Pædagogisk ledelse

Vi hjælper skoler og institutioner med at fremme kvalitet i undervisning, læring og trivsel gennem dokumenterede ledelseskompetencer. Det gør vi ved at understøtte ledere, teamkoordinatorer og teams i at styrke de faktorer, der påvirker børns læring, trivsel og sociale udvikling.

Vores tilgang til pædagogisk ledelse

Eksempler på ydelser inden for pædagogisk ledelse er:

  • Workshops og rådgivning om elevcentreret ledelse, herunder brug af data og arbejdet med de professionelles læring
  • Fra teams til professionelle læringsfællesskaber – hvordan lykkes vi i denne bevægelse?
  • Distribueret ledelse – hvordan hjælper du teamkoordinatorer og vejledere ”ud over rampen”?

I arbejdet med skoler og dagtilbud er vi inspireret af en bred vifte af tilgange, herunder særligt:

  • Elevcentreret ledelse hvor der er fokus på vigtigheden af lederens engagement i personalets læring og udvikling for deres evne til at understøtte børnenes læring
  • Systemisk, anerkendende og narrativ tilgang
  • Pædagogisk ledelse ud fra forskning samlet af bl.a. eva.dk, EMU.dk
  • Samarbejdet i ledelseskæden og tydelighed om hver funktions ansvar og nødvendige kompetencer.

Det siger kunderne

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Relevante bøger

Referencer

”Vores samarbejde med LEAD startede for snart fire år siden, hvor vi har fået hjælp til at etablere læringsgrupper som led i udviklingen af vores nye ledelsesgrundlag og LUS-koncept. Samarbejdet er givtigt for os – vi bliver hele tiden udfordret. Vi kan se, at både ledere og medarbejdere er begyndt at bruge hinanden mere, fordi de kender hinandens kompetencer og er åbne omkring deres styrker, men også udviklingsområder. De arbejder bedre sammen som team, og det er en af de ting, der virkelig har rykket.”

 

– Søren Støvlbæk Skovbølling, Pædagogisk udviklingskonsulent, Staben for skoler og dagtilbud, Lolland Kommune

”LEAD har hjulpet os med at styrke samarbejdet i ledelsen blandt andet ved at give os værdifulde modeller og redskaber samt et fælles sprog til at tale om, hvordan vi skal lede sammen. Noget af det, som vi alle sammen husker og fik rigtig meget ud af, var skyggesparringerne. Her blev vi fulgt en hel dag og fik feedback og sparring på vores egen personlige ledelsespraksis, og det var virkelig værdifuldt.”

 

– Julie Kock Clausen, Leder af Kompetenceudvikling, kommunikation og ressourcer, Københavns Kommune