Der, hvor det hele begyndte

De dygtigste konsulenter og den bedste viden. En kombination, der forpligter. Fortællingen om LEAD – enter next level.

I 2013 var timingen rigtig for Thor Molly Søholm, Kristian Dahl og Claus Elmholdt, der i tre år havde været kolleger på Aalborg Universitet, hvor de forskede i ledelse og organisering. Thor havde netop solgt konsulentvirksomheden Attractor og fusioneret den ind i Rambøll. Claus nærmede sig slutningen på et 3-årigt professorat i ledelsespsykologi på universitetet, hvor han havde udviklet en ny masteruddannelse i ledelses- og organisationspsykologi (LOOP). Og Kristian havde netop solgt konsulentvirksomheden Kreativitetslaboratoriet.

Alle var de klar til at afsøge potentialet i deres fælles forskning i Leadership Pipeline tilpasset den offentlige sektor. Resultatet blev konsulentvirksomheden LEAD – enter next level.

Thor, Kristian og Claus havde hver især stærke idéer om, hvordan deres viden kunne overføres til praksis, og de så et stort potentiale i de kandidatstuderende, de underviste, og i de teorier, som de underviste dem i.

Traditionelt set har europæiske akademikere holdt forskning og forretning adskilt – i modsætning til for eksempel USA, Canada og Australien. Det betyder, at mange konsulenthuse savner den nyeste viden fra forskningen og de seneste indsigter om, hvad der virker, når mennesker skal ændre adfærd, og organisationer skal skabe resultater. Omvendt kan universiteterne mangle erfaring og indsigt i den praksis, der både er genstand for og aftager af deres forskning. Målet i LEAD blev derfor at kombinere forskning med praksis.

Det er en fordring, der forpligter. Så Thor, Kristian og Claus ville samle de dygtigste konsulenter på tværs af fagligheder og generationer og tilbyde dem muligheden for at dyrke deres indre nørd – i ledelsers og organisationers interesse – i LEAD.

Ambitionen var og er at løfte fagligheden i konsulentfaget og skabe hidtil usete resultater inden for udviklingen af ledere og organisationer. I stedet for at konsulenter hver især har deres egne metoder, der bygger på lokal og erfaringsbaseret tavs viden, så skal konsulenter i LEAD vide, hvad der virker, hvilke metoder der bliver tilbagevist, og hvor der er ubesvarede spørgsmål. På den måde står vi på skuldrene af giganter. Ligesom forskere gør på universiteterne.

Udvikle til næste niveau
Thor, Kristian og Claus valgte navnet ’LEAD – enter next level’ af flere årsager.

I ordet LEAD ligger tre ordklasser med hver deres bibetydninger. LEAD betyder i bydeform ’led!’. Ordet opfordrer, bestemmer eller minder om: Husk at led dig selv og andre. Som udsagnsord er ’at lede’ en handling: Dét, vi gør, eller som vi hjælper andre med. Og som navneord er ’ledelse’ et felt, et fag, et arbejde og en proces. Det er her, vi opsøger viden, træffer beslutninger og fører an, men også her, hvor vi uddelegerer og tager ansvar. Vi hjælper organisationer med at udvikle bedre ledelse, og vi er ledende på vores område.

Haleordene ’enter next level’ stammer fra Leadership Pipeline-tankegangen. På hvert niveau er der nye krav og forventninger. I LEAD får branchens dygtigste medarbejdere mulighed for at udvikle sig til deres næste niveau. Og i samarbejdet med LEAD sørger vi for, at andre løfter sig. Det sker på baggrund af de bedst funderede og validerede teorier om, hvad der fungerer. Metoden er med andre ord forskningsinformeret praksis.

Connectoren i vores logo forestiller et plus. Det symboliserer, at vi samarbejder med andre om at opnå resultater. Vi giver ikke kunderne noget; vi skaber det sammen med dem i tværfaglige grupper, der fx kan bestå af psykologer, antropologer, økonomer og konsulenter med omfattende ledererfaring. Sammen besidder de flerfagligheden til at omfavne den kompleksitet, kunden oplever.

Lykkes vi, så overflødiggør vi på sigt os selv. Måske lyder det overraskende eller kontroversielt. For de fleste konsulenthuse – eller leverandører mere generelt – ønsker vel at samarbejde så længe som muligt med kunderne? Muligvis. Men i LEAD forsøger vi at opbygge kapacitet og kapabilitet hos kunderne, så de i sidste ende bliver tilstrækkeligt dygtige til, at de kan fortsætte uden os. Af den grund er videndeling og vidensproduktion også centralt i LEAD: Vi producerer og deler ny, førende viden og praksis, der flytter mennesker og organisationer.

Smukt springende gazeller
Som mennesker i LEAD er vi en del af et flerfagligt fællesskab. Fællesskabet skal være flerfagligt, så vi kan overskue og rådgive om den kompleksitet, som ledere og organisationer opererer inden for. Flerfagligheden sikrer også en flerstemmighed med indsigter og perspektiver, der omfavner både mennesker og organisationer, trivsel og strategi, udvikling og økonomi.

Menneskesynet er humanistisk, så vi centrerer mennesket og lægger vægt på det enkelte menneskes værdi og mulighed for at udvikle sig. Vi stræber efter, at mennesker og organisationer når deres højeste niveau med de evner og kompetencer, de har. Og at vi sammen opnår langsigtede, balancerede resultater. 

I fællesskabet med andre vil vi gøre en forskel. For mennesker, organisationer og samfund. Det kræver vækst, og at vi har en vis størrelse. Sådan har ambitionen været lige fra begyndelsen. Selvom forholdene var ydmyge, da de tre stiftere mødtes hjemme hos Thor i Risskov, hvor han bød på sin hofret (godt brankede omeletter), og kundemøderne foregik rundt omkring hos kunderne eller på caféer og biblioteker, så ville Thor, Kristian og Claus gøre en positiv og mærkbar forskel.

Det ønske mærkede kunderne, og LEAD voksede hurtigt. I 2018 og 2019 ankom et par smukke, smidigt springende gazeller fra Møntergade i København med følgebrev fra Børsen. Årsagen var en vækst på minimum 20 % tre år i træk. I dag har LEAD flere datterselskaber og et kollegafællesskab på mere end 60 kolleger.

I 2030 er det vores ambition at være Danmarks dagordenssættende konsulenthus og et ambitiøst, topfagligt og mangfoldigt fællesskab. Her skal den faglige energi sprudle, springe og sprede sig, og vi vil fortsat kombinere den nyeste, bedst validerede forskning med den mest rammende og relevante erfaring fra praksis. Fagligheden skal gøre os til den naturligt foretrukne rådgiver for de vægtigste beslutningstagere i den offentlige sektor, blandt politikere og i store dele af den private sektor i Danmark.

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.