Talentudfordringer – 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudvikling som en af danske virksomheders veje til vækst er nærmest blevet et mantra i de senere år, og talentudvikling er ofte en af de højest prioriterede HRM-opgaver. Mange vil måske ligefrem sige, at der aldrig har været så meget fokus på talenterne som i dag. Til trods for det store fokus oplever rigtig mange […]

White-paper – Covid-19 i perspektiv

I denne rapport kan du læse om hvorfor krisen ikke er et engangstilfælde, hvad samfund, institutioner og organisationer kan lære af den – og hvordan vi kan bruge det til at skabe en bedre fremtid. Indledning “Covid-19 er en af de væsentligste udfordringer, vi står over for i vores tid globalt set. Udløbsdatoen for pandemien er ukendt. Det eneste […]

Kortlægning af helhedsorienterede indsatser i 40 kommuner

Den hel­hedsorienterede tilgang bliver ofte udmøntet meget forskelligt i kommunerne. Samtidig oplever kommunerne en række udfordringer, når de skal arbejde tværfagligt og på tværs af de kommunale søjler og forvaltninger. Den problemstilling har vi, i samarbejde med Oxford Research, undersøgt nærmere i et forskningsprojekt. Heri har vi kortlagt kommunernes erfaring med helhedsorienterede indsatser på baggrund […]