fbpx

Review – Historiske cases

I dette review kan du læse om, hvad der er national og international bedste praksis for, hvordan man arbejder med historiske erfaringer og bruger dem til at skabe læring blandt ledere og beslutningstagere, samt hvilke specifikke historiske oplevelser der vil være nyttige at aktivere for at sætte læringen fra COVID-19-krisen i perspektiv. Følgende uddrag er […]

Review – resiliens og læring

Følgende uddrag er fra reviewet: “I dette review af udvalgt forsknings- og praksisrettet litteratur gives et overblik over lærings- og resiliensfeltet med målsætningen om at belyse, hvorledes man på individ-, organisations- og samfundsniveau kan arbejde med at styrke resiliens og skabe betingelser for læring i kølvandet på markante kriser. Indledningsvis udforsker vi resiliens på henholdsvis […]