Talentudfordringer – 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Thorkil Molly-Søholm

Talentudvikling som en af danske virksomheders veje til vækst er nærmest blevet et mantra i de senere år, og talentudvikling er ofte en af de højest prioriterede HRM-opgaver. Mange vil måske ligefrem sige, at der aldrig har været så meget fokus på talenterne som i dag. Til trods for det store fokus oplever rigtig mange virksomheder stadig store udfordringer med arbejdet med talentudvikling. For at imødekomme disse udfordringer og skabe ny viden om feltet nedsatte DEA i foråret 2009 en tænketank for talentudvikling.

Vi er bestemt blevet bestyrket i, at der er behov for ny viden på området. Fx er det paradok- salt, at man – trods en bred enighed om, at virksomheders talenter består af mange forskelli- ge slags mennesker – stadig retter hovedparten af al talentudvikling mod dem, der gerne vil være ledere. Eller, at man i arbejdet med talentudvikling ofte har fokus på de store virksom- heder, når nu langt størstedelen af de danske virksomheder er små eller mellemstore.

For at blive klogere på emnet har tænketanken valgt at tage udgangspunkt i de udfordringer og dilemmaer, som danske virksomheder oplever i arbejdet med talentudviklingen. Vi er så at sige startet med ’det svære’. En del af kortlægningsarbejdet består af interviews med en række forskellige organisationer – private såvel som offentlige, små såvel som store. Inter- views, som nu præsenteres i denne casesamling, der giver indblik i både udfordringer og værdifulde erfaringer. Da arbejdet med talentudvikling foregår på mange forskellige niveauer og med mange forskellige formål for øje, afspejler casesamlingen stor mangfoldighed. En mangfoldighed, som netop skaber et godt grundlag for en diskussion af, hvad den talentfulde talentudvikling er, og hvordan den talentfulde organisation ser ud.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst