Distribueret ledelse

Foredrag om distribueret ledelse Lad LEAD hjælpe med, at opbygge distribueret ledelse i din organisation. Hvad er distribueret ledelse? Distribueret ledelse er en praksis, som handler om at involvere medarbejdere i at løse særlige organisatoriske opgaver eller varetage særlige organisatoriske funktioner. Disse medarbejdere omtales ofte som ressourcepersoner og inkluderer fx faglige fyrtårne, teamkoordinatorer, projektledere, vagtplanlæggere […]

Digital afmagt og mægtiggørelse

Foredrag om digital afmagt og mægtiggørelse Lad LEAD hjælpe med, at få ditalisering og digital transformation på dagsordenen. Hvad er digital afmagt og mægtiggørelse? Afmagt i digitaliseringen refererer til følelsen af magtesløshed eller frustration, som medarbejdere og ledere kan opleve i forhold til den hastige digitalisering og digitale transformation i organisationer. Det kan opstå, når […]

Datainformeret ledelse

Datainformeret ledelse Lad LEAD hjælpe med, at sætte retning for din organisation og få medarbejderne til at følge den. Hvad er datainformeret ledelse? Datainformeret ledelse handler om at anvende data som et centralt redskab i beslutningsprocessen og ledelsespraksis. Det indebærer at indsamle, analysere og anvende data til at træffe informerede beslutninger, identificere trends og mønstre […]