360-graders ledelsesevalueringer

Ledelsesudvikling kræver adfærdsindsigt og mod til at ændre.

Vi hjælper dine ledere til at bedrive bedre ledelse og styrke strategisk ledelse i din organisation.

Mange ledere bedriver ledelse uden at være bevidste om, hvilke kompetencer de lykkes med og hvilke udviklingsområder, der skal arbejdes videre på. For os i LEAD handler ledelse om adfærd – ledelse er derfor noget, som vi hele tiden kan afstemme, forfine og udvikle. Vi ser et potentiale for bedre ledelse i alle organisationer og derved bedre løsning af kerneopgaven.

Få skræddersyede forløb eller plug-and-play løsninger

LEADs ekspertise i ledelsesevalueringer tager afsæt i ledelsespsykologi kombineret med organisations- og forretningsforståelse. Vores evalueringsmetoder bærer præg af, at vi er tro mod vores faglighed og tør udfordre igennem din organisations ledelse med henblik på at nå sit fulde potentiale. Dette gælder for udvikling af ledelsespraksis for den enkelte såvel som strategisk ledelse, der eksempelvist kan give dig et datadrevet ledelsesgrundlag og indsigt i din organisations beslutningskompetencer samt implementerings- og gennemslagskraft.

Vi skræddersyer evalueringsmodeller med afsæt i din organisations kultur, behov og ønsker for at sikre synlig effekt og udvikling. Dette gøres ved, at vi i samarbejde med dig, grundigt analyserer hvilke ledelsesparametre, der er kritiske for din organisations ledelse, udvikling og løsning af kerneopgaven.

LEADs repertoire af ledelsesevalueringsmetoder spænder over et bredt felt af udviklingsværktøjer. Disse kan enten skræddersyes efter dit behov eller benyttes som standardiseret ”plug-and-play”. Fælles for metoderne er, at vi i samarbejde med dig vil finde den bedste type af evaluering.

Vi arbejder med dig hele vejen rundt om evalueringen og kan både agere som sparringspartnere, konsulenter på udviklingsprocessen før og efter evalueringen, træne jeres interne konsulenter i at arbejde med evalueringen og meget mere.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Chefkonsulent

Referencer

“Vi stod overfor at skulle gennemføre en 3i1 måling. Vi havde tre forskellige firmaer inde og præsentere deres produkter. Vi var ikke i tvivl, efter at Stephanie fra LEAD havde givet en præsentation. Det skyldes ikke mindst den professionelle og forskningsbaserede tilgang, som LEAD har og til stadighed leverer.

Jeg har en oplevelse af, at vi får en højt kvalificeret konsulentydelse, der er præget af en særdeles engageret og professionel tilgang. Det er også min oplevelse, at LEAD evner at opfange og “læse” vores kultur og sørge for at få det bedste frem hos os.

Vores udgangspunkt var at få hjælp til udvikling og gennemførelse af en 3i1-undersøgelse. Vi var så inspireret af den faglige tilgang, som LEAD er eksponent for, at vi bad dem hjælpe os med at færdiggøre vores nye ledelsesgrundlag, som vi skulle bruge til vores 3i1-undersøgelse. Vi er nu godt på vej til at færdiggøre vores 3i1-undersøgelse, som af vores ledere og medarbejdere roses for at være både overskuelig, gennemsigtig og med høj medarbejderindflydelse. En svarprocent på 83 taler sit eget sprog. Det hører med til historien, at vi med LEAD har følt os godt hjulpet gennem hele processen og derved er kommet godt i hus, – ja faktisk i langt højere grad end jeg havde troet muligt.”

– Søren Henriksen, HR-chef, Ishøj Kommune

”Med stor succes har vi i Skive Kommune – i tæt samarbejde med LEAD – udviklet vores ledelsesgrundlag og første ledelsesevaluering og trivselsmåling uden tal og grafer.

Vi har i den grad opnået vores mål om øget udvikling, fælles forståelse og styrket ledelsesadfærd, da samtlige ledere og medarbejdere svarede ”JA” til, at de fik mulighed for at tale om dét, som var vigtigt ift. ledelse og trivsel.”

– Ricki Laursen, HR-chef, Skive Kommune

LEAD har bistået Holbæk Kommune i gennemførsel af en Leadership Pipeline-ledelsesevaluering lavet på baggrund af Holbæk Kommunes nye ledelsesgrundlag “En stærk medspiller”.

Først blev der gennemført en baseline-ledelsesevaluering i 2016, som blev gentaget i 2017 for at kunne lave intern benchmark.

Imellem de to evalueringer blev der igangsat lederudviklingsforløb på tværs af kommunen for bedst at kunne støtte ledere og organisation i udviklingen mod stærkere ledelse – og derved stærkere resultater.

“Jeg kan varmt anbefale samarbejdet med LEAD og Stephanie Bäckström i større udviklingsprojekter, hvor der er tale om at udvikle helt nye koncepter med stor kompleksitet.

Vi har haft meget glæde af samarbejdet med Stephanie i forbindelse med udvikling af vores nye 3i1 undersøgelse, hvor vi har samlet målinger om ledelse, trivsel og psykisk APV.

Kompleksitet er stor, når en så omfattende proces skal gennemføres med involvering af interessenter fra alle dele af organisationen, udvikling af de mange spørgerammer og ikke mindst få skabt en sikker effektiv IT-understøttelse.”

– Runa Brøchner, HR Chef, Skanderborg Kommune.

Læs mere om Runas erfaringer, samt hvorfor og hvordan Skanderborg Kommune måler på ledelse i artiklen bragt i HR Chefen ved at klikke på globussen ovenfor.

“I 2014 arbejdede vi i Odsherred Kommune sammen med Stephanie omkring en ledelsesevaluering, som skulle knytte sig til Leadership Pipeline-arbejdet.
Det endte med at blive en 3-i-1-måling med udarbejdelse af spørgerammer, gennemførelse af workshops, formidling af resultater m.m.

Det var på alle måder en fornøjelse at arbejde med Stephanie. Hun formår at kommunikere med alle fra direktionen til medarbejder med stor empati.

Den store teoretiske viden bliver på dygtigste vis omsat til et praktisk udtryk, der er let at arbejde med.

Stephanie er yderst professionel i sin fremtoning og i sit arbejde og besidder en ganske imponerende arbejdskapacitet, hvor der bliver leveret til aftalt tid!”

– Kirsten Markvardsen, HR-chef, Odsherred Kommune

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.