering i LVI

Deltagerprofil

Konferencen henvender sig til offentlige ledere samt HR-professionelle og øvrige ressourcepersoner, som arbejder med tiltrækning og tilknytning af medarbejdere. Man kan sagtens deltage alene, men vi anbefaler, at man deltager som ledelsesgruppe. Her har man en unik mulighed for at danne et “fælles sprog” og sammen kortlægge, hvor I skal sætte ind og skabe værdi i egen praksis. 

Hvorfor en konference om ledelse af den attraktive arbejdsplads? 

I 2030 kommer der til at mangle 90.000 personer på det danske arbejdsmarked. Løsningen på problemet kræver nye perspektiver og nye handlinger. Ellers har vi om få år så massive arbejdskraftudfordringer i store dele af den offentlige sektor, at vi ikke længere kan levere på helt basale velfærdsområder inden for sundhed, skole, dagtilbud og ældrepleje.  

Med en stigende andel af ældre medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen, vil der være et større behov for at tiltrække og tilknytte yngre medarbejdere. Samtidig kan det blive sværere at tilknytte erfarne medarbejdere, der har opbygget en værdifuld viden og erfaring gennem mange år i den offentlige sektor. Vi må derfor gentænke vores offentlige arbejdspladser, så det bliver mere attraktivt for flere at bidrage, og vi må nytænke, hvordan vi tilpasser organisationen til en fremtid med stigende forventninger til velfærd og færre personer til at levere. 

På denne konference får du den nyeste forskningsbaserede viden om, hvad der karakteriserer den attraktive offentlige arbejdsplads, og du får redskaber til at arbejde strategisk målrettet med både tiltrækning, tilknytning og tilpasning.  

Tiltrækning: Hvad kan vi gøre for at tiltrække nye ansatte, der aktivt vælger vores organisation til? 

Tilknytning: Hvad kan vi gøre for, at eksisterende ansatte knytter sig til vores organisation og ønsker at blive?  

Tilpasning: Hvad kan vi gøre for at udvide arbejdsstyrken eller reducere behovet for arbejdskraft og frigive tid til det borgernære arbejde? 

Nysgerrig på mere?

Vi kan hjælpe med tilmelding, hvis du har spørgsmål til konferencen eller bare gerne vil høre mere. Udfyld formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt. 

Jeff medarbejder i LEAD, proceskonsulentuddannelse

Tidligere deltagere

Praktisk information om konferencen

Dato

Den 21. maj, LEAD – Enter next level, Vestergade 43, Aarhus C, kl. 09.00-16.30

Den 24. maj, LEAD – Enter next level, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København, kl. 09.00-16.30 (udsolgt)

Billetterne til Konferencen i København for 2024 er blevet revet væk, og der er nu udsolgt. Du har dog mulighed for at tilmelde dig vores venteliste. Du vil få direkte besked, hvis der bliver en ledig plads til årets konference.

Når du tilmelder dig vores venteliste, vil du være blandt de første til at få direkte besked om konferencen i 2025.

OBS! Tilmeldingen åbner i et nyt vindue.

Program

Pris

2.500,- ex. mons pr. deltager

Udfyld nedenstående formular for tilmelding

Oplægsholdere

Anne-Birgitte Albrectsen: områdedirektør og partner i LEAD – enter next level, arbejder med kultur og samfundsansvar inklusive diversitet og inklusion for bl.a. danske virksomheder, FN og EU.

Claus Elmholdt: medstifter og faglig direktør i LEAD – enter next level samt lektor i ledelsespsykologi ved Aalborg Universitet. Han står bl.a. bag bestsellere som ‘Effektive Ledergrupper’ og ‘Ledelsespsykologi’. 

Christian Nyvang Qvick: partner i LEAD – enter next level. Han står bl.a. bag bogen ”Er der nogen hjemme i strategihuset?”

Rekruttering og fastholdelse er forældet – den attraktive arbejdsplads tiltrækker og tilknytter medarbejderne

Hvordan skaber du en arbejdsplads, der tiltrækker og sikrer fortsat tilknytning af kompetent arbejdskraft? Dette bør være spørgsmålet fremfor, hvordan du rekrutterer og fastholder medarbejdere.  

”Hvad er det første, du tænker på, når du hører ordet fastholdelse?” Det spørgsmål har vi stillet til mange foredrag – og svarene har været vidt forskellige. En psykiater svarede ’bæltefiksering’ og ’spændetrøjer’. En advokat svarede ’konkurrence- og kundeklausuler’. En politibetjent svarede ’benlås’. 

Ord har magt til at forme virkeligheden. Derfor er det et godt greb at undersøge, hvordan vi taler om tingene, hvis vi vil ændre vores måde at tænke og handle på. Når vi taler anderledes, så får vi potentielt set øje på nye perspektiver og handlemuligheder. 

 Hos LEAD argumenterer vi for, at begreberne ’rekruttering’ og ’fastholdelse’ er forældede. De bunder i en industritankegang og emmer af modvilje. Vi vil på konferencen vise, hvordan den linse, der ligger i ordene ’tiltrækning’ og ’tilknytning’, zoomer ind på andre forståelser og åbner for andre løsninger end dem, der gemmer sig i ’rekruttering’ og ’fastholdelse’. 

Konference om den attraktive arbejdsplads i LEAD

LEAD har udviklet en helhedsmodel som rammeværktøj til at skabe en attraktiv arbejdsplads

Der findes ingen lette genveje til at løse problematikken om tiltrækning og tilknytning i den offentlige sektor. Man er nødt til at se på organisationen som en helhed, hvor flere områder spiller ind.

“Den attraktive arbejdsplads” er en helhedsorienteret model, der udforsker de mest presserende spørgsmål om moderne ledelse og arbejdspladskultur. Modellen kan bruges af enhver organisation som udgangspunkt til at arbejde strategisk med at skabe en mere produktiv, tilfredsstillende og attraktiv arbejdsplads.

Gennem årtiers erfaring med offentlig ledelse har LEAD skabt en grundforståelse for, hvordan organisationer kan styrke deres evne til at tiltrække og tilknytte medarbejdere – f.eks. ved at styrke deres omdømme eller ved at arbejde med diversitet og inklusion. Med fokus på tilknytning af medarbejdere gennemgår vi også, hvordan ledere kan skabe en tillidsfuld arbejdsplads, der giver medarbejderne frihed til at være kreative, tage risici og lære af fejl.

“Den attraktive arbejdsplads” indeholder også en dybtgående undersøgelse af, hvordan organisationer kan udvikle og tilknytte talentfulde medarbejdere, samtidig med at de sikrer, at deres teammedlemmer føler sig værdsatte og anerkendte for deres arbejde”.

Tilmeld dig konferencen her

Udfyld nedenstående formular, så vil vores rådgivere, Jeff og Lukas, tage hånd om din tilmelding til konferencen.. 

De står selvfølgelig også til rådighed hvis du har behov for uddybende spørgsmål. 

Jeff Bøgeholt 

Lukas Hjuler Hansen

Konsulenter
Kurser, uddannelse & netværk