Foredrag om Growth mindset

Lad LEAD hjælpe med, at fremme nysgerrighed, innovation og performance med det rette mindset.

Hvad er et Growth mindset?

Med et Growth mindset tror man på, at evner kan udvikles gennem indsats og vedholdenhed, modsat henviser et Fixed mindset til overbevisningen om, at evner er medfødte og uforanderlige. Mindset handler altså grundlæggende om, hvordan vi forstår evner og udviklingsmuligheder.

Forskning peger på, at Growth mindset øger evnen til at lære af fejl, skaber større engagement, job performance, innovation og commitment.

Samtidigt kan det have alvorlige konsekvenser at have et Fixed mindset. I organisationer, hvor et Fixed mindset dominerer, har ledere og medarbejdere svært ved at tage imod kritisk feedback, og man forsøger måske endda at skjule fejl og tage smutveje for at nå i mål. I en verden i konstant forandring og med organisationers gentagende transformationer er individer og organisationers mindset afgørende for evnen til at få succes på lang sigt. Her er Growth mindset det psykologiske fundament for den læring og udvikling, der skal sikre virksomheders overlevelse.a

Download vores E-bog “Growth mindset”, og få værktøjer til at øge troen på, at alle kan udvikle sig gennem innovation, diversitet og performance. 

Tror du på, at evner er medfødte og uforanderlige? Eller tror du på, at evner kan udvikles gennem indsats og vedholdenhed?

Om vi forstår evner som fastlåste (Fixed mindset) eller foranderlige (Growth mindset) har det indvirkning på, hvordan vi agerer, når vi oplever udfordringer eller modtager feedback fra andre.
En af gevinsterne ved et Growth mindset er, at fejl bliver noget, man kan tale og lære af, ligesom udviklingsfremmende feedback er en naturlig del af den organisatoriske dagligdag. Flere af verdens førende virksomheder, såsom Microsoft, har allerede inkorporeret Growth mindset som en fast bestanddel i deres arbejde med organisationskulturen. Og det er bestemt ikke uden grund.

Foredragets rammer

Dette foredrag handler om at fremme nysgerrighed, innovation og performance gennem det rette mindset, særligt fokuseret på Growth mindset. Det forklarer, hvordan et Growth mindset tror på, at evner kan udvikles gennem indsats og vedholdenhed, modsat et Fixed mindset, som tror på, at evner er medfødte og uforanderlige. Foredraget tilbyder konkrete redskaber og metoder til at arbejde med Growth mindset, samt ny forskningsbaseret viden om emnet og indsigt i, hvorfor organisationer bør integrere Growth mindset som en del af deres kultur.

Vi kan tilbyde afholdelse af 1-2 times oplæg eller workshop af en halv dag. 

Foredragets målgruppe er ledere, udviklingskonsulenter, HR-konsulenter eller medarbejdere. 

Udbytte af foredraget

Konkrete redskaber og metoder til at arbejde med growth mindset.

Ny forskningsbaseret viden om, hvad Growth mindset handler om.

Indsigt i, hvorfor organisationer bør arbejde med udvikling af Growth mindset så det bliver en del af organisationens kultur.

Foredraget afholdes og aftales i samarbejde med vores Growth mindset ekspert, Rasmus Thy Grøn.

Rasmus er partner og områdeansvarlig for Ledergruppeudvikling. Han er aktiv deltager i en erhvervs-ph.d. ved Aarhus Universitet, hvor han deler sit fokus på Growth Mindset. Som erhvervspsykolog med en baggrund i økonomi og ledelse, anvender han økonomiske principper som et redskab til at forstå psykologi og ledelse. 

Rasmus stræber efter at forene teori og praksis for at optimere organisatorisk udvikling og forme fremtidens ledelsesprincipper. Med ekspertise i rådgivning og udvikling af topledere, har Rasmus en dybdegående forståelse af integrationen af Growth mindset i kulturudvikling og organisatorisk læring. 

Han er en førende specialist inden for dette område i Danmark og samarbejder med både internationale og danske organisationer for at styrke Growth mindset på individ- og organisationsniveau.

Partner og ansvarlig for forretningsområdet ledergruppeudvikling

Ved interesse, udfyld venligst nedenstående formular og Rasmus vil kontakte dig hurtigst muligt. 

Dette er selvfølgelig helt uforpligtende.  

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu