Strategiudvikling

Vi hjælper organisationer med at udvikle strategier, der sætter en tydelig retning for din organisation og sikrer, at medarbejdere og ledere kan prioritere deres ressourcer og holde fokus i hverdagens opgaver.

En succesfuld strategi sikrer sammenhængskraften i organisationen, skaber den røde tråd og sætter retningen for udviklingsaktiviteterne.

Kontakt:

Rasmus Engelbrecht,

Partner

+45 25 55 09 54

rel@lead.eu

Løftestang til involvering og fælles prioritering

I vores tilgang til strategiudvikling arbejder vi ud fra en præmis om, at arbejdet skal være en løftestang til involvering og fælles prioritering af de udviklingsaktiviteter, der både er igangsat, og som skal igangsættes.

Strategiprocessen bliver dermed et centralt værktøj til at styrke ledelsesarbejdet både centralt i staben, men også decentralt i og på tværs af de enkelte områder og enheder.

Alle forløb bliver skræddersyet til din organisations ønsker og behov. Faserne i en strategiudviklingsproces er typisk:

 

Relevante bøger

Leadership Pipeline i den offentlige sektor

Gennem ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline tages læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse. Med afsæt i righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden gives en unik indsigt i:

  • Hvad der kendetegner offentlige ledere, der lykkes, og ledere som mislykkes.
  • Hvilke mekanismer der får lederkarrieren til at køre af sporet – og hvilke der får karrieren til at tage fart.
  • Hvordan den offentlige organisation bedst muligt kan understøtte den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og udvikle ledertalenter.

Bogen er baseret på et treårigt dansk, praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15 offentlige organisationer bredt repræsenteret af kommunerne, regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelsesteorier i de største private organisationer, Leadership Pipeline, og har målrettet og tilpasset den til den danske offentlige sektor.

Læs første kapitel i bogen: Kapitel 1: At lykkes som offentlig leder.

Magt i organisationer

Magt i organisationer er et sprængfarligt tema, men også et sløret og vanskeligt fænomen at få greb om. På den ene side er magten et organisatorisk vilkår, på den anden side et tabu. Vi kalder sjældent magten ved navn, men benævner den ofte med andre betegnelser som fx indflydelse, ansvar, medbestemmelse og kontrol. Magt opfattes som regel som noget negativt, nærmest forkasteligt. Men hvorfor forholder det sig sådan

Denne bog viser, at magt kan iklæde sig et utal af former, og at den eksisterer, uanset om vi sætter ord på den eller ej. Forfatterne belyser, hvorfor magt ikke kun er et destruktivt fænomen, men også en konstruktiv forudsætning for et organisatorisk fællesskab.

Bogen rummer således en række bud på, hvordan vi kan forstå magten i det moderne arbejdslivs organisationer, og hvordan vi kan lede og samarbejde konstruktivt i magtens rum.

Du kan læse mere om og købe bogen her.

Action Learning Consulting

Action Learning Consulting er en konsultativ tilgang, der samtænker organisatorisk læring og resultatorienterede forandringsprojekter.

ALC (Action Learning Consulting) er en konsultativ tilgang, som forsøger at skabe organisatoriske resultater samtidig med, at de nødvendige kompetencer for at skabe resultaterne udvikles. Denne synkroniseringstænkning synliggør, om organisationens sociale styringsteknologier såvel som dens hårde styringsteknologier understøtter eller modarbejder den ønskede forandring. Nogle gange er forandringen måske bedst initieret ved at ændre en hård styringsteknologi først og så følge op med kompetenceudvikling. Alle parter gøres dermed til reelle aktører i forandringen.

Action Learning Consulting henvender sig til forandringsagenter, der oplever, at de eksisterende tilgange til udvikling og forandring enten er for ”bløde” eller for ”hårde”, enten har for ensidigt fokus på kompetenceudvikling, socialpsykologiske kvaliteter og kultur eller for snævert et fokus på struktur, systemer og økonomi. Den henvender sig primært til organisationskonsulenter, projektledere og forandringsledere, forskere og andre faggrupper, der arbejder med udvikling af arbejdspladser.

Du kan læse om samt købe bogen her.

Samarbejdspartnere

Læs mere

LEAD har hjulpet Center for Skole og Uddannelse Hvidovre Kommune med at udvikle og implementere en strategi området, der havde til formål at skabe:

  • Øget sammenhængskraft gennem en fælles vision, en strategi og en tydelig retning i udviklingsarbejdet.
  • Et fælles sprog om udvikling og implementering gennem hele strategiprocessen.

Den fælles strategi for Center for Skole og Uddannelse blev et værktøj til at fokusere, prioritere og styrke et fælles billede af, hvor centeret skal hen.

Læs mere

Det danske Politi og Anklagemyndigheden opretholder og sikrer tryghed og retfærdighed i det danske samfund. LEAD har understøttet denne vision gennem udvikling og implementeringen af en ledelsesreform, hvor lederorganisationen blev væsentligt slanket og omorganiseret, hvilket bidrog til, at en ny professionel og fremtidsrettet ledelseskultur og kompetence blev opbygget.

Resultatet viser, at organisationen nu har flere medarbejdere, der arbejder dedikeret med løsningen af kerneopgaverne, og ledelsesreformen blev gennemført uden tab af produktivitet.

Læs mere

LEAD har bistået Frederiksberg Kommune i realisering og implementering af organisationens strategiplan gennem direkte kobling til ledernes ledelsespraksis.

Arbejdet bidrog blandt andet til etableringen af netværk på kryds og tværs af organisationen med udgangspunkt i kommunens strategiplan.