Værktøj: Gør medarbejderne til medskabere af visionen

Af Christian Nyvang Qvick, Chefkonsulent, LEAD

Mange visioner bliver udviklet i toppen af organisationer med meget begrænset involvering af medarbejdere. Ny forskning peger på, at du kan vække dine medarbejderes passion, hvis de bliver involveret. Men hvordan gør du så det helt lavpraktisk? Artiklen her præsenterer en forskningsbaseret model, der kan danne grundlag for udviklingen af ’bottom-up’ visioner i mindre organisationer.

Hvorfor skal jeg involvere mine medarbejdere i at formulere visionen?

Når du involverer dine medarbejdere, kan det skabe engagement og ejerskab til visionen, bidrage med forskellige perspektiver på, hvad der er den ønskværdige fremtid for din organisation, og skabe et godt udgangspunkt for en fælles vision, som alle involverede finder mening i. Endvidere kan du også påvirke dine medarbejderes opfattelse af visionen ved at involvere dem i at udforme visionen.

Når du involverer medarbejderne, kan det bidrage til, at de betragter visionen som den ”fælles pagt”, der binder dig og dine medarbejdere sammen.

Bogen “Visionsledelse” sammenfatter ledelseslitteraturens bud på, hvorfor det er en god idé at involvere dine medarbejdere, når du skal udvikle visionen for din organisation.

Sammenfattende taler denne litteratur for, at ledelsen inddrager medarbejdere i formuleringsprocessen, beder om inputs og i det hele taget understøtter den enkelte i at ”sætte individuelt aftryk” indenfor den organisatoriske ramme. Den involverende bottom-up tilgang står i modsætning til en top-down tilgang, hvor en lederformuleret vision forventes at ”smitte af” på medarbejderne, når en karismatisk og visionær leder kommunikerer visionen.

Artiklen fortsætter under billedet

LEDELSE I PRIVATE VIRKSOMHEDER
Få skræddersyet et forløb, der løser de udfordringer, som i står overfor nu – og i fremtiden

Vi hjælper med at skabe forretningsmæssige resultater ved at udvikle jeres ledelseskapacitet, hastighed og fleksibilitet. Det gør vi ved at trække på ny forskningsbaseret viden om, hvad der virker, kombineret med mange års erfaring med resultatskabende ledelse i andre private- såvel som offentlige virksomheder.

Rejsen mod den fælles vision: Tre typer af visioner

For at kunne forstå, hvordan du og dine medarbejdere i fællesskab kan udvikle en fælles organisatorisk vision nedefra, som alle kan ”se sig selv i”, må vi betragte visioner på tre forskellige niveauer.

  1. Den personlige vision er udtryk for en enkeltpersons holistiske opfattelse af, hvad der bredt set er ønskværdigt i alle aspekter af livet og tager blandt andet afsæt i den enkeltes værdier.
  2. Den personlige organisatoriske vision er et billede af, hvordan hver enkelt medarbejder ideelt set forestiller sig organisationen i fremtiden.
  3. Den fælles organisatoriske vision beskriver den ønskværdige fremtid for hele organisationen og det er således denne vision, der bliver handlingsanvisende for fx strategiudvikling, beslutningstagen og dagligdagsadfærd i organisationen.

Som leder skal du være opmærksom på, at den enkelte medarbejders personlige vision ofte vil være stærkt styrende i forhold til medarbejderens personlige organisatoriske vision og de mange medarbejderes personlige organisatoriske visioner stærkt styrende for den fælles organisatoriske vision. Nedenfor følger eksempler på de tre typer af visioner.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst