Ledelseskommissionens anbefalinger i praksis

Du er sikkert bekendt med Ledelseskommissionens anbefalinger – men hvad betyder de for dig og din organisation? Og hvor skal I sætte ind, for at udvikle jeres organisation?

Med afsæt i vores mangeårige erfaring med offentlig ledelse kombineret med dyb indsigt i anbefalingerne, hjælper vi dig med at indkredse, hvad der er særligt interessant for jer, og hvordan I kommer i gang med arbejdet.

Workshop - fra anbefalinger til praksis

Vi skræddersyer og faciliterer workshops, der med afsæt i jeres behov og udfordringer skaber en ramme for at drøfte og omsætte ledelseskommissionens anbefalinger til praksis. Udgangspunktet vil typisk være:

  • Hvad er hovedbudskaberne i Ledelseskommissionens anbefalinger? En perspektiverende præsentation der sætter anbefalingerne i relation til jeres praksis.
  • Hvad betyder det for jer? Hvad er de vigtigste budskaber med størst udviklingspotentiale i forhold til jeres kerneopgave?
  • Hvad vil I gøre ved det? Vi zoomer ind og formulerer konkrete indsatser og handlinger, der udvikler organisationen.

Workshops kan designes i alle formater fra en halvdags inspirationssession til længerevarende integrerede strategiudviklings- og implementeringsforløb alt efter jeres behov og ønsker. Workshops kan laves for en enkelt direktør- eller chefgruppe og for hele organisationer, forvaltninger, institutioner eller enheder.

Det siger kunderne om ”fra anbefalinger til praksis” workshoppen

Se et videoklip fra en workshop, vi afholdte for lederne i Vesthimmerlands Kommune:

Mere om ledelseskommissionens anbefalinger

Den offentlige sektor må konstant tilpasse og forbedre sig. De offentlige ledere skal både kunne holde fast i de klassiske dyder og den sikre drift og på én og samme tid påvirke udviklingen og finde nye veje til offentlig myndighed, service og samarbejde. Det er behovet nu og fremadrettet – og udgangspunktet for Ledelseskommissionens anbefalinger. Anbefalingerne er centreret omkring syv temaer, som offentlige leder skal arbejde med:

  • Borgeren skal i centrum
  • Politikerne skal have tillid til ledelsen
  • Samarbejdssystemet skal forenkles
  • Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften
  • Ledere skal sætte retning
  • Ledere skal sætte holdet
  • Ledere skal udvikle sig

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Faglig direktør, Stifter

Referencer

Case: 

Ledelseskommissionens anbefalinger i Vesthimmerlands Kommune.

Case fra Aarhus Universitetshospital: 

Sådan satte vi borgerne i centrum

Ledelseskommissionens anbefalinger udpeger syv temaer, som alle offentlige organisationer skal arbejde med.
Se alle vores videoer, hvor vi sammen med Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet, diskuterer og perspektiverer de syv temaer.