At lede med en vision

Rasmus Thy Grøn, Partner, LEAD

Visionen for din organisation er klar og skal nu implementeres. Det lyder måske ligetil, men både dansk og international forskning viser, at visionsledelse er en svær disciplin.

Visionsledelse handler grundlæggende om at sætte en meningsfuld retning for din organisation gennem en vision. Og når det lykkes, har det stor betydning for centrale faktorer som motivation og resultatskabelse. Visionsledelse stiller store krav til dig som leder. Her er det vigtigt at være opmærksom på de centrale elementer i ledelsesformen, samt hvilke faldgruber du skal være opmærksom på.

Fire centrale elementer

Når ledere lykkes med at udøve visionsledelse, har det en positiv indvirkning på organisationen:

  • Det skaber et tydeligt billede af den ønskede fremtid og retning
  • Det giver et tydeligt pejlemærke at prioritere efter
  • Det bidrager til meningsfuldt og motiverende arbejde
  • Det giver en tydelig målestok at evaluere organisationens resultatskabelse op imod

Visionsledelse stiller store krav til din forestillingsevne og oversættelseskompetencer. Uden meningsskabelse og oversættelse er en sætning som eksempelvis ”kunden/borgeren i centrum” blot tomme ord. Derfor skal du være i stand til at tydeliggøre og formidle den ønskværdige fremtid for organisationen (visionen), samt gøre den meningsfuld for medarbejderne.

Når det lykkes at oversætte visionen meningsfuldt til den organisatoriske hverdag, bliver den et fælles fundament og pejlemærke for medarbejdere og ledelsens arbejde.

Ledelse i private virksomheder

Få skræddersyet et forløb, der løser de udfordringer, som I står overfor nu – og i fremtiden.

Vi hjælper med at skabe forretningsmæssige resultater ved at udvikle jeres ledelseskapacitet, hastighed og fleksibilitet. Det gør vi ved at trække på ny forskningsbaseret viden om, hvad der virker, kombineret med mange års erfaring med resultatskabende ledelse i andre private- såvel som offentlige virksomheder.

Faldgruber i arbejdet med visionsledelse

Visionsledelse rummer et stort potentiale, men er stadig en svær ledelsesdisciplin. Det kræver en føling med, hvor ens medarbejdere er, og hvordan visionen gør en forskel for deres hverdag og opgaveløsning.

Hvis de ønskede positive effekter ved visionsledelse udebliver, kan det skyldes en af følgende faldgruber.

1. Visionen har ikke det rette fokus

Visionen skal orientere sig mod den forskel din organisation ønsker at gøre for kunderne/borgerne og for samfundet som helhed. Visionen skal altså have fokus på organisationens kerneopgave.

Organisationens ledere og medarbejdere skal kunne se en konkret forskel, de brænder for, tydeligt i visionen. Hvis visionen derimod har et udpræget internt fokus på eksempelvis motivation, trivsel eller faglighed, der snarere kan betragtes som midlerne til at lykkes med kerneopgaven, kan visionen risikere at miste sin gennemslagskraft.

2. Lederen oversætter ikke visionen til medarbejdernes hverdag

Pas på, at visionen ikke blot bliver et ”hurraords-papirdyr”, der kun holder til i direktionslokalet, ledernes hoveder og skrivebordsskuffen.  Visionen skal oversættes, så medarbejderne forstår, hvad den betyder for deres daglige arbejde, opgaveløsning og organisationens praksis.

Desværre forbliver visioner ofte ukonkrete og fluffy, hvilket besværliggør konkret handling for de medarbejdere, der skal udleve den. Et centralt redskab, når den ”levede vision” skal tydeliggøres, er eksempler, der kan vise den ønskede adfærd.

3. Ledelse glemmes, og den faglige komfortzone foretrækkes

Som leder bærer man organisatoriske og faglige erfaringer med sig, som påvirker ledelsen. Især har den enkelte leders faglighed stor betydning for ledelsesadfærden. Heri ligger både en gave og en udfordring.

Den faglige indsigt kan kvalificere arbejdet og ledelsen af medarbejderne, men samtidig kan fagligheden blokere for, at lederen træder helt ind i lederrollen.

Faldgruben er, at lederen graver sig ned i sin faglige komfortzone og som konsekvens heraf mister de større linjer i organisationen og visionen af syne.

Svær disciplin med stort potentiale

Hvis du som leder har fokus på de centrale elementer, samt formår at navigere udenom faldgruberne, rummer visionsledelse et stort potentiale.

Det er en svær ledelsesdisciplin, der kræver både forestillingsevne, kommunikative kompetencer og en føling med, hvor medarbejderne er, og hvordan visionen påvirker deres arbejde.

Til gengæld kan visionsledelse give organisationen en fælles drivkraft, der kan styrke både motivation og resultatskabelse.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst