Hvad er lederens rolle i den agile organisation?

 

Bankdatas agil transformation startede i 2015, og i 2017 havde alle teams i Bankdata været igennem Scrum-træning og havde taget agile praktikker i brug. Resultatet i dag er, at det enkelte team har rammerne til bedre selv at kunne tilrettelægge opgaver og tage ansvar for at skabe en optimale arbejdsform gennem strukturerede Scrum-events. Men et af de helt store spørgsmål, som den agile transformation medførte, var spørgsmålet om lederens rolle, når medarbejdere og teams blev stadig mere selvledende.

”Vi har gennem en lang periode arbejdet med vores agile transformation som organisation. Siden 2015 har agile været en naturlig del af hverdagen i alle vores teams,” fortæller Kristina Blach Nielsen som det første, da vi taler med hende for at lære mere om deres arbejde med at bygge agil organisation og ledelse.

Kristina Blach Nielsen er Head of Human Resources hos Bankdata, og har været med en stor del af vejen i realiseringen af Bankdatas agile ambition og transformation.

Den agile organisation tager den enkelte medarbejder seriøst

”Ja, utvivlsomt,” lyder svaret fra Kristina Blach Nielsen, da hun bliver spurgt, om den agile transformations indsats ift. både den enkelte medarbejder, teams og ledelsen har medført, at organisationen er blevet mere tilpasningsdygtig og mulighedsorienteret.

”Det, at vi i dag arbejder agilt i Bankdata, gør, at vi kan tiltrække dygtige medarbejdere og tilbyde dem motiverende rammer til at arbejde med at indfri vores kunders ønsker til nye it-løsninger,” forklarer hun.

Men udover at styrke tiltrækning og fastholdelse, betyder det også, at Bankdata er blevet langt bedre til at se, hvad der er vigtigst for kunderne, når en opgave skal løses, forklarer hun.

”Den agile måde at arbejde på, betyder, at kunden via deres Product Owner i hvert enkelt developer team er med til at prioritere, hvilke opgaver teamet arbejder på. Den nærhed giver vores kunder en forståelse for, at vi bygger med udgangspunkt i dem og styrker derved vores relation, samtidig med at det både løfter og målretter vores produkter og løsninger.”

Den agile organisation skal hjælpe lederne med at balancere

”Forvaltning af de konkrete arbejdsopgaver sker decentralt i de enkelte teams. Vores arbejde med de agile principper, der strækker sig tilbage til 2015, betyder, at vi i dag har fælles agilt sprog, og at vi har sat nogle fælles rammer, som hele organisationen arbejder ud fra. Men det har også gjort os bevidste om, at vi ved at sætte vores teams mere fri, er blevet nødt til at stille os selv spørgsmålet: Hvordan skaber ledelsen værdi i det agile setup, hvor der ikke er behov for den mere gammeldags ’lede og fordele arbejdet’-ledelse? Bankdatas ønske har været en vision for ledelse, som både understøtter den agile arbejdsforms autonomi, er en nøglerolle ift. at drive Bankdatas strategi fremad og står vagt om de fællesskabsprincipper, som Bankdata er bygget på via vores kunde/ejer-struktur.”

”Vores bud på at lykkes som leder i en agil kontekst har fokus på at kunne finde den rette balance mellem empowerment og accountability. Opgaven hos os i HR har været at tilvejebringe et sprog omkring det at evne at balancere sin ledelse, docere de rette mængder af strategisk og operationel ledelse på de rigtige tidspunkter. Man lykkes som leder i en agil kontekst, når man evner at ramme den rette balance i den konkrete situation; når man formår at agere både styrende og støttende overfor medarbejderne, og at man samtidig leder strategisk med vished om, at der også er et tydeligt ansvar for fremdrift.”

Organisations agile transformation førte til ny ledelsesmodel

I takt med, at Bankdata blev mere erfarne, og den agile organisation modnedes i virksomheden, blev de også mere sikre på, at deres ledelsestænkning skulle udfordres.

”Jeg lærte versatil ledelse og LVI (Lederens versatilitetsindeks, red.) at kende via LEAD, og så blev jeg fanget. Den afgørende præmis i LVI er evnen til at aflæse situationen og øjeblikket, og det var præcis det, der beskrev den kompleksitet, som vi i Bankdata oplevede; at lederen stod i med deres agile Scrum-teams, der kunne og ville meget mere selv.”

”Vores egne erfaringer og den viden, som LEAD kunne bidrage med, betyder, at vi i dag har udviklet en ledelsesmodel, der står på tre ben: trust, empowerment og accountability. Vi beskriver vores ledelsesmodel som det fundament, som ledelse skal udgå fra – og den afspejler også de dualiteter og balancepunkter, som vi hele tiden forsøger at ramme den rette balance imellem. Det er her, det giver mening at være som leder i en agil organisation som vores.”

 

Nyt program klæder lederne på til at tage ansvar i den agile organisation

I takt med, at Bankdata blev mere erfarne, og den agile organisation modnedes i virksomheden, blev de også mere sikre på, at deres ledelsestænkning skulle udfordres.

”Jeg lærte versatil ledelse og LVI (Lederens versatilitetsindeks, red.) at kende via LEAD, og så blev jeg fanget. Den afgørende præmis i LVI er evnen til at aflæse situationen og øjeblikket, og det var præcis det, der beskrev den kompleksitet, som vi i Bankdata oplevede; at lederen stod i med deres agile Scrum-teams, der kunne og ville meget mere selv.”

”Vores egne erfaringer og den viden, som LEAD kunne bidrage med, betyder, at vi i dag har udviklet en ledelsesmodel, der står på tre ben: trust, empowerment og accountability. Vi beskriver vores ledelsesmodel som det fundament, som ledelse skal udgå fra – og den afspejler også de dualiteter og balancepunkter, som vi hele tiden forsøger at ramme den rette balance imellem. Det er her, det giver mening at være som leder i en agil organisation som vores.”

 

Et netværk for strategiske ledere

Et netværk hos LEAD Society er dit fortrolige sparringsrum. Her kan du dele dine problemstillinger og få input fra andre ledere, der har stået i lignende situationer. Vi er alle passionerede omkring ledelse og bruger denne arena som en mulighed for at reflektere, diskutere og sparre med hinanden.

 

Hver gruppe består af 25 deltagere, som repræsenterer forskellige organisationer. Vi sammensætter en gruppe af passionerede ledere på samme ledelsesniveau, som har lyst til at drøfte og udvikle deres egen ledelsespraksis.

Q&A med Bankdata om ledelse i den agile organisation

Siden 2015 har Bankdata arbejdet med at implementere agile arbejdsmetoder i organisationen. Senest har arbejdet været med agil ledelse. Vi har stillet Kristina Blach Nielsen, Head of Human Resources, seks spørgsmål, for at finde svar på, hvad lederens rolle er, og hvordan den udvikles, i den agile organisation.

Hvad har været den største udfordring i forbindelse Bankdatas agil transformation?

”En af de største udfordringer ved en agil omstilling er helt klart, at det er en radikal ny måde at arbejde på. Man skal som team vænne sig til de nye agile praktikker, som er de strukturer, møder og værktøjer, som danner rammen om det at arbejde agilt. Samtidig bliver det det enkelte teams opgave at tage ansvar for deres backlog og de opgaver, som prioriteres ind fra sprint til sprint.”

Hvad har været den største udfordring på de forskellige ledelsesniveauer?

”For lederne var udfordringen i første omgang at forstå deres egen rolle i et nyt setup; og dernæst at tilpasse (balancere) sin ledelsesstil i en agil organisation med dygtige specialister, der godt selv ved, hvad der skal til for at løse deres opgaver. Det betyder, at lederen i langt højere grad har til opgave at udfordre medarbejderen og skabe nysgerrighed og lyst til at prøve noget nyt af, så medarbejderen motiveres til at tage opgaver og ansvar på sig, som de måske ikke selv ville vælge. Det kræver forståelse for værdien af at balancere mellem det støttende og det styrende – det kræver at man er skarp til versatil ledelse.”

Hvilke kulturelle udfordringer var der ved at integrerer agil ledelse på tværs i organisationen?

”Faktisk tænker jeg, at der ikke var en kulturel udfordring ved at tilføre agil ledelsestænkning til vores organisation. Vores organisation var allerede klar til, at vi greb ledelse mere versatilt an. Selvfølgelig er nogle ledere hurtigere med på vognen end andre – men vi har ikke oplevet, at lederne ikke har kunne se værdien i at arbejde mere med balancen mellem begreberne i ledelsesmodellen. Med til historien om tilblivelsen af vores ledelsesmodel hører også, at vi faktisk havde en iterativ udviklingsproces, hvor vi havde HR’s kunder, lederne, med tæt inde i udviklingsarbejdet – så selve ledelsesmodellen er blevet til efter de agile udviklingsprincippet; og det har nok også været medvirkende til, at den blev taget godt imod.”

Hvad var den største udfordring mht. ledelsesadfærd?

”Agil er mere en måde at arbejde på. Den præcise definition kan være noget mere flydende. Nogle afskaffer ledelseslaget helt, når de gør deres organisation agil. Vi tror på, at ledelse at en vigtig del af at drive en virksomhed – også en agil en af slagsen, som i vores tilfælde. Her er lederens rolle og ledelsesopgaven at understøtte og udfordre ambitiøse medarbejdere og teams, der leverer gode it-løsninger til vores kunder. Som leder skal du indgyde trust, sikre accountability og skabe empowerment.”

Hvilke udfordringer skyldes ledernes mind-set?

”Overordnet set kan ledere stå i vejen for et versatilt mindset på to måder. På den ene side kan lederen være for hands-off. Det vil sige være for empowering, eller sagt på dansk: Lederen kan flyde for meget over vandene, hvilket kan opleves af medarbejderen som mangel på oprigtig interesse fra lederen. På den anden side risikerer en leder, der er for styrende, at stå i vejen for den agile arbejdsform ved for eksempel at ville bestemme for meget. Igen er kunsten at ramme balancepunktet. Målet må som leder være at stræbe efter at være nysgerrig, engageret og støttende, uden at overtage og blive for styrende. Det er det, vi synes er så interessant ved versatil ledelse, og som vi arbejder med i vores Grow2Lead ledelsesprogram, som vi har udviklet sammen med LEAD.”

Med mere agile ledere, oplever I så, at organisationen er tilpasningsdygtig i dag?

”Ja. Den agile tænkning og arbejdsform i hele organisationen giver os muligheden for at tilbyde attraktive rammer til de ambitiøse og kompetente medarbejdere inden for finans-it-sektoren, der forventer, at deres arbejdsplads arbejder agilt på alle niveauer – også inden for ledelse. Og så er vores agile mindset og struktur et af de vigtigste fundamenter for, at vi kan udvikle de bedste it-løsninger til vores kunder.”
 

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst