Kvalitets- og forbedringskultur

Vi hjælper organisationer med at udvikle en forbedringskultur, der sikrer, at I løbende kvalitetssikrer løsningen af kerneopgaven og samtidig holder fokus på omkostningerne og den samlede effektivitet i organisationen.

I vores tilgang til udvikling af systematisk kvalitets- og forbedringskultur tager vi afsæt i følgende principper:

  • Systematisk inddragelse af borgernes behov: Arbejdet skal tage direkte afsæt i borgerens behov og bidrage til opfyldelsen heraf.
  • Stærkt ledelsesfokus: Et vigtigt element i arbejdet er at styrke ledernes evne til proaktivt at forberede, iværksætte og følge op på effektivitets- og kvalitetsforbedrende tiltag både i eget område og i samlede borgerforløb, der går på tværs af organisationen og uden for den organisatoriske ramme.
  • Udvikling i praksis: Det er i den daglige drift, at indsatserne står deres prøve. Derfor lægges der vægt på at udvikle og afprøve forbedringsinitiativerne i hverdagens løsning af kerneopgaven. På denne måde sikres det, at forbedringerne blive varige og meningsgivende både for lederne og medarbejder såvel som borgerne.

Alle forløb bliver skræddersyet til din organisation og jeres behov samt udfordringer.

Referencer

LEAD har bistået Danske Regioner med udvikling, gennemførelse og implementering af et nationalt ledelsesprogram i sundhedsvæsnet. Formålet med programmet var implementering af et nyt paradigme for kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet gennem kompetenceudvikling af ledere og nøglepersoner i sundhedsvæsenet. Omdrejningspunktet var arbejde med reelle, databaserede og klinikære forbedringstiltag på sygehuse, i kommunale enheder og på tværs af enheder som led i et samlet patientforløb.

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.