Den attraktive arbejdsplads | Tilknytning og tiltrækning

Omdømme | Rekruttering | Onboarding | Kultur & værdier | Ledelseskvalitet | Balancerede jobkrav | Fysisk arbejdsmiljø | Psykisk arbejdsmiljø | Kompetenceudvikling | Karriereudvikling | Kollegiale fællesskaber | Fleksible arbejdsforhold | Mening og indflydelse | Diversitet og inklusion | Løn og goder

Der er mange myter og halve sandheder om, hvilke tiltag der betyder noget, når organisationer ønsker at tiltrække og tilknytte medarbejdere. Kurset tager afsæt i LEADs forskningsbaserede helhedsmodel for den attraktive arbejdsplads, der sætter tiltrækning og tilknytning af medarbejdere ind i et livscyklusperspektiv. Modellen rummer 15 af de vigtigste faktorer, som metastudier viser, har betydning for tiltrækning og tilknytning af medarbejdere, og som den enkelte leder eller organisation selv har mulighed for at påvirke.  

Lær kunsten at tiltrække og tilknytte kvalificerede kandidater og opnå langsigtede gode løsninger. På dette kursus får du fyldt værktøjskassen op med konkrete redskaber til at arbejde strategisk målrettet med at skabe og nytænke en attraktiv arbejdsplads. 


Bliv ringet op

Udfyld formularen, og bliv ringet op af en rådgiver, hvis du ønsker at høre mere om kurset eller booke en plads.

Efter konferencen er du i stand til at:

 • Arbejde strategisk med at skabe en attraktiv arbejdsplads med afsæt i helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads  
 • Kortlægge, hvilke indsatsområder I skal arbejde med i jeres egen organisation 
 • Bruge viden om god ledelse til at skabe retning og en fælles forståelse   
 • Bruge best practice-eksempler til at nytænke, hvordan vi udvider arbejdsstyrken eller reducerer behovet for arbejdskraft. 

Pris, tid og sted

LEAD, Vestergade 43, 8000 Aarhus C 

Den 5. december 2023 kl. 9.00-16.30 

2.500 kr. ex. moms pr. deltager. 

Du kan betale med EAN, faktura eller betalingskort via vores webshop. 

Program:

09.00-09.30 Ankomst og morgenmad
09.30-10.30: Keynote v/ Claus Elmholdt om helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads + kort assessment-øvelse, hvor deltagerne vurderer, hvor deres organisation ”ligger” ift. helhedsmodellen 15 faktorer
10.30-10.45: Pause
10.45-12.15: Omdømmeledelse v/ Christian Qvick
12.15-13.00: Frokost
13.00-14.30: Fleksible arbejdsformer og kollegiale fællesskaber v/ Claus Elmholdt
14.30-14.45: Pause
14.45-16.15: Diversitet og inklusion v/ Anne-Birgitte Albretsen  
16.15-16.30: Afrunding og tak for i dag

Hvorfor en konference om ledelse af den attraktive arbejdsplads? 

I 2030 kommer der til at mangle 90.000 personer på det danske arbejdsmarked. Løsningen på problemet kræver nye perspektiver og nye handlinger. Ellers har vi om få år så massive arbejdskraftudfordringer i store dele af den offentlige sektor, at vi ikke længere kan levere på helt basale velfærdsområder inden for sundhed, skole, dagtilbud og ældrepleje.  

Med en stigende andel af ældre medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen, vil der være et større behov for at rekruttere og fastholde yngre medarbejdere. Samtidig kan det blive sværere at fastholde erfarne medarbejdere, der har opbygget en værdifuld viden og erfaring gennem mange år i den offentlige sektor. Vi må derfor gentænke vores offentlige arbejdspladser, så det bliver mere attraktivt for flere at bidrage, og vi må nytænke, hvordan vi tilpasser organisationen til en fremtid med stigende forventninger til velfærd og færre personer til at levere. 

På dette kursus får du den nyeste forskningsbaserede viden om, hvad der karakteriserer den attraktive offentlige arbejdsplads, og du får redskaber til at arbejde strategisk målrettet med både tiltrækning, tilknytning og nytænkning.  

 • Tiltrækning: Hvad kan vi gøre for at tiltrække nye ansatte, der aktivt vælger vores organisation til? 
 • Tilknytning: Hvad kan vi gøre for, at eksisterende ansatte knytter sig til vores organisation og ønsker at blive?  
 • Nytænkning: Hvad kan vi gøre for at udvide arbejdsstyrken eller reducere behovet for arbejdskraft og frigive tid til det borgernære arbejde? 

LEAD har udviklet en helhedsmodel som rammeværktøj til at skabe en attraktiv arbejdsplads

Der findes ingen lette genveje til at løse problematikken om tiltrækning og tilknytning i den offentlige sektor. Man er nødt til at se på organisationen som en helhed, hvor flere områder spiller ind.

“Den attraktive arbejdsplads” er en helhedsorienteret model, der udforsker de mest presserende spørgsmål om moderne ledelse og arbejdspladskultur. Gennem en dybdegående analyse af din organisation på emner som eksempelvis rekruttering, fastholdelse, psykologisk tryghed, og talentudvikling, giver denne model en række løsningforslag til indsatsområder og projekter. Modellen kan bruges af enhver organisation som udgangspunkt til at arbejde strategisk med at skabe en mere produktiv, tilfredsstillende og attraktiv arbejdsplads.

Gennem årtiers erfaring i offentlig ledelse har LEAD skabt en stor grundforståelse for, hvordan organisationer kan styrke deres rekrutteringsindsats bl.a. ved at forbedre deres rekrutteringsprocesser og åbne op for mere diversitet og inklusion. Med fokus på tilknytning af medarbejdere gennemgår vi også, hvordan ledere kan skabe en tillidsfuld arbejdsplads, der giver medarbejderne frihed til at være kreative, tage risici og lære af fejl.

“Den attraktive arbejdsplads” indeholder også en dybtgående undersøgelse af, hvordan organisationer kan udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere, samtidig med at de sikrer, at deres teammedlemmer føler sig værdsatte og anerkendte for deres arbejde. 

 

Rekruttering og fastholdelse er forældet – den attraktive arbejdsplads tiltrækker og tilknytter medarbejderne

Hvordan skaber du en arbejdsplads, der tiltrækker og sikrer fortsat tilknytning af kompetent arbejdskraft? Dette bør være spørgsmålet fremfor, hvordan du rekrutterer og fastholder medarbejdere.  

”Hvad er det første, du tænker på, når du hører ordet fastholdelse?” Det spørgsmål har vi stillet til mange foredrag – og svarene har været vidt forskellige. En psykiater svarede ’bæltefiksering’ og ’spændetrøjer’. En advokat svarede ’konkurrence- og kundeklausuler’. En politibetjent svarede ’benlås’. 

Ord har magt til at forme virkeligheden. Derfor er det et godt greb at undersøge, hvordan vi taler om tingene, hvis vi vil ændre vores måde at tænke og handle på. Når vi taler anderledes, så får vi potentielt set øje på nye perspektiver og handlemuligheder.  

Hos LEAD argumenterer vi for, at begreberne ’rekruttering’ og ’fastholdelse’ er forældede. De bunder i en industritankegang og emmer af modvilje. Vi vil på kurset vise, hvordan den linse, der ligger i ordene ’tiltrækning’ og ’tilknytning’, zoomer ind på andre forståelser og åbner for andre løsninger end dem, der gemmer sig i ’rekruttering’ og ’fastholdelse’. 

Hvad får du på konferencen om ledelse af den attraktive offentlige arbejdsplads?

Der findes ingen lette genveje til at løse problematikken om tiltrækning og tilknytning i den offentlige sektor. Man er nødt til at se på organisationen som en helhed, hvor flere områder spiller ind. 

Konferencen lægger ud med et oplæg, der præsenterer helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads. Derudover begrundes det, hvorfor helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads ikke kan stå alene, men må suppleres af et fokus på ‘den nytænkende arbejdsplads’, der tilpasser organisationen til en fremtid med stigende forventninger og færre medarbejdere. Derefter går vi i dybden med udvalgte faktorer i helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads og den nytænkende arbejdsplads.

Program for dagen:

 • Helhedsmodellen for den attraktive og nytænkende arbejdsplads v/ Claus Elmholdt
 • Omdømmeledelse v/ Christian Nyvang Qvick
 • Fleksible arbejdsformer og kollegiale fællesskaber v/ Claus Elmholdt
 • Diversitet og inklusion v/ Anne Birgitte Albertsen
 

Den nytænkende arbejdsplads:

Tænk vildt om vilde problemer. Hvordan tilpasser I organisationen til en fremtid med stigende forventninger til velfærd og færre medarbejdere til at levere? 

Vi har på dette endagskursus samlet en række af LEADs eksperter på området til at gentænke den måde, I som organisation og ledere ser på og arbejder strategisk målrettet med tiltrækning og tilknytning af medarbejdere i et langsigtet og holdbart perspektiv. 

Konferencens oplægsholdere:

 • Claus Elmholdt: medstifter og faglig direktør i LEAD – enter next level samt lektor i ledelsespsykologi ved Aalborg Universitet. Han står bl.a. bag bestsellere som ‘Effektive Ledergrupper’ og ‘Ledelsespsykologi’. 
 • Anne Birgitte Albertsen:Anne-Birgitte Albrectsen områdedirektør og partner i LEAD – enter next level, arbejder med kultur og samfundsansvar inklusive diversitet og inklusion for bl.a. danske virksomheder, FN og EU.
 • Christian Nyvang Qvick: partner i LEAD – enter next level. Han star bl.a. bag bogen ”Er der nogen hjemme i strategihuset?” 

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.