Den nye generation

Lad LEAD hjælpe med at forstå og imødekomme den nye generation.

Mange organisationer oplever udfordringer, når kolleger på tværs af aldersgrupper skal samarbejde.

Der kan være uenigheder omkring, hvordan kerneopgaverne løses bedst – eksempelvis hvordan man kan bruge digitale hjælpemidler eller kommunikationskanaler ud mod kunder, brugere eller borgere.

Når man er en del af den ældre generation, har man nogle andre forståelser af, hvad det vil sige at gå på arbejde, og hvordan det gode arbejdsliv er, end når man er fra den nye generation. Det er det, man kalder for generationskløfter, og det er lige her i generationskløfterne, at konflikter og samarbejdsvanskeligheder trives. 
Hvis vi alle har en grundforståelse af, hvorfor det er, at min kollega, som er fra en anden generation end mig, agerer som vedkommende gør, så har vi langt bedre forudsætninger for at undgå disse generationskløfter. Og det resulterer i sidste ende i større sammenhængskraft mellem kolleger og bedre trivsel på arbejdspladsen.
Vi kan tilbyde afholdelse af 1 times foredrag (kan også leveres som 1,5 times session med processer/dialog).

Hvem er målgruppen for dette foredrag?

  • Ledere (personaleledere).

Hvilken værdi skaber fordraget for din organisation?

Viden om og værktøjer til at håndtere samarbejdsudfordringer på tværs af kolleger i forskellige aldersgrupper. Samt værktøjer til at håndtere den stigende rekrutteringsudfordring, som skaber et øget pres på evnen til at fastholde medarbejdere (på tværs af generationer).

Redskaber til at rumme forskellighed blandt kolleger, hvilket bidrager til større social samhørighed og trivsel på arbejdspladsen.

Inspiration og indsigt i præferencer og behov, som de forskellige generationer, herunder også den nye generation tager med sig på arbejdspladsen.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Er du klar til de digitalt indfødte?

Måske kan du huske dengang, der var en verden uden internet og computer, hvor utallige skoletimer og eksaminer i maskinskrivning kunne få de grå hår til at vokse på selv det yngste hoved?

Eller måske kan du huske, da mobiltelefoner var for de få, der med stolthed slæbte rundt på den 5 kg. tunge ”mursten” af en såkaldt bærbartelefon?

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu