Sådan satte Hvidovre og det tværgående samarbejde borgerne i centrum

Af Rasmus Engelbrecht, Partner, LEAD

Hvidovre Kommune har fået et nyt ledelses- og medarbejdergrundlag. Det sætter en tydelig fælles retning for, hvor kommunen skal hen, og fungerer som en løftestang for at sætte borgerne i centrum og optimere det tværgående samarbejde. Udgangspunktet er Ny Syntese.

Vi skal leve op til borgernes forventninger

Ligesom mange andre kommuner oplever Hvidovre Kommune, at borgernes forventninger ændrer sig, og at opgaveløsningen bliver mere kompleks.

Hvis vi skal fremtidssikre muligheden for at yde velfærd og service til borgere og virksomheder, skal vi opbygge en fælles forståelse af, hvordan vi som kommune BÅDE kan levere sikker drift, samskabelse og innovation, være fleksibel og yde mere for mindre”, siger kommunaldirektør Nich Bendtsen og uddyber.

Både borgerne og kommunen har brug for, at vi ser på borgerens liv, behov og udfordringer som en helhed og tænker i sammenhænge på tværs af livs- og fagområder. Det giver bedre resultater i sidste ende – både menneskeligt og økonomisk set.”

Hvidovre Kommune satte gang i en proces, der skulle ændre de ansattes mind-set og fokus. Udvikling af en ny organisationsstruktur og et nyt ledelses- og medarbejdergrundlaget fik en afgørende rolle i den proces.

Ny centerstruktur styrker samarbejdet på tværs

En af udfordringerne i Hvidovre var, at den traditionelle struktur med fagforvaltninger ikke i tilstrækkelig grad understøttede det tværgående samarbejde og samskabelse med borgerne.

For at løse den udfordring blev der skabt en ny centerstruktur, hvor fagforvaltningerne blev fjernet, og de kommunale fagligheder blev koordineret i et chefforum, der leder de 13 nye tværgående centre.

Nyt ledelses- og medarbejdergrundlag

Den nye centerstruktur medførte et behov for at tale om ledelse. Hvordan skal vi lede og drive vores kommune fremadrettet? Hvordan sikrer vi tværgående samarbejde? Og hvordan bringer vi borgerne i centrum? Det blev startskuddet til en omfattende proces, der endte med et nyt ledelses- og medarbejdergrundlag.

”Ledere og medarbejdere i Hvidovre Kommunestår nu med et fælles fundament, der sætter retningen for, hvordan de skal arbejde – og ikke mindst samarbejde – i kommunen fremadrettet”, siger Rasmus Engelbrecht, partner og konsulent i LEAD.

LÆS MERE OM VORES UDDANNELSE LEAD
tilbyder certificering i udvikling af agil ledelse med udviklingsredskabet Lederens Versatilitetsindeks (LVI)

Med en certificering bliver du klædt på til at bruge LVI i udviklingsforløb i din organisation både på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Medarbejdere på alle niveauer er blevet hørt

300 mennesker –  fra pædagogmedhjælpere til direktører, har været involveret i arbejdet med at definere det nye ledelses- og medarbejdergrundlag.

Hvidovre Kommune har taget den brede involvering i ledelses- og medarbejdergrundlaget meget alvorligt. Det er godt, for ledelseskæden omfatter jo både ledere og medarbejdere, og forventningsafstemningen om roller og opgaver går begge veje. Det har lidt været øretævernes holdeplads at skulle holde styr på og samle alle de kommentarer, der er kommet. Folk har både været top-frustrerede og super-entusiastiske undervejs, og kunsten var at lande noget, som alle kan forstå”, fortæller Rasmus Engelbrecht.

Hvidovre Kommune lykkedes med at få defineret et fælles grundlag, der adresserer fire temaer, som er afgørende for løsning af kerneopgaverne, og som alle ansatte skal have fokus på fremover:

Roller for og forventninger til samtlige ansatte i kommunen bliver også beskrevet i det nye ledelses- og medarbejdergrundlag. Se et eksempel her:

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst