Sådan inddrager du medarbejderne i ledelsesopgaver

Af Tina Juul Rasmussen, Journalist

Distribueret ledelse er et nyere greb, ledere fra både den offentlige og private sektor kan bruge til at inddrage medarbejdere i at løse afgrænsede ledelsesopgaver – fra planlægning over projekt- og sagsstyring til faglig sparring. Gevinsterne ligger på trivsels- og resultatkontoen, faldgruberne i ikke at få afstemt retning, rammer og rollefordeling ordentligt.

Projektleder med ansvar for at indføre et nyt it-system. Sagsstyrer, der fordeler og prioriterer sager mellem kollegerne. Onboarding-ansvarlig, der sørger for at lægge introforløb for nye medarbejdere og booker kollegaer til at introducere konkrete områder og opgaver. Vagtplanlægger, der har adgang til at booke og ændre i alles kalendre. Koordinator, der har overblik over teamets opgaver og samler løse ender op og binder sammen.

.

DELTAG PÅ VORES KURSUS
Skab trivsel og tillid på trods af distancen

På kurset “Ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber” får du de essentielle værktøjer til at øge produktivitet og trivsel gennem distance ledelse.  

Dette er et kursus for dig, som arbejder med ledelse og ønsker at vide, hvordan man som individ eller organisation når de strategiske målsætninger gennem det virtuelle samarbejde.

Er med til at løse lederens opgaver

Fælles for disse funktioner er, at det er ledelsesopgaver, der varetages af en medarbejder uden ledelsesansvar. Det kaldes ’distribueret ledelse’. Her vælger en formel leder at fordele nogle af sine opgaver til en medarbejder, der inddrages i at løse dem.

Og det er noget, mere end halvdelen af offentlige ledere gør brug af, viste en undersøgelse fra Ledelseskommissionen i 2017.

Distribueret ledelse er da heller ikke en spritny praksis, men er kommet på dagsordenen, blandt andet i takt med at centralisering og store ledelsesspænd især i det offentlige er vundet frem herhjemme de seneste 10-15 år.

– Hvis man skal sætte det lidt hårdt op, har distribueret ledelse fokus på ledelsesAKTIVITETEN snarere end på ledelsesROLLEN og på at løse opgaverne frem for fokus på, hvem der løser dem. Vi kan tale om distribuerede ledelsesopgaver i de situationer, hvor opgaven ikke bare er en del af medarbejderens almindelige portefølje, og hvor den giver mulighed for at udøve indflydelse på sidestillede kollegaer, forklarer Christian Nyvang Qvick.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst