Sæt talentmiljøet frem for talentet I spotlight

Af Nicole Baandrup Nielsen, Partner, Lead, 2018

Det er en udpræget misforståelse, at talentudvikling er et sololøb for udvalgte stjerner. Nyeste forskning indenfor talentudvikling viser nemlig, at de organisationer, der lykkes med et skabe effektfulde talentprogrammer, er dem, der formår at opbygge stærke talentmiljøer. Når vi arbejder med talentudvikling, er det derfor ikke længere nok at udpege og rådyrke enkelte stjerner. Det er afgørende at forstå talentudvikling som en fælles organisatorisk opgave.

Talentudvikling står øverst på den strategiske dagsorden i størstedelen af landets organisationer, men kun de færreste formår at skabe talentprogrammer, der giver faktisk værdi i praksis. Langt de fleste  organisationer er bevidste om, at måden, hvorpå de udvikler talenter, kan få afgørende betydning for organisationens resultatskabelse. De er klar over, at der ligger en central opgave i at kunne tiltrække, udvikle og fastholde talenter, hvis de vil undgå at lave en dyr talentinvestering for herefter hurtigt at miste dem igen, eller måske endnu værre; slet ikke udvikle eller fastholde den talentmasse, som organisationen allerede råder over. Derfor står talenter og talentudvikling ofte øverst på den strategiske dagsorden i mange organisationer.

Opbyg stærke talentmiljøer med afsæt i organisationens strategi

At skabe et talentmiljø handler om at udvikle ’Smart Contexts’ frem for ’Smart People’ (Tanggaard & Juelsbo, 2015). Dette vil sige, at der er fokus på at skabe organisatoriske rammer for talentudvikling, hvor dygtige ledere og medarbejdere udvikles med afsæt i organisationens strategi.

Talentmiljøer repræsenterer en meget emergent forståelse af talent, hvor et talent forstås som noget, der udfoldes og påvirkes i samspillet mellem individuelle karakteristika og faktorer på team- og organisationsniveau (Tanggaard & Juelsbo, 2015). Designer en organisation eksempelvis et talentprogram, er det derfor ikke tilstrækkeligt at igangsætte undervisningsaktiviteter, der kun omhandler de enkelte deltagere. Der er derimod behov for, at der arbejdes systematisk med talentets omgivelser, talentets relationer etc.

Esbjerg Kommune er en af de kommuner, der har taget udfordringen op og arbejder systematisk med opbygning af talentmiljøer.

I Esbjerg Kommune blev arbejdet med talentmiljøer en katalysator for, at ledere såvel som medarbejdere fik en læringskurve i talentprogrammet. I forløbet udviklede ledere og medarbejdere sig blandt andet ved at blive givet muligheder i hverdagen for at arbejde med opgaver, de alligevel skulle lykkes med i deres rolle.

Her inddelte Esbjerg Kommune aktiviteterne op i tre spor, som inkluderede aktiviteter til forskellige målgrupper:

  1. Individspor: aktiviteter for den leder, der deltog på talentforløbet (eks. undervisningsaktiviteter, coachingsamtaler og forventningssamtaler med nærmeste leder)
  2. Teamspor: aktiviteter for den ledergruppe, som talentet er leder for (dvs. lederens medarbejdere/ledere)
  3. Organisationsspor: aktiviteter, der omhandlede flere dele af organisationen (eks. Aktiviteter, hvor talenterne løste reelle og aktuelle opgaver af strategisk betydning for organisationen for derigennem at opbygge kompetencer til at varetage en lederrolle på et højere niveau).

De tre spor kørte på samme tid for på denne måde at sikre, at der blev arbejdet med talentudvikling i et bredere perspektiv – i et miljø. Ved at stræbe efter at skabe et miljø, der både giver talenterne mulighed for at udvikle sig selv, hinanden og organisationen, kan man samtidig skabe ringe i vandet og udvikle endnu flere talentfulde ledere og medarbejdere på tværs i organisationen – netop gennem opbygningen af talentmiljøer

LÆS MERE OM VORES UDDANNELSE
Vil du klædes endnu bedre på til at lede processer?

På proceskonsulentuddannelsen giver vi dig metoderne til at designe, facilitere og lede strategiske udviklingsprocessor og forandringer for at skabe den effekt, i har brug for.

Dette er en uddannelse for dig, der arbejder med udvikling, processer og ledelse af forandringer.

 

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst