Er dagene talte for ledere, der ikke kan eller vil lede med afsæt i en vision?

Af Christian Nyvang Qvick, Chefkonsulent, LEAD

Visionsledelse

Er du en af dem, der mener, at visioner er udtryk for mentale varmluftsballoner, der ikke gør en reel forskel i en organisation? Så læs her, hvorfor både praksis og forskning peger på et behov for meningsskabende, værdibaserede visioner, hvad enten du er offentlig eller privat leder.

Forestil dig, at du bliver indsat som leder på en skole i et socialt udsat boligområde, hvor elevkarakterer, elevtrivsel og forældretilfredshed er helt i bund, mens elevfravær og medarbejderes sygefravær til gengæld er skyhøjt. Læg dertil, at de politiske vinde konstant ånder dig i nakken med bemærkninger om, at skolen er lukningstruet, hvis ikke du sørger for, at flere forældre i skoledistriktet fremover tilvælger din skole, når de skal finde en skole til deres barn.

Det var virkeligheden for Rani, der i 2008 tiltrådte som leder på Søndervangskolen i Aarhus Kommune. Her var det åbenlyst, at skolen hurtigt kunne blive en politisk varm kartoffel, hvis ikke flere forældre med det samme valgte skolen til og elevernes faglige resultater snarligt ændrede sig i en positiv retning.

Derfor blev der formuleret en vision og en række tilhørende værdier. En vision er udtryk for en organisations billede af en ønskværdig, langsigtet fremtid – og i dette tilfælde handlede visionen om at se elevernes trivsel og faglige kunnen blomstre og om at gøre skolen til den foretrukne skole for børn og forældre i skoledistriktet. Fem værdier skulle understøtte denne fortælling om skolens fremtid.

Visionen og værdierne blev formidlet til medarbejderne, og der blev igangsat en dialog om, hvad begge dele konkret betød for den daglige opgaveløsning. Forbedringen i elevernes faglige resultater skulle fx opnås via faste praksisser for samarbejde på tværs af fag, ligesom fælles kompetenceudvikling skulle sikre en ensartet læringsforståelse. Løbende begyndte resultaterne at vise sig. Og sammen med skolens vision dannede disse resultater rammen for kommunikationen til forældre til ”skolestartere”. Busreklamer, biografspots og radioindslag promoverede skolen som et sted, hvor man ville bryde med omdømmet som en ”ghettoskole” og hvor man ville gøre sit ypperste for at bidrage til børnenes læring og trivsel. Der blev ”stemt dørklokker” ved forældre til potentielle skolestartere, hvor det blev tydeliggjort, hvad skolen kunne tilbyde, ligesom et ambassadørkorps bestående af forældre og ældre elever fx deltog i informationsmøder om skolevalg i de lokale dagtilbud.

Endelig blev det tydeliggjort, at alle ansatte på skolen skulle ønske at være aktive bidragsydere til visionen og dens afledte tiltag – alternativt var det nok bedre at fortsætte sit arbejdsliv andetsteds. Over tid har det ført til markante resultater. Siden 2008 er elevernes karaktergennemsnit fx steget fra 3,4 til 6,0, ligesom andelen af forældre, der tilvælger skolen næsten er fordoblet.

Artiklen fortsætter under billedet

LEDELSE I PRIVATE VIRKSOMHEDER
Få skræddersyet et forløb, der løser de udfordringer, som i står overfor nu – og i fremtiden

Vi hjælper med at skabe forretningsmæssige resultater ved at udvikle jeres ledelseskapacitet, hastighed og fleksibilitet. Det gør vi ved at trække på ny forskningsbaseret viden om, hvad der virker, kombineret med mange års erfaring med resultatskabende ledelse i andre private- såvel som offentlige virksomheder.

Forskningen: Visionsledelse som ledernes lune lejrbål

Hører du til blandt dem, der tænker, at ovenstående blot er en anekdotisk engangshistorie, og at visioner er udtryk for mentale varmluftsballoner, som ledere sender til vejrs, uden at de gør en reel forskel i en organisation? Så hæng i lidt endnu – og lad os se på, hvad forskningen siger.

Visionsledelse indebærer, at du som leder formulerer, formidler og fastholder en vision for din organisation. Både dansk og international forskning peger på, at visionsledelse kan være det lejrbål, som ledere kan varme sig ved, når de er på udkig efter en ledelsesform, der kan bidrage med en lang række positive gevinster. Således kan udøvelsen af visionsledelse føre til, at medarbejdere bliver mere motiverede, engagerer sig mere i arbejdet, i højere grad betragter deres arbejde som meningsfuldt, ønsker at forblive i organisationen og at de præsterer bedre.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst